A Fényszaruiak Baráti Egyesületének kezdeményezésére, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár csatlakozásával a Kulturális örökség napok keretében az intézmény földszinti termeiben szeptember 19-én kiállítás nyílt. A Rákóczi-emlékév kapcsán a Bibliás Rákócziak – Önálló erdélyi fejedelmek, míg az 1848/49 szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a ’48/49-es hőseink témakörben láthattak tablókat, képeket és tárgyi eszközöket az érdeklődők.
Az előcsarnokban szép számmal megjelent érdeklődőket Bordásné Kovács Katalin a ház igazgatója köszöntötte.
A kiállítás megnyitásán a témakörök történelmi hátterét bemutatta Nagyné Basa Márta történelemtanár.

I. Rákóczi György, a bibliás fejedelem 1593. június 8-án született ma Rákóczi család szerencsi birtokközpontjában. Tizenkét éves korában, 1605-ben Bocskai István fejedelem udvarában apródként szolgált, később 1615-ben I. Rákóczi György lett Borsod vármegye főispánja. Egy évvel később feleségül vette a 16 éves Lórántffy Zsuzsannát, és Sárospatakra költöztek. Az itt lévő várba alakította ki a Rákóczi család új birtokközpontját. Bethlen Gábor halálát követően 1630. december 1-jén az erdélyi rendi országgyűlés Rákóczit választotta fejedelemé. Uralkodásának 18 éve alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Buzgó református volt, feleségével együtt sokat tett egyháza és az iskoláztatás felvirágoztatása érdekében. Soha annyi könyvet nem adtak ki előtte, mint az ő korában.
A közelgő Nemzeti gyásznap alkalmából az Aradi vértanúkról, a tizenkettő tábornokról (1 altábornagy, 12 vezérőrnagy) és egy ezredesről, és ezen a napon, Budapesten kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök golyó általi kivégzéséről eset szó.
A kiállítást megnyitotta és a jelenlévők figyelmébe ajánlotta Millisits Máté művészettörténész. Elmondta a kiállítás a reformáció ötszázadik évfordulójára készült az elmúlt évben. A vándorkiállítás az óta sok helyen, határon túl is kiállításra került. Több éve a Város- és Faluvédők Szövetségében együtt dolgozunk a FÉBE elnökével. Az országos debreceni konferencián és találkozón kért fel a kiállítási anyag fényszarui bemutatására.
A kiállítás nem csak a Rákócziak Szentíráshoz való kapcsolatát ismerheti meg a látogató, a Bocskaiakról és Bethlen Gáborról is sok információval gazdagodhatnak a tárlat megtekintői.
A ’48/49-es hőseink anyaga a szabadság harc jeles személyeivel is foglalkozik így Kossuth Lajossal és Széchenyi Istvánnal. Sok tárgyi ritkaság is kiállításra került.
Tóth Tibor a FÉBE elnöke, Katona Tamás és Ráday Mihály két kötetét ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, amely „Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei – Események és helyszínek” címmel sok információt, képet tár az olvasok elé. A könyvek kedvezményesen a kiállítás látogatása kapcsán megvásárolhatók.
A kiállítás közreműködőinek köszönetképen virágot, illetve egy üvegitalt és egyesületi kiadványt ajándékozott.

1   
 
 


Tóth Tibor
Fotó: Glonczi Rudolf