febe fejlec lekerekitett

   Gajári Ödön felelős szerkesztő irányítása alatt, Tisza István gróf konzervatív liberális irányának orgánumaként indult 1903-ban „Az Ujság”. Indulásának évében 15.000 példányban jelent meg, 1913-ban pedig már 65.000-re növelte példányszámát, a legnépszerűbb politikai napilapok egyike volt. Híres munkatársai voltak az 1903-1909 közötti években Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond is. A lap 1944 márciusában jelent meg utóljára.
   A 32 oldalas 10 fillér napi áron forgalmazott, „Az Ujság” X. évfolyam 50. 1912. február 28-i szerdai számának 10. oldalán olvasható: „Bencze Benő 1852. július tizenegyedikén született Jászfényszaruban, tősgyökeres magyar családból. Atyja kántortanító volt. Mint tizenkilencz esztendős fiatalember a városi ügyészi hivatal szolgálatába lépett, tisztviselősködött a jogügyi, majd a tanügyi osztályban, jegyző volt a tizedik, aztán a hetedik kerületi elöljáróságnál, az utóbbi helyről került a harmadik kerület élére. Nyugdíjaztatása iránt való kérvényét holnap, szerdán tárgyalja – a tanács pártoló előterjesztése alapján – a főváros közgyűlése.”
  
Bencze Benő születési anyakönyvi kivonat szerint Bencze Benő Elek, Bencze József és Kovách (s) Mária szülők gyermeke volt. A Rimóczi-kastély építése előtt a Hangya Szövetkezet Kalocsai Sándor által vezetett üzlete volt ezen a helyen és tőle jobbra a templom felé mellette ált a Bencze féle ház, (valószínű átalakítások után) 2012-ben a szabadság téri fejlesztés keretében bontották le. A helyén ma park és IV. Béla király szobra áll.
Tóth Tibor