A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni, meg akik 2018 évi személyi jövedelemadójuk egy %-át 2019 év tavaszán, összesen 753 ezer forint összegben a két szervezetnek ajánlották fel.
   A felajánlott összeget, mint eddig mindenkor a város lakossága az innen elszármazottak érdekében maradandó értékek megteremtésére használja fel. A 2018-ban megkapott összeget a Történelmi források Jászfényszaru múltjához című könyv díszkiadására fordítottuk. Az összeg pontos felhasználással a NAV felé mindenkor előírás szerűen elszámoltunk. A honlapunkon, helyi lapban nyilvánosságra hozzuk.
   Kérjük, hogy ebben az évben is 1 %-os SZJA felajánlását a két szervezet egyikének ajánlja fel. Ne feledje, ha az adóbevallását a NAV által készíteti el, illetve bevallás módja ként ezt választja, akkor adója 1 % százalékának felajánlását online felületen május 20-ig tehet meg. Borítékban helyezve a nyilatkozatot lezárva a NAV ügyfélszolgálatán leadhatja. Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a ragasztás helyén pedig az aláírása!
   A 19EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban) is rendelkezhet. A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
   Az önadózók az eddigi gyakorlatnak megfelelően járhatnak el.
   A FÉBE adószáma: 18822317-1-16, a Jászfényszaruért Alapítvány adószáma: 18823514-1-16.
   Kérjük, ne hagyja elveszteni az 1 %-át, szolgáljon az nemes helyi célt, ha szükséges, kérje segítségünket, telefon: 06-57-660-800, mobil: +36/30-337-3336.
                                                                                           
Tóth Tibor