A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban több mint 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

            Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetté jegyezte be. Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

            Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak adott sokszínű és rétű lehetőséget a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra, amelyet a 2019-ben is folytatni kívánjuk.


            Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i ülésén hozott 57/2017.(II.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete – határozatlan időre kötött – közművelődési megállapodást.

            Az egyesületnek a 25 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:

-          Közreműködünk az iskolai nyári táborok lebonyolításában, a helyi Vöröskereszt
            szervezet pályázati bonyolításában;

-          Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosításában,
            pénzügyeinek bonyolításában;

-          Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése

-          Önköltséges budapesti színházlátogatás, és bel- és külföldi kirándulási
            igények kielégítésében;

-          Ismeretterjesztő előadások szervezése;

-          A magyar történelem és a város múltjához kötődő (építmények, jogi és
            magánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;

-          Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;

-          A megalakulástól napjainkig a településsel kapcsolatos értékek (tárgyi és
            írat) anyagokat, így a Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató    
            irathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. levéltárba nem került iratait és a
            lakosságtól kapott iratokat, az egyesület kezeli, melynek elhelyezése a
            Városi Értéktárba történt, feldolgozása, digitalizálása (fotók, értékes régi
            iratok) folyamatosan történik.

-          Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező és adminisztrációs,
            pénzügyi bonyolító munkával támogatjuk 2018 évben is az önálló csoportok
            tevékenységét, programjaik megvalósulását.

A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 2019-ben várható kulturális programjai, illetve tevékenysége:

2019. május 6-án (hétfőn) csatlakozás az iskolai Redemptio-s ünnepséghez, a Jászberényi ünnepségen a FÉBE képviselteti magát.

2019. május 17-én (pénteken) tervezzük éves beszámoló és közhasznúsági, mérlegjóváhagyó közgyűlést.

2019. június 8-i. jászkiséri a XXV. Jász Világtalálkozó programjára szervezzük tagjainkat, elszármazott fényszaruiakat.


2019. június 22-én (szombaton) Pannonhalmára, majd Tihanyba önköltséges autóbuszos kirándulást tervezünk két autóbusszal. A pannonhalmi látogatás helyi segítője és idegenvezetője Kovács Tamás atya, a FÉBE tagja.


2019. augusztus 20-án (kedden) VIII. alkalommal rendezzük meg a Kemence ünnepét a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen.

2019. augusztus végén délre Horvátországba vagy Szlovéniába kelőszámú jelentkező esetén négy vagy öt napos önköltséges kirándulást szervezünk.

2019. szeptember 21-én (szombaton) VI. alkalommal rendezzük meg a Kulturális Örökség Napját Jászfényszarun, régészeti könyvbemutatóval. Jászfényszaruért alapítvánnyal közös rnedezvény.

Az év folyamán ismeretterjesztő előadásokat tervezünk, figyelembe véve, hogy 2019 évet Rákóczi és Ady emlékévé nyilvánították.

Dr. Kiss Dávid Sándor vezetésével elkezdjük – többéves – gyűjtő és előkészítő munkát a volt és megmaradt tanyák feltérképezésére, és az ott élők életmódjának összegyűjtésére.

Az egyesület Leader pályázati lehetőség kihasználásával bővíteni tervezi eszköz parkját és kiállító vitrineket kíván beszerezni, melyre 25 % -os sajáterőt kell biztosítani.

2019. december 28-án (szombaton) 17 órakor az VI. Óévbúcsúztatót rendezzük meg a Régi Kaszinó étterem és presszóban, együttműködve a Vágó Bt.-vel.

November és december között hétfői napokon, kéthetente a Város Értéktárban folytatjuk a Nosztalgiavetítést.

A településhez kapcsolódó eseményekről személyekről emlékezünk
a helyi lapban vagy a FÉBE rendezvényein..

A FÉBE a 2019/20-as színházi évadra is biztosítja a Fővárosi Operettszínházba, a József Attila Színházba, az Erkel Színházba szóló bérletek beszerzését. Évadonként Budapestre további 8-10 előadásra szervezünk önköltséges autóbuszos színházlátogatást.

A FÉBE-nek az elmúlt több mint 25 év alatt kialakult tevékenységi köreihez, kapcsolati rendszerei (elszármazottakkal, intézményekkel, és neves személyekkel) folyamatos kapcsolattartás.


Az egyesületünknek továbbra is működteti www.febe.hu honlapját, melyen a Jászfényszaru és a Jászság eseményeit is népszerűsítjük ugyan így a közösségi oldalán is.


A tagsági viszonyhoz kötődő költségek: kerekévfordulós születésnapok (60-70-75-80-85),  16 főt köszöntünk és a 10 éves tagsággal 6 főnek (emlékérem) és 20 éves tagsággal 7 főnek (FÉBE címer bronzkitűző) és a 25 éves tagsággal rendelkezők 16 fő díszoklevélben részesül, melyet Szabó Imrefia Béla tervezett és nyomdai úton készítettünk. Ezáltal megköszönjük az egyesületben végzett munkájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.

A FÉBÉ-nek 1993-tól jelentős településtörténeti, rendezvénytörténeti fotó gyűjteménye van (Kb.15.500 db), évente 18 db nagyított képből egy-egy tablót állítunk össze munkákból, amely remek kiállítási anyag.

Az évfolyamán egy önálló kiállítást szervezünk. Segítjük a Kalapgyár megalakulásának, félévszázados jubileumának méltó megünneplését.

A településen már csak az önkormányzat és a FÉBE tagja LEADER térségi egyesületnek, ennek éves tagdíja 25.000.- Ft, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédők Szövetségének 5000,- Ft éves tagdíj, a Jászok Egyesületének 5000,- Ft az éves tagdíj, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek 10.000,- Ft, ez összesen 45.000,- Ft.

Az egyesület továbbra is együtt működik a Jász Múzeummal kiadványainak a Redemptio újság terjesztésében, és kiadandó könyveire előfizetők gyűjtésében.

A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra között áll a nyilvánosság rendelkezésére. Előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is csoportos látogatás esetén (legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.

A helyi lapban havonta értéktári érdekességet állítunk össze az olvasóknak.


Jászfényszaru, 2019. április 26.  

FÉBE Elnöksége Jászfényszaru