Az elmúlt év december 14-én, szombaton 9 óra 30 perctől a Városháza Dísztermében folyamatosan érkeztek a meghívottak, helyi érdeklődők. A résztvevőket a FÉBE elnökség tagjai és az alapítvány kurátori fogadták. A regisztráció szerint 97 fő jelent meg az ünnepségen.
   Az jubileumi rendezvény résztvevőit Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, a Jászfényszaruért Alapítvány nevében tisztelettel és szeretettel köszöntötte Tóth Tibor az alapítványt alapító egyesület elnöke. Név szerint – Győriné dr. Czeglédi Márta polgármestert, a FÉBE Örökös Tagját, Győri János Bertalan alpolgármestert, dr.Voller Erika jegyző asszonyt, a FÉBE Tiszteletbeli Tagját, a Jászfényszaruért Alapítvány elnökét, a Jászság jászkapitányait képviselő Csikós Miklós Jászárokszállás emeritus jászkapitányát, Kiss Gábor plébánost, érseki tanácsost, Lovászné Török Magdolna önkormány képviselő, bizottsági elnököt, Szabó Imrefia Béla nyugalmazott tanárt, szobrászművészt, a FÉBE Örökös Tagját, dr. Langó Péter régészt, tudományos munkatársat, a város díszpolgárait, Glonczi Rudolf, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a diákság képviselőjét Klippán Richárd diákpolgármestert, dr. Selmeczi László nyugalmazott megyei múzeumigazgatót, címzetes egyetemi docenst, etnográfust és régészt, Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatóját, a FÉBE Tiszteletbeli Tagjait, Gulyás András Zoltán régész, muzeológust a kiadvány szerkesztőjét – köszöntötte.


