febe fejlec lekerekitett

  Városi Értéktár 2016 Jászfényszaru Város Önkormányzata 2015 ősszén döntött, a Városi Értéktár létrehozásáról. Az úgynevezett „Farkas ház” Szentcsalád tér 12 belső felújítása megtörtént, március 21-én átadásra került. Az értéktár fele részben a Fényszaruiak Baráti Egyesülete pályázat útján, valamint saját pénzeszközből megvásárolt bútorzatával, technikai eszközeivel került berendezésre, melyek korábban a Civilház berendezését szolgálta. A hivataltól tároló szekrényeket kaptunk, melyre nagy szükség volt.

   A három utcára néző helységből a legkisebb irodai célokat szolgál. Az iroda melletti szoba közösségi térként funkcionál maximum 20-22 fő befogadására képes. Itt kisebb összejöveteleket, előadást, az értéktárban lévő településsel kapcsolatos korábbi filmek vetítését, fotó, iratanyag és egyéb kiállítást lehet tartani. A harmadik helyiség az értékek tárolására szolgál. Itt van el helyezve méltóképen és most már feldolgozható hozzáféréssel Kiss József tanár úr - a család által a Fényszaruiak Baráti Egyesületének átadott - írat és szakkönyv hagyatéka. A Kiss tanár úr anyagában volt a Petőfi Sándor Művelődési Házban hajdan működött fotó szakkör által készített kisebb nagyobb fekete fehér képek a településről illetve egy-egy eseményt megörökítve az utókor számára.  Itt található a felszámolt gazdasági egységek levéltárba nem került, de helytörténeti szempontból jelentős iratai. Az elmúlt 30 évben magán személyektől döntően a FÉBÉ-nek, de az önkormányzatnak adott kisebb tárgyak, oklevelek, íratok, melyek a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményben jellegüknél, állapotuknál fogva nem helyezhetők el.
   A régi íratok egy részét, a régi fotókat szeretnénk továbbra is digitalizálni, megmenteni az utókor számára ugyan akkor a honlapokon közkincsé tenni.
   Itt van elhelyezve a településsel kapcsolatos újkiadványok melyek megvásárolhatók. A FÉBE és az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítvány nem selejtezhető dokumentumai. Így 34 db nagyméretű 70 x100 cm fotó tabló és több mint 15 ezer működésével kapcsolatos fénykép, melyek 90 fotó albumot töltenek meg. 
Városi Értéktár 2023 1Az Városi Értéktárban jelentős főleg a Jászság-i településekről megjelent helytörténeti könyv gyűjteménye van, amely igény esetén kölcsönözhető, kutatható.
   Az értéktárat részben önkéntes munkában a Fényszaruiak Baráti Egyesülete illetve annak képviselője Tóth Tibor és néhány segítője működteti, felügyeli. Szívesen vesszük további önkéntesek segítését, az irat anyag átnézéséhez, rendezéséhez, digitalizálásához.
Kérjük városunk a lakosságát, hogy többségében 1945 előtti nagyszülőktől megmaradt régi iratokat, bizonyítványokat, fényképeket hozzák be az értéktárba, mert ezeken lévő időpont és személyek nevei, néha tartalma kutatásaink szempontjából fontosak. Digitalizálás után az okmányokat, fotókat visszaadjuk, de meg is őrizzük az utókor számára.
   Értékeink folyamatos gyűjtése, a meglévők biztonságos tárolása azért is szükséges, mert később önálló múzeumi jellegű kiállításokat az utánunk jövő nemzedék úgy tud majd létrehozni, ha lesz mihez nyúlnia. „Aki a múltat nem becsüli, az a jövőt nem érdemli” szól a közmondás.
   A Városi Értéktár Szentcsalád tér 12 szám alatt kedd és csütörtöki napokon 13 és 16 óraközött tart nyitva, illetve előzetes egyeztetés alapján (06-57-660-800 telefonon vagy +36/30/337-3336 mobil számon jelezve) más időpontban csoportos látogatás vagy a közösségi tér igénybevétele esetén (legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.
   2016 májustól új sorozatot indítunk a helyi lapban „A HÓNAP ÉRTÉKTÁRI ÉRDEKESSÉGE” címmel, melynek keretében a hónap Fényszaru múltjával összefüggő érdekességét mutatjuk be képben vagy szövegben, vagy mind kettőben.  Ezt a következő hónapban a Városi Értéktárban közelebbről is megnézhetik az érdeklődő olvasók.
   A Városi Értéktár 2022. szeptember 1-tól felújítás és átalakítás miatt 2023. október 19-ig zárva volt. A tevékenység átmenetileg a városháza II. emeletén lévő helységben folyt.
A projekt a „JÁSZFÉNYSZARU VÁROSKÖZPONT KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSE
2022” program részeként valósult meg. Szentcsalád tér közösségi fejlesztése keretében a Városi Értéktár és környezete is felújításra került.

