Vadászigazolvány Dányi István 2   Jászfényszarun, 1945 telén már kezdeményezték új vadásztársaság megalakítását, ennek hiteles eredeti dokumentumai a Városi Értéktárban megtalálható. Az iratok alapján ismerhetjük meg a közel 75 éve történteket.
   A vadászatot a régi magyar filmekben is láthattuk, úri passziónak, egyes típusait sportnak tartották. Ennek volt némi ténybeli alapja, hiszen a vadászathoz vadászterület kellett, fegyver, lőszer ezek biztonságos tárolása, alkalmassági és szakmai vizsga ezek komoly pénzt, egyszeri és folyamatos kiadást jelentett. A felvételt a közösség döntötte el, így egy társasághoz bejutni sem volt könnyű.

Vadászjegy Marton Gyula 1   Hiteles jegyzőkönyv tanúskodik arról, hogy 1945. december 27-én a községi Nagyvendéglő termében a Jászfényszarui Szabad Szakszervezetek Vadásztársaságának alakuló közgyűléséttartották. Jelen voltak: Dányi János, Lovász Dénes, Dányi Antal, Marton István, Marton Gyula, Kiss László, Morvay János, Gődér Mihály, Kiss P. Imre, Görbe Károly, Jáger Nándor, Pál István, Turjányi Béla, Darabont Lajos, Rékasi Vendel, Gazdag Lázár, Szabó János, Borbély József, Nagy András, Asztalos Ferenc, Görbe Sándor, Dányi István, összesen 22 személy. A szakszervezet elnöke Dányi János hangsúlyozta a mai nehéz időkben a lőtt vad közélelmezési fontosságát. A kisparasztnak tesznek a vadak kárt, tehát ők jogosak azok meglövésére. A lőtt vadat a közellátás rendelkezésére kell bocsájtani. A jegyzőkönyvből az is kitűnik, hogy egy másik társaság is létezik a faluban, amely kezébe kaparintotta az egész határt, mert az árverésre megalakultak és versenytárs nélkül kapták a területet. A társaság megválasztotta a tisztikart. Az elnök: Dányi János, pénztáros: Marton István, lőszerbeszerző Kiss László, vadőr: Lovász Dénes, kinek díjazása külön közgyűlésen lesz megállapítva. A jegyzőkönyvet Darabont Lajos vezette, hitelesítők Asztalos Ferenc és Görbe Sándor.
 Vadászat A teríték 10x15 cm vadászat 4  A budapesti Szakszervezeti Tanács 1946. január 11-én kelt levelükben tudomásul vették a megalakulás tényét, de jelezték, hogy a 4640/1945.M.E.sz. rendelet alapján alapszabályt kell alkotni.
Az alapszabályt 1946. május 14-én megtartott közgyűlésen fogadták el. Ekkor már a tagok létszáma három fővel bővült. Az alapszabály 9 oldalán 25 §. található, részletesen tartalmazza a működés rendjét, a tisztségviselők feladatait, a magános, a társas, a vendég vadászatok szabályait, a vadőrszemélyzet feladatait.
   Megmaradt 120/1946 számú ötezer adópengő bélyegilletékkel lerótt dr. Hortáver József által 1946. május 23-án kiállított vadászjelöltek alkalmasságáról szóló orvosi bizonyítvány. A bizonyítványon a nevek után az életkor is feltüntetésre került, így a legidősebb Czeglédi Sándor 60 éves, a legfiatalabb Marton Gyula 20 éves volt. Az okmányt a jászberényi tisztiorvos még az nap „…a fegyverviselési engedély megadását felsoroltak részére javaslom.” pecsét aláírás.
Vadászcsoport 10x15 cm 3   Jászfényszaru község Nemzeti Bizottsága 1946. október 1-jei okmánya a Jászfényszarui Szakszervezeti Munkás vadásztársaság 32 fő tagját leigazolta, pecsét, a jegyző, az elnök aláírása.     
   Olvasható Kun József Jászberényi tanyai lakos vadőri szerződése, melyet 1947. március 27-én írtak alá. Jászberényben a vadászati felügyelő azzal a záradékkal írta alá, hogy a természetbeli termény járandóságot, illetmény besorolás szerint pénzre változtatandó.
   Érdekes és sok konkrétumot tartalmaz a tagok által 1947. május 5-én elfogadott 1947-48. évi vadászati rendtartás.

   Általam nem ismert, hogy mikor egyesült a két társaság. Az évtizedek során sok változáson ment át a vadásztársaság, de két személy nevét szeretnék kiemelni illetve megemlíteni Bordás Alajos és Fehér József személyét, akik másokkal együtt sokat tettek Jászfényszaru vadászati hagyományának megőrzése és fejlesztése érdekében.
Örömteli, hogy a fiatalabb nemzedék továbbviszi, bővíti, az új lehetőségekhez adottságokhoz igazítja a – vadnak kijáró tiszteletet megadva – vadászati tevékenységet.
                                                                  
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó:

1./ Marton Gyula vadászjegy és vadászfegyverigazolvány
2./ Marton István vadászigazolványa a társaság bélyegzőjével
3./ Vadászat alkalmával készült csoportkép
4./ Vadászat alkalmával a terítéket körülvéve készült csoportkép