Kiss Sándor – Kiss Sándor és Ferencz Erzsébet szülők elsőszülött gyermekeként – Pásztón 1952. június 29-én született. Testvérével, Lászlóval a család a Jászfényszarui nagyszüléknél a Vasútállomásnál lévő tanyai házban éltek 8 éves koráig. Az általános iskola első két évét a Vasút-tanyai iskolában végezte.
   1960-ban a család Budapestre költözött. Itt a XVI. kerületben az akkori Hősök Fasora Általános Iskolában folytatta általános iskolai tanulmányait. A Szerb Antal Gimnáziumban 1970-ben érettségizett.
   Felvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karára, ahol 1976-ban szerzett gépészmérnöki diplomát.
   Első munkahelyén az Olajterv cégnél tervezőként három évet töltött el.
   1979-ben házasságot kötött Simándi Andreával, két leány (Boglárka és Luca) és egy fiú Márton Balázs gyermekük született. Boglárka révén 9 éves Gergely nevű unokája van.   
   Munkáját a Gépexport (Industrialexport) Vállalatnál szerelésvezető mérnökként folytatta. 1985-től személygépkocsi értékesítéssel vezetői szinten foglalkozott.
   1998-tól Porsche Inter Auto Buda Kereskedelmi Kft. értékesítési igazgatója. 2018-ban ment nyugdíjba, de folyamatosan változatlan beosztásban dolgozott nyugdíj mellett március 1-jei haláláig.
   Édesapja, nagyszülei, kisgyerekkori lakóhelyével, a rokonaival mindig előkapcsolata volt. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakításáról értesülve, tagja lett az egyesületnek.   
   Megtiszteltetésnek vette és örömmel vállalta a IX. Jótékonysági műsoros est és bál fővédnöki tisztségét. Rendszeres résztvevője volt családjával ezen rendezvényeknek. Anyagi támogatója volt a Vasút-tanyai emlékmű 2013 évi létrehozásának.
   Rokonok, tisztelői, munkatársainak jelenlétében március 24-én a Cinkotai temetőben római katolikus szertartás keretében helyezték végső nyugalomra.
   A vasút-tanyai iskola osztálytársaként, gyerekkori barátként tekintettünk egymásra. Később a nagyszülőknél töltött nyári nyaralások során is sokat találkoztunk. A FÉBE nagycsaládja nevében is búcsúzunk Tőled, emlékedet kegyelettel megőrizzük.
Tóth Tibor