 Qr kóddal elátott tábla VÉ 2023 Az ünnepélyes avatása október 20-án 14 órakor megtörtént. Az eseményen köszöntőt mondott Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester. Először átadta Pócs János üdvözletét, a képviselő egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tudott az átadó ünnepségen részt venni. A polgármester hangsúlyozta, hogy a kormány több mint 103 millió Ft támogatása jó célt szolgált, a városközpont tovább gyarapodott, szépült. A projekt megvalósulása szolgálja a múltat, a jelent és jövőt is.
  A diákpolgármester és helyettese közreműködött a nemzetiszínűszalag ünnepélyes átvágása kapcsán, amely a projekt megvalósulását jelképezte.
  A megnyitó alkalmat adott arra, hogy a májusban elhunyt Szilágyi Dezső, a Jászfényszaruért Emlékéremmel kitüntetett, népi iparművész, fafaragó életmű kiállításának adjon helyet a felújított Városi Értéktárban. A kiállítást összeállította és rendezte Harmatné Boros Mária.
Tóth Tibor méltatta munkásságát. Második otthonának tekintette városunkat 24 éves korig szülőhelyén Galgahívízen élt és élete nagyobbik részét több mint ötven évet már Jászfényszarun töltötte. Kül- és beltéri alkotásai a világkülönböző pontjain ékeskednek. Sakkasztala, fa- és csontfaragásai, féldombor-művei, emlékdobozai, egyéb faragásai, festményei mindig igényesen és precízen elkészített művei méltán öregbítik tovább művészi hírnevét.
Jászfényszarun a művésztelep alapítótagja. Egész életműve hozzájárult Jászfényszaru képzőművészeti, kulturális életének fejlődéséhez.
Szeretett munkáival örömet szerezni másoknak, úgy gondolja annyit ér, amennyit adni tud másoknak tanítással és a munkáival. Azt csinálja, amit szeret és szerényen meg is élt belőle. Gyakran elmondta szerencsés, mert a ,,Hivatása, a  munkája a hobbija.”
  Köszönjük feleségének Bodor Katalinnak, hogy a kiállítási anyag nagyrészét rendelkezésünkre bocsájtotta. Köszönjük azoknak, akik Dezső iránti tiszteletük jeléül – Kaszai Tamás, Lajkó Sándor, Sándor Sándor, Szilágyi László – a legszebb munkáit kölcsönadták, ezáltal gazdagították, teljesebbé tették a kiállítást.
Az érdeklődők január 18-ig hétfőtől csütörtökig délelőtt 10 és 12 óra és 13 és 15 óra között nézhetik meg a tárlatot. Decemberben a két ünnep között az értéktár zárva lesz.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Városi Értéktár 2023 4 SZD kiállítás 1 SZD kiállítás 4
SZD kiállítás 6 SZD kiállítás 7 SZD kiállítás 8
SZD kiállítás 9 SZD kiállítás 10 SZD Kiállítás 13

Fotó:
1. Felújítás előtt a Városi Értéktár – 2022
2. A felújított Városi Értéktár – 2023
3. Qr kóddal ellátott tábla.