febe fejlec lekerekitett

 Vég DRLB emléktábla 1 jó  Dr. Hortáver József és dr. Sándor Imre után dr. Lakatos Béla főorvos, Jászfényszaru Város Díszpolgára is emléktáblát kapott. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete kezdeményezte az emléktábla állítását. A Jászfényszaru Város Önkormányzata biztosította a táblának a méltó helyet a Szent-Györgyi Albert Egészségközpont homlokzatán. A tábla avatására dr. Lakatos Béla 90. születésének napján június 4-én 16 óra 30 perckor került sor.

   Bordásné Kovács Katalin a FÉBE nevében megköszönte, hogy emléktábla-avatási ünnepségen sokan megjelentek. Név szerint köszöntötte Győri János Bertalan alpolgármestert, Kiss Gábor regnáló jászkapitányt, dr. Sándor Mátyás Polgármesteri Hivatal jogi és hatósági osztályvezetőjét, önkormányzati képviselőket, intézmények, civilszervezetek vezetőit, jelenlegi és volt egészségügyi dolgozókat, dr. Lakatos Béláné képviseletében is megjelent Perényi család képviselőit, és minden megjelentet.
   Elsőként Győri János Bertalan alpolgármester szólt a jelenlevőkhöz: „Dr. Lakatos Béla 61 évet élt településünkön, ebből közzel 40 éven át végzet kimagasló gyógyító, megelőző valamint közéleti munkát. Személyét általános közmegbecsülés, tisztelet övezte. Nem csak orvosi munkája volt kimagasló, hanem a településfejlesztésben játszott szerepe is. Megérkezésekor azonnal szorgalmazta a ravatalozó megépítését, a hőtőkamra létesítését, hogy megszűnjön az elhunytak otthoni ravatalozása. Két orvosi rendelő megépítésénél közreműködött. 1965-ban a Bajcsy-Zs úti, majd itt az avatás helyszínén 1984 és 87 között létesített központi orvosi rendelő szakmai útmutatásával épült meg. Kapcsolatai segítségével főleg a Hűtőgépgyársegítségével korszerű orvosi berendezéssel lett felszerelve. Több mint 10 évet dolgozott ebben az épületben. Mindent megtett annak érdekében, hogy a régi Bajcsy Zs. úti épület az időseket szolgálja, 15 fő bentlakásos gondozása valósulhatott meg. A bővítésben már nem vett részt, de tanácsaival segítette a munkát. 2014 őszén a Deák téri Egészségközpont a korábbi alapterülete duplájára nőt. 2021. október 22-én még az Egészségközpont névadása kapcsán az ünnepi beszédet Ő tartotta. Beszédében hangsúlyozta, a gépek, a mesterséges intelligencia sokat segít a gyógyítás színvonalának javításán, de az emberséget, az empátiát a betegekhez való viszonyt soha nem tudják pótolni erre csak az orvosok képesek.
Két és fél év sem telt el, de most munkáságát megörökítő emléktáblát avatunk az utókor számára, hogy az idő múlásával az utánunk jövő nemzedék is tisztában legyen azon személyekkel, akik nagyban hozzájárultak a település fejlődéséhez, az itt élők körülményeinek javításához.” 
 Perényi István és Dénes koszorúz  Másodikként Tóth Tibor a FÉBE elnöke szólt a megjelentekhez: „AFÉBE feladatának tekinti, hogy az arra érdemes személyek tevékenységét megörökítő emléktáblát helyezzen el az utókor számára. Az elmúlt harminc év alatt ez a nyolcadik tábla melyet elhelyeztünk városunk épületein.
Az önkormányzat hozzájárulásával most Jászfényszaru Város Díszpolgárjának, a FÉBE tagjának, számtalan szakmai és állami kitüntetés birtokosának dr. Lakatos Béla főorvosnak emléktábláját avatjuk születésének 90. évfordulóján. Általános műveltségét a budaörsi kétnyelvű német-magyar iskolában, majd a budafoki premontrei gimnáziumban szerezte. Budapesten kapott orvosi diplomát, sebészetre szakosodott. Lakásgondjai megoldása miatt pályázott vidékre. Feleségével Móró Máriával, 63 évvel ezelőtt érkeztek a jászfényszarui vasútállomásra. Elfoglalták a régi orvosi lakást és a lakásnál kialakított rendelőt. Hűtársa Marika mindvégig mellette ált és nagyban segítette orvosi munkáját. A kezdeti mostoha körülmények javításáért, mindent megtett, a községi források mellett, kapcsolatai révén cégek támogatását is megszerezte. A 3. házi, 2. fogorvosi és gyermekorvosi státuszok betöltését, a szakszemélyzet biztosítását fontosnak tartotta. Az egészségügyi felvilágosító előadásokat, a szűrővizsgálatokat szorgalmazta és példamutatóan végezte. Haláláig több orvosi szaklap előfizetője volt, 88 évesen is napra készen tartotta orvosi ismereteit. Olvasottsága