BESZÁMOLÓ A JUBILEUMI NAPRA

2008. november 22.

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 alapító taggal az alapító levélben megfogalmazott célokért alakult meg. „ Mi szülőföldünk szeretetéből indítva – mert őseink nekünk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyermekkor felejthetetlen emlékeire, felelősséget érzünk Jászfényszaru jelenéért és boldog jövőjéért – elhatározzuk, hogy e kötődést szervezeti formában is kifejezzük s létrehozzuk a a Fényszaruiak Baráti Egyesületét. Célunk: A város jelenének, jövőjének, sorsának figyelemmel kisérése, fejlődéséhez segítségnyújtás. Rendszeres kapcsolat kiépítése a Jászfényszaruról elszármazottak és a helyben lakók között. Helységünk emlékanyagának összegyűjtése rendezése, bemutatása, hogy ezeket megőrizzük magunk és utódaink gazdagodására. 1999. februárjától közhasznú szervezetként működik, tevékenységünk sokrétű, de döntően kulturális, ismeretterjesztő, hagyományápolási területekre terjed ki. Kapcsolat rendszerünk széles körű és szerteágazó tagjai vagyunk a Város és Faluvédők Szövetségének (HUNGARIA NOSZTRA), Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, Jászok Egyesületének, Európa Háznak, Helyi Civil Fórumnak, Jászsági LIDER közösségnek. Együttműködünk számtalan civilszervezettel (Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal) helyi és jászsági intézményekkel.

A megalakulástól több civilközösség kapcsolódott hozzánk ezek egy-egy területet ölelnek fel, színesítve, gazdagítva munkánkat. Így a helytörténet mellet elkötelezett felnőttek és gyerekek a tagjai a Kiss József Helytörténeti Kutató Csoportnak, a színházat kedvelők alkotják a Színházba járók Baráti Körét, 10 éves jubileumot megért a Borostyán Társastánc Klub a táncolni vágyó fiatalokat fogta össze, mely betagozódott a művészeti iskola tevékenységébe. A Szűcs Mihály Huszárbandérium kiegészülve a Jászleányok és asszonyokkal legaktívabb és legeredményesebb csoportja egyesületünknek. Korábban működött kerékpáros klub és Ifjúsági Szabadidős klub, amely részben vezető hiány és érdeklődés lecsökkenése miatt szűnt meg. Jelenleg is tárgyalunk fiatalokkal, hogy újjászervezzük a FÉBE ifjúsági klubját. 2002. májusától közel öt évig működött az egyesület keretében a Teleház. A látogatottság folyamatos csökkenése, bevétel csökkenésével járt, így nem tudtuk tovább üzemeltetni a Teleházat. A FÉBE 2001-től PHARA Mikro projekt keretében önkormányzat helység biztosításával civil házat hozott létre, amely a Művelődési Házban nyílt meg. Az épület felújítás és pályázati működési cél változása miatt a Civil Ház átkerült a Rimóczi Kastély alagsorába. A berendezése döntően a FÉBE tulajdona. A civilek jól hasznosítják ezt a helységet, összejövetelekre, képzésekre, pályázati lehetőséggel még otthonosabbá tudjuk alakítani. A Civil Ház koordinálását a FÉBE végzi.

Nem csak az egyesületünk 15 éves, hanem az általunk létrehozott „Jászfényszaruért” Alapítvány is, hiszen Győriné Mártika az alakuló ülésen felvetette az alapítvány létrehozásának szükségességet, melyet a közgyűlés elfogadott. 2004. tavaszán a bírósági bejegyzés is megtörtént, 1999.-től az alapítvány is közhasznú. A FÉBE és alapítványa a „Jászfényszaruért” Alapítvány együttműködése kapcsán a városban sok helyen látható a múlt értékének megmentése vagy új művészi érték létrehozása, hogy csak a legutolsót említsem az október 25-én felavatott Jászfényszaru elsőírásos említésének 575. évfordulója kapcsán, a városházán elhelyezett bronzdomborműt, vagy decemberben megjelenő diáksport történeti kiadványt, melyre 1500,- Ft-ért most itt is Lukács Palinál elő lehet fizetni. Alapítványunk évente számos rendezvényt, programot támogat. Köszönjük ezúton is mindazoknak, akik SZJA 1 %-át a Jászfényszaruért Alapítványnak ajánlották fel.