febe fejlec lekerekitett

Seress sír nov 1A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2022 évben is folytatta jeles személyek sírjának felújítását és pályázat függvényében 2023-ban is végezni kívánja örökség mentő munkáját. Az elmúlt évben többen felhívták figyelmünket a Seress tanítónők sírjának rendbetételére.A Seress család jászfényszarui felmenői az egyházi anyakönyvezés idejéig 1692-ig visszavezethető.

   Az eredetileg hat személyes sírba négyen temetkeztek. A harmadik testvér és feleség földi maradványit a Jászberényi Ferences Templom kriptájában helyezték el.
Családtörténet: Seress Mihály kisbirtokos (1838-1902) és Bárány Anna (1838-1885) szülők gyermekeként Jászfényszarun született Seress Gábor (1870-1932), aki kerék- kocsigyártó mester szakmát szerzett. Jászfényszarun 1897. február 9-án a helyi születésű Menyhárt Máriával (1880-1961) – kinek szülei Menyhárt Sándor (1848-1935) lakatos mester és Czeller Mária (1859-1923) – házasságot kötött. A családfő később hentes üzletet vásárolt és hentes és mészáros bejegyzés szerepel a halotti anyakönyvi kivonatban.
   Házasságukból hat gyermek látta meg a napvilágot. A felnőtkort megélt három gyermek a mai szóhasználattal elsőgenerációs értelmiségi pályát választott, melyet a szülők taníttatásukkal tették lehetővé.
   Az első szülött Gábor Sándor 1897. december 20-án született, közigazgatási képesítést szerzett, 1928-1944 között Dányban adóügyi jegyzőként dolgozott, majd Szajolban főjegyzőként alkalmazták.1922-ben Jászfényszarun házasságot kötött Velsinszky József kántor, tanító (1862-1943) és Hamza Julianna (1861-1904) szülők leányával Velsinszky Hajnalka Irénnel (1900- 1981), ők nyugszanak Jászberényben. Három gyermekük: Béla József (1923-1973), Gábor Kázmér (1926-1993) és Zoltán Sándor (1927-2014). Az első két fiú tanítói, a harmadik állatorvosi diplomát szerzett. Seress Gábor Kázmér az 1945/46-os tanévben a jászfényszarui Rk. Általános iskolában tanított, így a neve bevésésre került a Tanító Emlékművén található bronzlapok egyikére. 1946-ban pályázott a megüresedett helyi kántori állásra, de a községi képviselőtestület a mezőkövesdi lakosú Koltay József okleveles kántort választotta meg.
   A második gyermek Mária (1899-1904) között élt.
   A harmadik gyermek Ilona Margit (1900-1980), aki Kiskunfélegyházán a Tanítóképző-intézetben 34/1920 oklevéllel szerzett tanítói képesítést. Itt külterületi iskolában helyezkedett el. Jászfényszarura 1948. december 7-től került kinevezésre és 1961. augusztus 31-ig nyugdíjba vonulásáig tanított.
   A negyedik gyermek Erzsébet Aranka (1902-1969), aki Kiskunfélegyházán a Tanítóképző- intézetben 20/1922 oklevéllel szerzett tanítói képesítést. Jászfényszarura 1923. szeptember 1-el került tanítói állásba kinevezésre. Harmincnyolc tanévután után, nővérével azonos időpontban 1960. augusztus 31-el került nyugdíjba.
   Az ötödik gyermek Sándor Pál (1904-1922) tizennyolc évet élt.
   A hatodik gyermek János 1906-ban született és egy napot élt.
   A Seress család polgári háza a takarékszövetkezet jogutódja a Takarékbank helyén (Szabadság út 1.) állott. Seress Ilona Margit elhunyta után (1980) az örökösök eladták az ingatlant. Koltay József (1911-2006) kántor úr és felesége Éva néni volt az utolsó tulajdonos lakója.
   A két testvért, akik családot nem alapított a szülők mellé helyezték örök nyugalomba.
   Egy késői leszármazott (aki utoljára 1996-ban megváltotta a sírhelyet) hozzájárulását megszerezve, a korábbi nagy bekeretezett lefedetlen és omladozó síremlék, kisebb méretben kerüljön megújításra. A halottak napján már virágok, koszorú és mécsesek is díszítették a sírt. A mellette levő terület tiszta, bozótmentessé vált, így új sírhelynek kiadható.
   A körültekintő és lelkiismeretes felújítási munkálatokat az ÉP - ÉRT - TERV Bt. Jászfényszaru dolgozói végezték. Ilonka néni halálozási éve 1980 bevésése kőfaragóra vár, megrendelése megtörtént.  Seress Gábor 40 éves házassági évforduló 1962 08 07 2022 11 08 001
Tóth Tibor

Fotó:

1./ A felújított sír Fotó: Tóth Tibor

2./ Családi kép – 1962-ből Jászberényben a Palotás János út 2 szám alatt készült abból az alkalomból, hogy negyven éve kötött házasságot Seress Gábor Sándor és Velsinszky Hajnalka Irén.  
Balról jobbra haladva az első sor: Seress Attila (1954-), Seress Ilona Margit (1900-1980), Seres Judit (1954-2021), Seress Gábor Sándorné Velsinszky Hajnalka Írén (1900-1981), Seress Ottilia (1957-), Seress Gábor Sándor (1897-1984), Seress Erzsébet Aranka (1902-1969), Seress Zoltán (1955-) A második sor: Seress Gábor Kázmérné Lévai Piroska (1932-2022), Seress Gábor Kázmér (1926-1993), Seress Béla Józsefné Kovács Erzsébet (1927-2004), Seress Ildikó (1948-1996), Seress Béla József (1923-1973), dr. Seress Zoltán Sándorné Török Ildikó (1930-2016) és dr. Seress Zoltán Sándor (1927-2014).
A képet Városi Értéktárnak adományozta Seres Gábor Kázmér fia dr. Seress Gábor FÉBE-tag, Egerből.