A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területére meghirdetett LEADER Helyi Felhívás, „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása” című, VP6-19.2.1.-48-5-17 kódszámú, „FÉBE eszközbeszerzése” című Fényszaruiak Baráti Egyesülete pályázatát 997.381 Ft-tal támogatták (MVH regisztrációs szám: 1005350234, 1935539393 iratazonosító számú támogatási kérelem, 1971471929 iratazonosító számú Támogató Okirat).

A FÉBE 1993-ban alakult, több közösségi csoportot fog össze és működtet. Így a Kiss József Helytörténeti Kutatócsoport, a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a Színházba járók baráti köre. Az egyesületnek és csoportjainak évenként közel 100 a rendezvényeinek száma. A kiadványok, kapott elismerések, relikviák, huszárjaink elismeréseik nagy részét zárt szekrényben tároljuk, ezeket a reprezentáló értékeinket szeretnék a nagy nyilvánosságnak bemutatni. A FÉBE által működtetett Városi Értéktárba helyeztünk el 2 db nyíló ajtós, keret nélküli, 2 ajtós üvegvitrint a pályázati támogatásból.

01  02

Az egyesület működtetése céljából szükségünk volt 1 db korszerű notebookra tartozékokkal, programokkal együtt és 1 db lézernyomtatóra. A notebookon az évek alatt felgyülemlett adatokat, fotókat, videókat fogjuk tárolni és a mindennapi szervezési, adat-nyilvántartási feladatokhoz szükségesek. A lézernyomtató is az egyesület céljait hivatott szolgálni. Ezen eszközök megvásárlása az egyesület egészének célját, a 230 fős közösség, de azon túlmenően a Jászfényszarun élők és a jászságiak érdekeit szolgálja.

03 04

05 06

07 08

09 10

Beszerzésre került egy projekttábla (A3), és a projekt része volt a projektelőkészítés, azaz a szakmai terv elkészítése és a projektmenedzsment tevékenység. A FÉBE eszközbeszerzése című projekt sikeres volt.

11 12

13 14 15 16