A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2019. október 18-ára rendkívüli közgyűlést hívott össze, melyen a közgyűlés módosította és egységes szerkezetbe foglalva elfogadta a Jászfényszaruért Alapítvány Alapító Okiratát.
   Jegyzőkönyvi határozatban rögzítette Mészáros László FÉBE titkár és kuratóriumi elnök, az utókornak is megmaradó negyedszázados eredményes munkáságát.
   A közgyűlés
– a FÉBE elnökség javaslatát egyhangúan elfogadva – a Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma elnökének dr. Voller Erikát, Jászfényszaru város jegyzőjét, alelnökének Kotánné Kovács Tímea kurátort, általános iskolai tanárt választotta meg.
   Megválasztásukhoz gratulálunk, a kuratóriumnak a következő negyedszázad sikeres tevékenységéhez sok sikert kívánunk.

Tóth Tibor