révén széleskörű, sokszínű műveltséggel rendelkezett. Kiemelten a képzőművészet, irodalom, történelem, zene és színház iránt érdeklődött. Szerette az utazást, Marikával az öt földrész számtalan országában (néhányban többször is) jártak. Szerette az idézeteket, saját írógépével leírva tőle kaptam: A legszebb dolog a világon, ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy érezzük és ők is úgy érzik, hogy jelenlétünk boldogabbá teszi hétköznapjainkat. Azt hiszem a boldogság mellet betegeinek egészségéért is nagyon sokat tett, hiszen egészség nélkül csekély vagy nincs boldogság. A gránit márványtáblába lézerrel gravírozott képből a Rá jellemző nyugalom, intelligencia és a pedáns megjelenés árad, ami haláláig jellemezte.”
  LB Résztvevők egy csoportja Dr. Jakus Zoltán nyugalmazott kórházigazgató, osztályvezető főorvos, Jászberény Város díszpolgára, városunk szülöttje, a FÉBE tagja, Dr. Lakatos Béla főorvossal kapcsolatos emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel.
A szüleimmel Jászfényszarun éltem, amikor 1961-ben dr. Lakatos Béla, feleségével megérkezett a településre akkor már felvételt nyertem az orvosi egyetemre. A nyári szünetben gyakran meghívott a rendelőjébe és figyelhettem, tanulhattam a szakmai fogásokat tőle. Páciense is voltam, mert egy nyári baleseti sérülésemet, mint sebész szakszerűen ellátta. Szüleimnek is orvosa volt. Az egyetem után Szolnokra kerültem egy ideig kevesebbet találkoztunk. Jászberénybe helyezésem után azon kevés orvosok közé tartozott, ha egy betege bekerült az osztályomra mindig érdeklődött utána, sőt sok esetben személyesen meglátogatta és ekkor szót váltottunk. Különösen jó kapcsolatot ápolt a gasztrológiásokkal, elérte, hogy Jászfényszaruiak is bekapcsolódtak kísérleti szűrővizsgálatokba. Nyugdíjba vonulása után már ritkában találkoztunk, de egy-egy jászfényszarui rendezvényen mindig kerestük egymás társaságát. Utoljára itt az egészség központ névadásán 2021-ben beszélgettünk, nyomát sem láttam betegségének. Mikor értesültem halláláról nem is hittem, hogy igaz a hír. Nagyszerű ember és orvos volt, igazi példaképe lehet a fiatalabb nemzedéknek.
Az emléktáblát Győri János Bertalan, dr. Jakus Zoltán és Tóth Tibor, közösen leplezzék le.
  LB Résztvevők egy csoportja Az emléktáblát megkoszorúzta:Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében: Győri János alpolgármester, Kiss Gábor regnáló jászkapitány, dr. Sándor Mátyás osztályvezető, dr. Zsólyomi Krisztina helyettesítő háziorvos koszorúzott; A Fényszaruiak Baráti Egyesülete nevében: Tóth Tibor egyesületi elnök, Lovászné Török Magdolna önkormányzati képviselő-elnök, a FÉBE titkára, Kővágó Jánosné FÉBE pénztárosa, Gorcsakovszki Györgyné FÉBE tag és Kovács Lajos az adományozók képviseletében koszorúztak.
   A családkoszorúját: A feleség nevében is, Perényi István és Perényi Dénes helyezték el az emléktáblánál.
Az alkotás elkészítését Tóásó Tibor kőszobrász bonyolította és helyezte el.
   Köszönet az emléktábla megvalósítását támogatóknak: Dr. Ballagó Katalin (Hatvan), Basa Éva, Barócsi József, Berényi Ferenc, Bognár Ágnes, dr. Both Béla (Budaörs), Bordásné Kovács Katalin, Deméné Fölsőbényi Johanna (Bp.), dr. Dobák Miklós (Budaörs), Dobák Sándor, Dobos Istvánné, Fekete Imre, FÉBE, Gorcsakovszki Györgyné, Győriné dr. Czeglédi Márta, Győri János Bertalan, Győriné dr. Szabó Gabriella, dr. Harangozó Imre (Bp.), Jáger Sándor (Jb.), dr. Jakus Zoltán (Jb.), Káposzta Sándorné, dr. Kiss Dávid Sándor (Bp.), Kiss Zoltán, Kotánné Kovács Tímea, Kovács Lajos, Kurunczi Sándorné, Lovászné Török Magdolna, Magyar Lászlóné, Nagy Józsefné, Páldiné Pál Ilona (Hatvan), Páll Ferencné, Rusai Pál László (Bp.), Sándor Csilla (Budaörs), Sándor Sándor, Staár Istvánné – Dobák Zsuzsanna (Bp.), Szabó László, Tanczikó Antalné, Tanczikó Zoltán (Bp.), Tamus Béláné, dr. Tóth Katalin (Abony), dr. Tóth Lajos (Mosonmagyaróvár), Tóth Tibor. A zárójelben a nem helyben lakó támogató lakhelyének neve szerepel.
Tóth Tibor

Fotó:

Emléktábla Fotó: Tóth Tibor

1./ Az emléktábla leleplezés után
2./ Perényi István és Perényi Dénes a család koszorúját helyezi el
3./ A résztvevők egy csoportja

1-3 Glonczi Rudolf fotói