febe fejlec lekerekitett

 Vasut tanyai iskola 1952 Elismert iparos családban 1923. október 17-én Fónagy László kovácsmester és Menyhárt Erzsébet szülők második gyermekeként született. A szülők mind két fiúgyermeküket taníttatták. Az öt elemit szülőhelyén, a négy polgárit internátusban Pásztón végezte. A gimnáziumot már Jászberényben kezdte el. A második osztály elvégzése után a Magyar Királyi Tanítóképző Intézetbe folytatta.
  1944-ben tanítói képesítést szerzett. Jászfényszarun üres álláshely hiányában nem tudott elhelyezkedni. A Jászfelsőszentgyörgyön a rk. iskolában kezdett el tanítani, felső tagozatos tanítói megbízást kapott.
  1948-ban feleségül vette Rimóczi Rozáliát, házasságukból egy László nevű gyermek született. 1949-ben hivatalból Kuncsorbára helyezték.

  Két tanév után kinevezték először két majd három tanerőt foglalkoztató Vasút-tanyai iskola igazgató-tanítójává. Itt 5-7. összevont osztályt tanított. A tanyai iskolában 15 tanévet töltött el ez az időszak volt mikor legtöbb iskolás korú gyermek élt ezen a vidéken. Két bátyámat is tanította, engem a 1962/63-as tanévben az 5. osztályt nála jártam. A következő tanévben már csak alsó tagozat indult.
  1966 szeptemberétől a benti iskolában tanított. 40 év tanítói munka után nyugdíjba vonult.
  Igazi közéleti ember „lámpás” volt főleg a tanyai évek során. A gyermekek mellett, a szüleik művelődését is elősegítette. Ekkor valósult meg a könyvkölcsönzés, az aggregátorról üzemelő mozifilmvetítések, színielőadások és közösségi összejövetelek a tanyai iskola legnagyobb osztálytermében, melyet 1927-ben építettek. A tanyai emberek, a volt tanítványai, akik már kevesen vagyunk, de máig szeretettel gondolunk rá.
  A település életében Hazafias Népfont Bizottság tagja, majd elnökeként és 25 éves tanácstagi munkával tevékenyen vett részt.
  Jászfényszaru Város Önkormányzata 1999-ben elsők között Jászfényszaruért Emlékérmet adományozott részére. Az arany diplomáját 1994-ben megkapta, de gyémánt diplomája előtt négy hónappal elhunyt, közel két évtizede nincs köztünk.
  Hitvallásának tartotta a vele készült 1994-es riportomban adott válasza, ami ma is vállalható: „A tanítás és nevelés összhangját tartom fontosnak. Becsületességre, őszinteségre, helytállásra neveltem tanítványaimat.” Igazolhatom, erre tanított a mindennapok során.
Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár
A Vasút-tanyai iskola folyosója előtt készült csoportkép - 1952