febe fejlec lekerekitett

 1 NS 200 vagonos tároló  Egy ember tevékenységét sokféle képen lehet értékelni a munkához, a családhoz, a közösséghez való viszonya alapján és sok más szempont szerint is. Tény nem csak be tudott illeszkedni a település életében, hanem azon kevesek közé tartozik (6 fő), akik a rendszerváltás előtt és után is a Jászfényszaru vezető testületei kitüntetéssel ismerték el a településért végzett munkáját.
   Nagy Sándor
1944. április 6-án Vácon munkáscsalád harmadik gyermekeként született. Apja bőrdíszművesként dolgozott, talán kézügyességet tőle örökölte. Édesapját csak fényképről ismerte, a II. világháború hősi halottja lett. Az özvegy egyedül küszködött az ott maradt a három gyermek nevelésével, eltartásával. Édesanyja férjhez ment apja bátyjához. A jobb megélhetés reményében leköltöztek vidékre, Fegyvernek-re. Itt végezte el az általános iskolát. A család egy fiúval és egy leánnyal gyarapodott. Sajnos már csak húga Ildikó él.

   Jó képességű volt, de szakmát kellet tanulnia, ahol ösztöndíjat, kollégiumot és ellátást kapott. Így került Budapestre az 5. sz. Mélyépítő Vállalthoz, ahol különleges tanrend keretében nem három csak két éves volt a képzés. Nevelő apja Szolnokon kapott munkát így a család odaköltözött. 16 évesen a kőműves szakmunkás bizonyítvánnyal a zsebében a lakóhelyén szakmájában helyezkedett el. Megismerte a szakma minden területét, munkafázisát, aminek később sok hasznát vette. Nem csak szóban, a gyakorlatban is meg tudta mutatni mit és hogyan kell csinálni.
 2 Nagy Sándor Kemnece  Az egyévi keresetének tartaléka lehetőséget biztosított arra, hogy 1961 őszén megkezdje középiskolai tanulmányait a szegedi Vedres István Építőipari Technikumban. A nyári szünetekben kőműves kisiparosnál vállalt munkát, hogy ruházkodásának költségét megteremtse. 1965-ben érettségizett és kapott építőipari technikusi végzettséget.
   A Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Vállalatnál gyakornokként alkalmazták – két év sorkatonai szolgálat után – előregyártó telepvezető helyettesként ott folytatta munkáját.
   Későbbi feleségével, Kovács Erzsébettel a katonaság alatt Nagygomboson ismerkedtek meg, aki az ottani GATE tangazdaságában dolgozott. A szíve választottja lakó és munkahelyéhez messze dolgozott, így közelebb keresett munkahelyet.
   Megpályázta a jászfényszarui Béke Mg. Tsz. építésvezetői állását, melyet 1968. március 12-én foglalt el. Munkáséveinek legszebb negyedszázada kezdődött el.
   Albérletben kezdte, 1969 nyarán megházasodott, két gyermekük Beatrix és Sándor született.
A fiatal családosok kedvező lakáshoz jutás érdekében (szociálpolitikai céllal, gyermekenként 30.000 Ft,- Ft-al támogatott) kezdeményezője és alapító elnöke lett a Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezetnek. A művelődési ház folytatásaként 1970-ben elkezdődött a kétszer 8 lakásos szövetkezeti lakások építése, mely később 8 illetve a Vasvári Pál úton 24 lakással bővült. Ez irányú tevékenységét 1975-ben a Szövetkezetek Országos Szövetsége Kiváló Szövetkezeti Munkáért kitüntetéssel ismert el.
 3 NS Pap kastély kerítésének építése  Munkája mellet 1968-tól magántervezői munkát is folytatott, mely egyarán hasznos volt, a településnek, és a lakosságnak egyaránt.
   Tsz-ben munkaköréhez tartozott a termelőszövetkezeti beruházások tervezése és saját építőbrigád által történő kivitelezése. A külszíni bányaművelési felelős műszaki vezetői vizsga letétele után a kavics- és a homokbányát is irányította. A negyedszázad alatt a tsz hat telephelyén a meghatározó gazdasági épületek és létesítmények az általa irányított brigáddal épültek meg és folyamatosan végeztek karbantartási munkálatokat is. Az építő brigádban dolgozó sokféle embert jól össze tudta fogni, mindenkivel szót értett. Elérte, hogy a brigád egy fiatal tagjának, Tősér Lászlónak ház épüljön. Közbenjárt, hogy kedvezményes telket kapjon, ingyenesen megtervezte a házat, közreműködött az anyagok beszerzésében. A brigád tagjai hétvégeken ingyenesen felépítette a lakást. A házavató eseményeit fényképek őrzik.
 4 NS Szegeden feleségével 20 éves érettségi osztály találkozóün 1985 évben  Két cikluson át a közgyűlésen a tsz tagok által választott Ellenőrző Bizottság elnöki tisztséget is betöltötte, mely során a szövetkezet érdekeit minden esetben érvényesítette. 1991-ben ingatlanközvetítő és értékbecslő képesítést szerzett, így jelentős szerepet vállalt a szövetkezeti vagyon felértékelésében. 1989-ben a tagok egy csoportja jelölte a tsz elnöki tisztségre, de úgy gondolta egy mezőgazdasági szövetkezetet inkább agrárvégzettségű szakembernek kell vezetni, így visszalépett a jelöltségtől. A tsz-ben végzett munkáját két alakalommal Kiváló Szövetkezeti Dolgozó és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa által adományozott miniszteri színtű Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó kitüntetéssel ismerték el.
