tamus belaA Fényszaruiak Baráti Egyesületének alapszabályában a környezetvédelem fontossága is szerepel. Egy kisvárosi civilszervezetnek érdekérvényesítési lehetősége igen korlátozott, úgy is mondhatnánk minimális. Ez irányú tevékenységünket a Magyar Természetvédők Szövetségében, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és más országos hatókörrel rendelkező civilek által szervezett rendezvények kapcsán végezzük.
   Az elnökségben e munkát Tamus Béla Budapesten élő – a témában elkötelezett – alapító elnökségi tagunk végzi. Évente 5-6 konferencián, tanácskozáson vesz részt, képviseli egyesületünket.
   2019 évben már eddig három alkalommal vett részt környezetvédelmi témában Budapesten szerzett tanácskozásokon. Az ott szerzett ismereteiről feljegyzéseket készít és a FÉBE elnökségéhez eljutatja, ezáltal csatlakozunk vagy támogatunk egy-egy fontos országos kezdeményezést.


   Teremtés védelem és a környezetvédő mozgalom címmel a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Karán, Budapesten 2019. február 23-án szervezett EU által is támogatott találkozó munkájában vett részt. A globális ökológiai válság egyre több embert és közösséget ébreszt rá arra, hogy alapvetően át kell gondolnunk emberi és társadalmi viszonyainkat. Az ökológiai gondolat a magyar egyházakon belül is él. Emellett a környezetvédő civil szervezetekben is sok keresztény tevékenykedik. Megállapították, hogy szükség van az egyházaknak arra, hogy környezetvédők tevékenykedjenek benne. Szükség van a zöld civil szervezeteknek a keresztényekre. Az egész napos tanácskozáson öt szaktekintély fejtette ki véleményét. Lehetőség nyílt kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésre is.
   Az Európai Unió szerepe a fenntartható fejlődés területén – Erőforrás-felhasználás és körforgásos gazdaság – műhelybeszélgetés-sorozat első tanácskozására 2019. március 19-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában Budapesten került sor. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala mellett társrendező volt a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A márciusi műhelybeszélgetés témája volt az erőforrás-felhasználás, körforgás, körforgásos gazdaság, beleértve az elektronikai eszközök gyártásához is felhasznált nyersanyagok kitermelését is. Az megoldandó feladat nem kicsi. A globális anyagfelhasználás 2017-ben elérte a kilencven milliárd tonnát és 2060-ra várhatóan duplájára nő. Ez fejenként 12 tonnát jelent, ami a fenntarthatónak tartott mennyiség háromszorosa. A beszélgetések összegzését a szervezők eljuttatják az európai parlamenti választás képviselő-jelöltjei számára.
   A Birodalom visszavág? – avagy újra napirenden a szabadkereskedelmi egyezmények címmel Budapesten Impact Hub székházában 2019. április 2-án a Hand Szövetség, Magyar Természetvédők Szövetsége, Védegylet tartott előadásokkal egybekötött fórumot.
A cél a szabadkereskedelmi megállapodásokkal korlátozni a multik azon jogi túlzásait, hogy nemzeteket tartanak sakkban. Gátat szabni a szabad kereskedelem területén a génmódosított termékeknek, az állattenyésztés területén a növekedési hormonok alkalmazásának. Kampány az óriáscégek túlzott hatalma ellen, jogot az embereknek, szabályokat a vállalatoknak. Az Unió tagállamainak miniszterei megegyeztek abban, hogy az Egyesült Államokkal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokat újra kell kezdeni. Közben eredmények is születtek Japánnal megkötötték az egyezményt, most Vietnámmal folynak kedvező tárgyalások. Az EU véget szeretne vetni a nemzetek feletti vállalatok büntetlenségének.
   A közeljövőben Tamus Béla április 16-án és május 8-án újabb környezeti témákról folyó tanácskozások munkájába kapcsolódik be. Köszönjük fáradozását és a téma iránti elkötelezettségét, hogy segíti egyesületünk ez irányú feladatának teljesebbé tételét.
                                                                                         Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: Tamus Béla