febe fejlec lekerekitett

 Cselédkönyv Kiss Mária javított  A szolgálati (cseléd) könyv, lehetne a munkakönyv (1950-től közokiratként tartalmazta a munkavállaló munkaviszonyaival kapcsolatos leglényegesebb adatokat, 1992. július 1-jével szűnt meg) elődje is, igaz a fiatalabb korosztály 1978 után születettek már nem kaptak ilyent. A 45 évesnél idősebbek jól teszik, ha a munkakönyvet megőrzik, mert nyugdíjba menetelkor szükség lehet rá.

  A cselédkönyv 48 oldalas fényképpel ellátott Jászfényszaru elöljárósága állította ki, Gyila Ferenc főjegyző aláírása és település bélyegző lenyomata is látható. A 3 oldalon a személyleírás olvasható. Innen tudjuk, hogy Kis Mária 1915-ben született, hajadon, atyja néhai Kis Sándor anyja Johancsik Franciska. Termete, arc, orr, száj alakja, haj és szem színe, a férfiaknál a bajusz és szakáll alakját és színét is beírták. Az oltásra is rákérdeztek, be van-e oltva? jelen esetben igen.
  A 20 oldaltól lapunkét két bejegyzést lehetett tenni. A fejlécben a következő rubrikák szerepelnek az 1. a gazda neve és polgári állása, 2. a szolgálatba lépés napja, 3. a szolgálat minősége, 4. a szolgálatból kilépés napja, 5. évi vagy havi kikötött bér és egyéb ígéretek, 6. a szolgálati bizonyítványa (hűségről, ügyességről, szorgalmáról, erkölcsiségéről).
 Vasuttanyai kápolnánál Kis Máriának egy bejegyzése van a cselédkönyvében: Kiss Ferencné okleveles községi szülésznő Kóka, 1930. december 1-én, mindenes leány, 1931. április 1-én, havi bér 18 pengő, megbízható, kifogástalan, példás erkölcsös beírást kapott.
  Később Kovács János jászfényszaru-i lakos vette feleségül, a vasút állomástól Csányba vezető út, Csányi határdűlő kereszteződésénél jobb oldalon, a sarkon laktak ezért is kapta a „sarki” Kovács jelzőt. Lánya Kovács Magdolna (Tanczikó Tünde és Attila) édesanyja a pávakör alapítótagja volt. Kis Mária a két Tanczikó gyermek nagymamája, amíg állott a vasút-tanyai Kápolna annak „gondnoka” mindenese volt.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó:
1./ A szolgálati (cseléd) könyv első két oldala – Tanczikó Attila adománya a Városi Értéktárnak
2./ A Vasút-tanyai Kápolna bejárat előtt készült kép – jobbról az első kislány mögött fekete kendőben és kabátban Kovács Jánosné Kis Mária, jobbra mellette leánya Kovács Magdolna. – Szűcsné André Mária adománya a Városi Értéktárnak