 5 NS TSZ KISZ vándorzászlóátadása 1981 03 21  1993 áprilisától négy évet a Jászfény Kft. ügyvezetőjének hívására technológus, építész és értékbecslő beosztásban dolgozott.
   1997 májusától – 53 évesen – önálló vállalkozást alapított (ezzel elkezdődött egy újabb negyedszázad) Építő- Értékbecslő- Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (ÉP-ÉRT-TERV Bt) néven, melynek a 2004 évben történt nyugdíjba vonulása óta is ügyvezetője.  Jogosan büszke arra, hogy cége az Építkezők Országos Egyesülete által odaítélt Panaszmentes Cég kétszeres arany fokozatával és egy másik minősítő cég Tisztességes Vállalkozás tanúsítványt adományozott a Bt.-nek. 
   Egész életében közösségi, másokat segítő ember volt ezt a mentalitást biztosan otthonról hozta, talán amit árván, fiatalon másoktól kapott azt később visszaakarta adni.
   Az ifjúsági mozgalomban végzett munkájáért Kivaló Ifjúsági Vezető kitüntetésben részesült.
   A nagyközségben működő népi ellenőrző bizottság elnökeként, fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket végeztek, az itt vásárlók érdekében.
 6 NS Tőzsér László lakásavató jó  A település első köztéri játszóterének létesítése (a mai Szent István út rendőrséghelyén volt téren) a nevéhez fűződik ő tervezte és brigádja és a szövetkezeti lakók társadalmi munkában helyezték el a játékokat (mászókákat, homokozót stb.) melyhez az anyagot a tanács biztosította. Kisebb tervezési munkákat ingyen vagy csekély térítés ellenében végzet a tanácsnak, kezdetben az önkormányzatnak is. 1989-ban a II. Világháborús Emlékmű tervét készítette, a kivitelezést irányította, melyet a tsz. Ybl Miklós szocialista brigádja felajánlásként ingyenesen végezte. Korábban az Öregek Napközi Otthonának átalakítás, a benti óvoda bővítés, a városháza nagytermének kialakításának, födémcseréjének, 2000 után a Tanítók Emlékművének, Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény épület bővítését az udvarán lévő kemence tervezését végezte. Néhány kivitelezését is Bt-je bonyolította.
   Tervezőként Jászfényszarun és a környező településeken 55 év alatt közel 300 lakóépület, valamint több száz melléképület és egyéb épület, építmény esetében végzett új, átalakítási, bontási terveket és szakhatósági engedélyekhez kérelmeket, javaslatokat.
 7 NS Kiss Zoltánnal Ausztria tanulmány uton 1999  A Bt. Jászfényszarun és 30 km-es körzetében generál kivitelezésben vállaltak kisebb munkákat.  
   Az első önkormányzati választásnál 1990 őszén képviselő testületi tagnak választották, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöki tisztséget is betöltötte. Több cikluson keresztül külsős tagja volt a településfejlesztési bizottságnak. 1997-ben alakult meg a Szennyvízberuházó Társulat, melynek elnökévé választották. A tisztséget 17 évig a társulat megszűnéséig tiszteletdíjjal a lakosság teljes megelégedésére látta el. Szakmai, műszaki ismeretét jól kamatoztatta, a bekötések engedélyezése és a kivitelezések ellenőrzése során.
   Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanács 1989-ben Községeinkért díj, Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020-ban Jászfényszaruért emlékérem kitüntetésekkel ismerte el a település fejlődése érdekében végzett kiemelkedő munkáját.
   Jó egészégnek örvend, ha kell, még most is megfogja a lapátnyelét, de már készül arra, hogy vállalkozását Sándor fiának átadja.
   Négy unokája Laura, Ábel, Boglárka, Viola sok boldogságot adott számára. Laura unokája már férjnél van. A nagyapa várja a dédunokáját.
   Felesége Erzsike a hétvégeken összejövő „nagycsaládot” kiszolgálja és szabadidejét tavasztól őszig a Móricz Zsigmond úti kertben tölti.
Mit is kívánok az olvasók nevében a 80. születésnapjának küszöbén, további jó egészséget, boldogságot és örömet az élet minden területén.

8 Nagy Sándor 2013
Tóth Tibor

Fotó: Városi Értéktár archívuma

1./ A Zöldmező telepen az irányításával és brigádjával épült meg a 4 X 50 vagonos nedves kukoricatároló egyik siló kupola tető beemelése
2./ A Móricz Zsigmond úti telken saját kezűleg épített udvari kemence.
3./ A Papkastély kerítésének építésé a Bt. keretében.
4./ Szegeden feleségével 20 éves érettségi osztály találkozón 1985-ben
5./ A művelődési ház nagytermében tsz. KISZ szervezetének kitüntetést átadó rendezvénye 1981
6./ Tősér László házavató ünnepi ebéd, balról jobbra haladva Dobák Nándor, Homola Károly, Dobák László, Fózer Imre (szakács), Juhász János, Dávid Imre, Péter László.
7./ Ausztriában tapasztalatcsere, tanulmányút alkalmával, Kiss Zoltán önkormányzati képviselő, szomszédjával – 1999. szeptember 10.
8./ Nagy Sándor portré 2013