   A levezető elnök bejelentette: „a mai ünnepségnek két célja van, egyrészt méltóképen emlékezzünk a Jászfényszaruért Alapítvány első negyedszázadára, melynek tiszteletére az alapítvány a támogatók segítségével ünnepi kötetett jelentetett meg.
Fájó, de megkerülhetetlen tény, hogy ma most nem az alapító elnöknek kellene itt állnia, hanem a Mészáros László padtársamnak, barátomnak, munkatársamnak, a FÉBE alapító titkárának, a Jászfényszaruért Alapítvány több mint 25 évig vezető elnökének, a FÉBE Örökös Tagjának, a város díszpolgárának. Sajnos már csak szívünkben és emlékeikben van velünk. Szerettei közül felesége Zsuzsanna és fia László itt van körünkben.
   Az emlékezés gyertyáját meggyújtva emlékezzünk elsősorban Lacira, de Hild Viktorra (1855-1929), Kiss Józsefre (1924-1989) az utóbbiak emlékére ajánlottuk a kiadványt, de mindenki másra, aki már nincs, köztünk. Kérem Szabó Imrefia Bélát és Tamus Béla nyugalmazott építészt, a FÉBE elnökségi tagot, Laci általános iskolai osztálytársait gyújtsák meg a tisztelet lángját.”
   Dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi docens, a FÉBE elnökség tagja Mészáros Lászlóné Zsuzsának együtt érző szeretettünk jelenként virágcsokrot adott át.
   Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester nyitotta meg a rendezvényt, örömének adott hangot, hogy a város a jubileum kapcsán egy új tanulmány kötettel, a város régészeti monográfiájával lett gazdagabb.
   Vetített prezentációt a résztvevők nagy létszáma, a terem hossza nem tette lehetővé, így az előadók kiselőadásukat szóban tartották meg.
   Elsőként az, az előadó következett, aki szinte napra pontosan egy éve december 15-én az első néprajzi gyűjtemény „Falumúzeum” létre jöttének fel évszázados jubileuma alkalmából tartott konferencia befejezésével a baráti beszélgetés során kezdeményezte a kiadvány kiadását. Az alapítvány részéről Mészáros László nyitott volt az ötlet megvalósítására. Márciusban már az anyagi forrás nagy része rendelkezésre állt, mint egy gyermek kilenc hónapra megszületett a tudományos könyv.
   A könyvben dr. Langó Péternek két tanulmánya is szerepel. Kiselőadásának témája: Jászfényszaru régészeti kutatása a múltban és napjainkban. Előadásában kiemelte a nagy elődök Kiss József, Lantos Péter általános iskolai tanárok szerepét, akik sokakban így nála is vagy Kolozs Istvánban elültették az érdeklődés magját a település múltjának, régészetének megismerésére. Dr. Selemeczi László a 90-es évek második felében végzett régészeti ásatásai, majd az ipari parkban folyó beruházások kapcsán folytatott feltárási munkák rengeteg új ismerettel, a földben talált lelettel szolgált.
   A következő kiselőadást Gulyás András Zoltán tartotta. A könyv szerkesztésén túl öt tanulmány társszerzője, a katalógus és színes melléklet összeállítója. Előadásában sok személyes élményt is elmondott, mivel a 2018 évben munkája nagyrészt jászfényszarui régészeti feltárásához kötődött.
   Az előadások további folytatását Szabó Krisztina énekművész, tanár Koltay Gergely: Honfoglalásból Kell még egy szó című dalának eléneklése szakította meg.
   A következő előadó dr. Masek Zsófia, a MTA Régészeti Intézet régésze, tudományos segédmunkatárs A szarmaták öröksége címmel tartott előadást. Jászfényszarun a feltárás során nagyon sok szarmata objektumokat találtak és tártak fel.
   A szünet előtt a negyedik előadótól dr. Selmeczi Lászlótól a Jászok Jászfényszarun címmel hallottunk érdekes megállapításokat. Hozzánk időben ez állt legközelebb, még is hagyott nyitott kérdéseket, amely még régészeti igazolást vár a további feltárások során.
   A kávé szünet után dr. Mordovin Maxim, az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Régészeti Intézet Népvándorlás Kori és Középkori Régészeti Tanszék egyetemi docense mutatta be „A Jászság kapuja, Jászfényszaru – Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról című kiadványt. A 224 oldalon ismerheti meg az olvasó Jászfényszaru régészeti monográfiáját. A tizennyolc tanulmányt gazdagon szemlélteti fekete-fehér kép. Huszonhárom oldalon a katalógusban több mint 160 az ásatás során feltárt használati eszköz pontos méretszerinti leírása, kora és talált helye szerepel, fekete-fehér fotó is található oldalanként néhány esetben. A 10 oldalas színes mellékletben a lelőhelyek térképei, és a katalógus szám szerinti talált eszközök színes fotói láthatók.
Szerinte ennél jobb és tartósabb települési marketing nem létezik, a könyv megállapításait szerte a világon, különösen a magyarok betelepülést megelőző időszakot nézve a szerzői tanulmányokra hivatkozva nézik, olvassák. Minden esetben megjelenik Jászfényszaru neve, egyúttal kíváncsiak lesznek magára a városra is.
   A könyvvégén nyolc oldalban a Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados tevékenységét dióhéjban összegezte Mészáros László és Tóth Tibor.
   Szabó Krisztina a közelgő karácsonyi ünnepek kapcsán Koltay Gergely – Kormorán A szeretet az egyetlen című dalt énekelte el a jelenlévők nagy örömére.
   A Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázadáról röviden az alapító FÉBE elnöke szólt.
Az alapítvány kuratóriuma szerényen, csendben, de igen eredményesen végezte a munkáját.
Az alapítvány a negyedszázad alatt 38,3 millió bevételre tett szert, legnagyobb részben adományok magán és jogi személyektől, közel 10 milliót SZJA 1 %-ból, pályázatból 5 millió Ft-ot.

