Redemptio ujsag

A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapja a XXVII. évfolyamát kezdte el ebben az évben.
A lap megjelentetését az elmúlt 26 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztőjének áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
A 2020 évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.

A XXVII. évfolyam 1. szám 2020. februári 32 oldalas számából egy kis ízelítő: Emlékezés régi jászberényi tanárokra Kertész Károly Menyhért (1884-1960); Emlékezés P.Tamás Gergely Alajosra 1915-1967), a József Nádor Gimnázium dalos kedvű ferences növendékére;  100 éve halt meg Hegyfoky Kabos (1847-1920), a meteorológiai tudomány hírneves személyisége; Báró Bánffy Dezső (1843-1911) miniszterelnök jászberényi díszpolgári kinevezésének politikai bonyodalmai a millenniumi években; Jászkun Kapitányok Tanácsa Szankon; Dr. Suba Györgyné új könyve: Az egyház ellen elkövetett visszaélések a Tanácsköztársaság idején a Jászságban; Búcsú Faragó László Tanár Úrtól (1932-2020); A nagykunkapitány jelenti… Három jászfényszarui cikk is olvasható az újságban: Visszatekintő – szomszédoló és a Régimódi történet című írást Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke; Népfőiskolai hírek írást Kovács Béla projekt menedzser jegyzi.
Kérjük a jász-kun múltunk és jelenünket figyelemmel kísérő tagjainkat, érdeklődőket, hogy a 3000,- Ft/év összegért a FÉBÉ-nél fizessenek elő a két havonként megjelenő újságra. Egy-egy lapszámot 500,- forintért megvásárolhatják Réz Ferencné Virágboltjában Szabadság út 9 vagy Városi Értéktárban Szentcsalád tér 12 szám alatt Tóth Tibornál. Az elszármazottaknak igény esetén, postán juttatjuk el a lapot.


Kép és szöveg: Tóth Tibor