A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) országos szervezetnek a FÉBE 1994-től tagegyesülete. A szövetség munkájában, célkitűzéseinek megvalósításában 27 év óta eredményesen vesszünk részt.
   A civil közösség évi rendes és tisztújító közgyűlését szeptember 28-án, Budapesten a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi házában tartotta.
   A közgyűlésen egyesületünket Tamus Béla elnökségi tag képviselte. A jelenlévők elfogadták a szövetség 2020 évi munkát összegző beszámolókat és a 2021 évi programtervezetet, költségvetést.
   Az alapszabály módosításaként jóváhagyták, hogy a szövetség a jövőben Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) néven folytassa munkáját. Elismerve ez által a volt elnök Ráday Mihálynak (1942-2021), a szövetség 1986-ban történt megalapítását és 35 év alatt végzett kiemelkedő tevékenységét
   Ráday Mihály a FÉBE meghívására 2001. március 24-én „A XXI. század lokálpatriotizmusa Jászfényszarun” című egész napos konferencián „Lokálpatrióta az ezredfordulón” címmel tartott nyitó előadást.
   Az országos civil szervezet új elnökének Széphegyi Lászlót (eddigi alelnököt) (Mártély), új titkárának Vándor Évát (Budapest) választották meg.
   A Jászságból az Országos Választmánynak Hortiné dr. Bathó Edit (Jászberény), az Ellenőrző Bizottságnak Bolla János (Jászberény) újra tagjai lettek. Mindketten a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület tisztségviselői, titkári és elnöki tisztséget töltenek be.
Tóth Tibor

Fotó: a szövetség lógója