Levelezolap 1975 ERTERD   Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató 1982. szeptember 14-én kelt Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei II. Belterületi nevek pályázati dolgozatóból idézve:
„1945. március 25. A mai napon nemcsak a verőfényes tavaszt hozta meg, hanem a mai napon érkeztek meg Jászberényből az újonnan felállított magyar hadsereg szálláscsinálói. A mai napon megérkezett a budapesti I. honvéd gyalogezred vitéz Variházy Oszkár alezredes parancsnoksága alatt községünkbe.”

   „A parancsnokság a Rimóczi kastélyba volt elszállásolva. Budapest felszabadításában a Vörös Hadsereggel együtt magyar katonák is részt vettek. 1945 januárjától kezdve egymástól elkülönült ezredekben harcoltak a Déli pályaudvar, a Gellérthegy, Vár és a Citadella környékén. A budai harcok alatt ezekből a századokból alakult meg a 2500 fő létszámú Budai Önkéntes Ezred. Parancsnokuk Variházi Oszkár alezredes volt. Az ezred 1945. március 1-én Jászberénybe menetelt. Itt az ezred katonáiból és fogolytábor önkénteseiből megalakult a Magyar Néphadsereg I. hadosztályának I. gyalogezrede, a „Vitéz Kiss János” gyalogezred. A Magyar Néphadsereg első katonai egysége, az első gyalogezred katonái, a hajdani Budai Önkéntes Ezred harcosai 1945. március 22-től április 30-ig Jászfényszarun voltak pihenő állományban. Községünk a Magyar Néphadsereg „bölcsőjének” tekinthető.”
   Kiss József a községben az első gyalogezred különböző katonai egységeitől, parancsnokaitól származó 19 különböző iratokat gyűjtött össze. Két okiraton Variházy Oszkár alezredes, ezredparancsnok aláírása is szerepel.
   Tanár úr kutatásai kapcsán került kapcsolatban Szlavkovszky Mihály budapesti lakossal, akitől a 30. ÉVE SZABAD BUDAPEST egyedi a jubileumra kiadott postai levelezőlapot kapott, melynek hátlapján a következő szöveg olvasható: Levelezolap ERTERD febr
Jászfényszaru lakóinak! Budapest felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából bajtársi üdvözletem küldöm minden hazafinak, akik 1945 márciusában testvéri szeretettel othonukba fogadták és adtak családi hajlékot a volt Budai Önkéntes Ezred katonáinak. Külön üdvözlöm és köszönetemet fejezem ki vendéglátómnak Virág Imre bácsinak. Tisztelettel: Szlavkovszky Mihály a volt B. Ö. E. katonája.”
   A levelezőlapon 60 filléres rányomtatott bélyeg van, amely Variházy Oszkár arcképét ábrázolja és egyedi postai bélyegzőt tartalmaz.  Jászfényszaru lakóit és Virág Imre bácsit a levelezőlap írója 30 év távlatában sem felejtette el.                                                                                                 
                                          Kép és szöveg: Tóth Tibor