   A kuratórium a huszonöt év alatt helyi kiadványok, elsősorban könyvek megjelenését, emlékérmek és két esetben CD kiadását összesen 6,5 millió Ft értékben támogatott. Régi egyházi emlékek megőrzésére, felújítására 2 milliót, városszépítésre, új értékek emléktáblák, szobrok létrehozására 4,7 milliót, programokra, rendezvényekre, közösségek támogatására 5,4 millió forintot fordított.

   A kuratórium Alapítványi ösztöndíjat hozott létre tehetséges, majd rászoruló főiskolai, egyetemi hallgatók támogatására. A programban 1995 és 2015 között 44 helyi fiatalt tanévenként 10 hónapon át folyamatosan évek során növekvő havi összeggel támogatott összesen 5,9 millió forintértékben.
   Jászfényszaruhoz kötődő szakdolgozatok támogatásában, amely gyakorlatilag a bekötés összegét jelentette 14 fő részesült 125 ezer Ft összegben.
   A helyi általános iskola diákjainak a kezdetektől kiemelkedő tanulmányi teljesítményét értékes könyvekkel, 2009/10-es tanévtől Kazinczy-ezüstéremmel is elismeri. A 25 tanév során a 157 jutalomkönyvet és 18 ezüstérmet mappában adott át, melynek költsége a 0,5 millió Ft-ot meghaladta.

   A feladatokra fordított összeg 25 millió Ft, amely évente átlag több mint 1 milliót jelentett.
   A alapító nevében köszönöm a kuratórium minden tagjának munkáját. Köszönöm Jászfényszaru Város Önkormányzatának, vállalkozóknak, intézményeknek és mindenkinek, aki az elmúlt 25 évben tevékenységüket, céljaik megvalósítását bármilyen módon és formában önzetlenül segítette, támogatta.

   Az alapítvány gazdasági helyzete az elmúlt 2-3 évben nehezedett, ugyan jelentős a törzstőkéje több mint 10 millió Ft, azonban a bevételek lecsökkentek. Nincs kamatbevétel, jogi személyek államkötvényt nem vehetnek, 1 %-os felajánlások a bevallások NAV-i elkészítésével jelentősen lecsökkent. Az adományozó kedvű személyek illetve vállalkozások száma is a FÉBE bál megszűnésével már nem jelentkeznek. A törzstőkét nem lehet felélni, mert mérleghiányos lesz az alapítvány, ami a közhasznúsági státusz elvesztését jelenti. Összegezve lesz megoldandó feladata az új vezetésnek az elkövetkező években.
   A negyedszázad sikerének elismerésére, a jubileumi nap emlékére, köszönetképen Mészáros Lászlóné Zsuzsának dr. Voller Erika a Jászfényszaruért Alapítvány elnöke egy akvarellfestményt adott át.
   Az ünnepség hátralévő részében Gulyás András Zoltán, akinek szerkesztőként ez volt az első kötete, megköszönte a jelenlévő szerzőknek, Tóth Tibor társszerkesztőnek, Bagi László tördelő, grafikusnak, Botkáné Sárközi Ildikó és Kotánné Kovács Tímea anyanyelvi lektoroknak munkáját. A nyomdai munkálatok Budapesten Prime Rate Kft.-nél készült. Köszönet Jászfényszaru Város Önkormányzata, Ipari Centrum Kft., Szűcs Mihály Huszárbandérium, Sándor Csilla Budaörs és Zielbauer Jánosnak Budapest, hogy anyagilag hozzájárultak a könyv megjelentetéséhez. 

   A szerkesztő és az alapítvány elnöke köszönetképen a szerzőknek, segítőknek, támogatóknak tiszteletpéldányokat adtak át.
   A jelenlévő előfizetők átvehették a megrendelt példányokat és dedikálásra is sor került.
   Azok, akik a könyvre nem fizetek elő 2000 forintért Baranyi Józsefnénál (Szabadság út 102.), Tóth Tibornál a Városi Értéktárban (Szentcsalád tér 12.) megvásárolhatják.
                                                                                                            Tóth Tibor