febe fejlec lekerekitett

 Zsidó templom  Az Egyenlőség című a magyar zsidóság politikai heti lapjának negyvenkettedik évfolyam 40. szám, Budapest, 1923. október 6. szombaton megjelent lap 12. oldalán a hírek rovatában olvashatjuk: „Templomavatás Jászfényszarun. A jászfényszarui izr. fiókhitközség szeptember 6-án szentelte fel újonnan épült templomát. Az avató-beszédet dr. Kun Lajos jászberényi főrabbi tartotta. Magas szárnyalásu beszédét áhítattal hallgatták a jelenvoltak: Jászfényszaru nagyközség elöljárósága Gyila Ferenc főjegyző vezetésével, a jászberényi anyahitközség vezetősége, élén dr. Brünauer Zsigmond elnökkel. Ünnepély után a hitközség társasvacsorát adott a vendégek; tiszteletérte. Itt említjük meg, hogy a községi képviselőtestület az építkezés folyamán 100.000 K-val־ járult a templom felépítéséhez. Az izr. hitközség nevében König Márton hitk, elnök és Goldmann Sándor jegyző ezuton fejezik ki hálás köszönetüket mindazoknak, kik nemes adományaikkal céljaik elérésében támogatták.”

Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató díjnyertes pályamunkájában Jászfényszaru nagyközség földrajzi nevei II. Belterületi nevek című dolgozatát összeállította 1982. szeptember 14.-én. A Bajcsy –Zsilinszky út nevezetességeinél szerepel:
Z s i d ó t e m p l o m.
/ PS. 1888. /
= Pető Sándor Ady Endre út 31. szám alatti lakos
„ A régi Zsidó templom mán gyerekkoromba is megvót.”
/ MI. 1907. /
= Menyhárt Imre Attila út 22 szám alatti lakos
„ A régi Zsidó templom Salamon Endre háza helyi vót./ Katona István u. 1. mt. / 1922-be bontották le.
/ PS 1888. /
= Pető Sándor Ady Endre út 31. szám alatti lakos
„Az ujat Luda László háza helyén építették fel 1922-be.”
/ LL 1928. /
= Luda László Bajcsy-Zsilinszky út 2. szám alatti lakos
„ A Zsidó templomot 1953. nov. 2-án vettem meg az Elhagyott Zsidó Javak Budapesti Irodájától. 1954 tavaszán lebontottam, s a helyére építettem a mai házamat.” / Bajcsy Zs. u. 2. /
   Egy 1908.ben megjelent leírásból tudjuk Jászfényszarun a zsidók létszáma 150 fő volt, ami tovább nőhetett. Így a meglévő imaház, templom kicsinek bizonyult, 15 évvel később egy nagyobbat építettek és avattak fel.
Tóth Tibor

Bajcsy Zs. út 2. 2023 1

Fotó:

1./ A 1923-ban felavatott Zsidótemplom – A fotó Berze Lászlóné Vityuka Bp. adománya
2./ A templom helyére 1954-ban épült ház 69 évvel később 2023 évben – Fotó: Tóth Tibor