febe fejlec lekerekitett

  Bazsó Pál és Gömöri Erzsébet szülők gyermekekén Jászberényben 1870. március 18-án született Bazsó Viktória. Házasságot kötött Jászberénybe 1890. május 20-án Darabont Józseffel.
   A szegedi magyar királyi Bábaképző- Intézetnek igazgató-tanára és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztertől kiküldött vizsgálók 1911. január 28. napján Darabont Bazsó Viktória részére oklevelet állított ki. (Oklevél a Városi Értéktárban adomány által került). Az oklevél hátlapján Jászfényszaru 1901 pecsétje és Gyila Ferenc főjegyző sajátkezű írásával rögzítette, hogy (1928. február 4.) a most használható neve özv. Darabont Józsefné Bazsó Viktória. A záradékból következik, hogy ekkor már biztos Jászfényszarun élt és bábaként tevékenykedett.

   A fennmaradt nyomdai (Darabont nyomda Jászfényszaru) gyászjelentésből tudjuk, hogy özv. Darabont Józsefné szül. Bazsó Viktória szülésznő életének 70-ik, évében f. hó 22-én este 10 órakor elhunyt. A jászfényszarui Kálvária-sírkertben f. hó 24-én d. u. 5 órakor helyezték örök nyugalomra. Jászfényszaru, 1940. július hó 22-én kelt a gyászjelentés.
   Özvegyen a Kossuth Lajos úton fiánál Darabont Lajosnál, - aki nyomdát üzemeltett – élt.
   A főtéren Darabont Józsefnek volt hosszú időn át péksége.
   A nagyméretű 1911-es oklevél helyet a Szolnokon, 1928. október havának 21 napján kiállított az ismétlő bábatanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt tesszük közre.
   Tevékenysége során sok-sok jászfényszarui gyermek megszületésénél „bábáskodott”.
Régen a születési anyakönyvekben többségében a szülésnél közreműködő bába nevét is feljegyezték.
Tóth Tibor

Fotó:
Oklevél – 1911
Bizonyítvány – 1928
Gyászjelentés – 1940