Gyila Ferenc édesapja Jászfényszarun 1921-től 1949-ig főjegyzői tisztséget látott el.
   A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár digitális adattárában Jászfényszaru életrajzi adatai között szerepel. Gyila Ferenc, kisbarcsai, közs. főjző 1890. Déva. A közig. tanfolyamot Bpesten végezte. Petrillán volt jző gyak., s. jző és h. körjegyző. Kiutasítás után Jászberény város tanácsához volt beosztva. A kiutasítás oka, a trianoni országvesztés után Gyila Ferenc nem tette le a hűségesküt a román kormányra, így el kellett hagyni Erdélyt. 1920-tól h. jző Jászárokszálláson, 1921 óta Jászfényszaru főjzője. 26 hold földön gazdálkodik. A Hitelszöv., a Hangya és a Levente egyes. elnöke. Felesége: csernefalvi Sorbán Tekla, fiai: Barnabás és Ferenc. A fiúk 1922-ben, illetve 1924-ben már Jászfényszarun születtek.

   Kiss Erika újságíró és helytörténeti kutató által 2009-ben kiadott „A Fecske-malom története 1882-2009” című könyvében foglalkozik a Fecske, és a Gyila családok történetével.
Fecske Sándor (1891-1970) jászberényi malomtulajdonos 1914-ben feleségül vette az Erdélyből származó Csernefalvy Sorbán Emmát (1893-1982). A feleség testvére Tekla és családja Jászfényszaruban élt, a férje Gyila Ferenc Jászfényszaru főjegyzője volt. A két Gyila fiú Barnabás és Ferenc a Jászfényszaru elemi után a jászberényi gimnáziumban tanultak. Az iskolába a Fecske család egyik, malom melletti lakóházában töltötték a tanévet és az anyai nagymama Portisch Tekla látta el őket. A szünidőben jöttek haza Fényszaruba. Jászfényszaru, Dózsa György út 18 szám alatti lakást 1949-ben vásárolta a volt főjegyző, amikor nyugdíjazása miatt a Dr. Lakatos Béla háza baloldalon lévő volt szolgálati lakásbók (Kovács Andrásné lakása) ki kellett költözni, melyet az Egyházközség Cserkészháznak vásárolt meg, majd csereingatlanként az önkormányzat tulajdonába került. A hatvanas évek közepén Jászberényből Fecske Sándor és felesége Emma asszony kiköltözött Jászfényszarura, majd az özvegyen maradt Teklánál laktak halálukig. Mind ketten itt haltak meg a férj 1970-ben, a feleség 1982-ben, de földi maradványaik Jászberényben a Szent Imre temető Fecske család sírboltjába helyezték el. Gyila Ferenc (1890-1967) főjegyző és felesége Sorbán Tekla (1895-1991) a Szent Kereszt temetőben nyugszanak. Gyila Barnabás (1922-2012) – hosszú szovjet fogság után – 1953-ban jött haza és Budapesten alapított családot, ott hunyt el.
Gyila Ferencet és testvérét is „…Apám kérlelhetetlen szigorral nevelt, ez írható Gál István tanítómról is, 1930-34 között. Akkor Berénybe költöztem, ahol nagyanyám nevelt 1942-ig, egy rokon házában, 2-3 kosztosgyerekkel, mind jászok voltak. Mint utolsó „generáció” ’42-ben érettségiztem Márkus Jóskával, Pál malmos fia, ő UVATERV mérnöknek tanult, én katonának mentem – 1948 júniusában jöttem vissza fogságból (Nyizsnij Tagil, URAL). 1948-ban erdőmérnöki főiskolát kezdtem Sopronban – megszakításokkal – 1955-ben diplomáztam. A szünidőt persze mindig Fényszariun töltöttem. Soha nem emlékszem, hogy igazságtalanul büntettek volna ebben az időben. 1956. decemberében Svájcba emigráltam, ahol szakmámban és kataszteri és mérnöki földmérésben dolgoztam.” (az idézet 2014. szeptember 5-i e-mailből való).  Zürichben egyedül élt.
   A 2014-ben – ekkor már 90 éves volt – a FÉBE E-mail címen keresett meg, hogy a helyi plébánia elérhetőségét és címét adjam meg, mert beteg és a testvére családjával nem tartja a kapcsolatot, de minden képen hazai földben, Jászfényszarun a családi sírba szeretne nyugodni és ennek költségét még életében szeretné lerendezni. Zürichi címét megadta, kértem Jászfényszarui emlékeit vesse papírra és küldje el (ezt részben megtette). Később telefonon is beszéltünk, elmondta neki már nehéz az írás számítógépen és kézzel egyaránt. Levelet is kaptam tőle melyben egy másolati dokumentumot küldött, hogy az Árokszállásiak aláírást gyűjtöttek, hogy maradjon ott, de Ő Fényszarut választotta. 2014-ben címére megküldtem Gyenge Péter: Andris kisregényt, melyet a szerző Gyila Ferenc főjegyzőnek ajánlott és több FÉBE kiadványt. Jött a válasz: a csomagot megkapta, az Andris könyv valóság tartalmát is elemezte. Az utolsó e-mail tőle 2018. november 24-én kaptam. Ez év március 23-án Jacsman János úr a Zürich-i barátok nevében írt részemre E-mailt a művelődési házba, amit továbbítottak részemre, mivel barátainak is beszélt rólam. Kérdezték, hogy tudok-e róla, mert a szokásos találkozóra nem ment el és telefonon sem érhető el. Az E-mailre válaszoltam, hogy nincs információm róla.
   Később kiderült április 27-én kórházban elhunyt. Temetését testvére Barnabás fia Péter intézte és végakarata szerint június 30-án a Szent Kereszt-temető kápolnájába szentmisét mutattak be lelki üdvéért, majd hamvait a szülőkhöz helyezték el. 64 év után szülőföldhöz hazatért, nyugodjon békében.
                                                                                                 Tóth Tibor         
Fotót: A digitális formában Kiss Erika bocsájtotta rendelkezésemre.
A képen a három unokatestvér – balról, jobbra haladva Gyila Ferenc (1924-2020), Fecske Sándor (1915-1942) és Gyila Barna (1922-2012) látható teniszezés előtt vagy után, a kép 1940-1942 között készülhetett.