febe fejlec lekerekitett

Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.

Mobil: 30/3373336 www.febe.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS I.

2010. január 01. – december 31.

 

 

 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló tartalmazza a mérleget és az eredmény levezetését. (1. számú melléklet)

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közhasznú tevékenységében résztvevők önkéntes munkában végzik tevékenységüket, így bérköltség nem merül fel. 2010. január 1-től május 31-ig szolgáltatásként havi 15 órában 15000,- Ft/hó adminisztratív, ügyintéző vállalkozó segíti munkánkat.

A közhasznú tevékenység során 0 Ft. vállalkozási bevételt, 0 Ft. vállalkozási kiadást és ebből következően 0 Ft. vállalkozási eredményt ért el.

A 5.093 eFt. összegű közhasznú tevékenység bevételével szemben 5.400 eFt. összegű közhasznú tevékenység ráfordítás került elszámolásra, melynek hatása -307 eFt. összegű negatív vagyonváltozás következett be.

A kiadások összetétele és nagysága arról tanúskodik, hogy az előző évekhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek ésszerű felhasználására.

A tevékenység az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően történt. A pályázaton nyert összegek felhasználása az előírások szerint történt.

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A tárgyévben a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1390 eFt. költségvetési támogatást
kapott ez 800 eFt-tal nagyobb az előző évitől. A tárgyévben 1250 eFt került
felhasználásra, az NCA működési támogatásból a keresztéves támogatás
bevezetése miatt 140 eFt. 2011. év május 31-ig kerül felhasználásra.

(2. számú melléklet)

 1.  VAGYONFELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS  KIMUTATÁS
  Az előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 308 eFt. 9 %-al, csökkent, a 2010. december 31-i záró pénzösszeg, 3124 eFt. volt. (3. számú melléklet)
 1.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
  Szervezetünk ebben az évben célszerinti jutatást nem adott, tehát kifizetés nem történt. (4. számú melléklet)

 

 1.  KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL KIMUTATÁS
  Tárgyévben szervezetünk 2084,7 eFt támogatást kapott, különböző címen, ez 1120,7 eFt-tal több mint az előző évben volt. A növekedés döntően a magán személyek által nyújtott támogatás bővüléséből adódik. (5. számú melléklet)

 

 1.  A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
  Egyesületünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 33,5 eFt-ot fizettünk ki, ez 57,5 eFt-tal kevesebb az előző évinél. (6. számú melléklet)

 

VII.     KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közösség- és településfejlesztést végez, ezen
belül döntően kulturális tevékenységet, ismeretterjesztést, kulturális örökség
védelmet, hagyományápolást a helyi lokálpatriotizmus szellemének erősítéséért
dolgozik.

Tagjai között és programjain minden korosztály megtalálható. A programok 30% specifikus réteg (diák, fiatal, idős) igényeket elégít ki. A programok, rendezvények többsége azonban korosztálytól függetlenül látogatható. Rendezvényeink minden esetben nyitottak azt bárki látogathatja, azon bárki részt vehet. A programok kb. 50 százaléka a résztvevőknek ingyenes, a másik fele önköltséges. A helyi kulturális kínálatot nagymértékben szélesíti, gazdagítja a FÉBE tevékenysége. A tevékenységünknek erőssége, hogy sikerül bevonni, megnyerni a különböző programokba a Jászfényszaruról elkerülteket (művészeket, közéleti személyeket).

Csoportjainkkal együtt évente a programok, rendezvények száma eléri a százat, melyet a településen és azon túl önkéntes munkával hozunk létre. A FÉBE sok esetben mások által szervezett rendezvényeken – főleg a város határain túl – képviseli a települést.

Az Egyesület elnöksége 2010. május 29-i közgyűlésen jóváhagyott 2010. évi főbb feladatok jegyében végezte munkáját. Negyedévente megtartotta üléseit. Az elnökségi üléséken az aktuális feladatokat, illetve a következő időszak teendőit beszéltük meg. A két ülés közötti elnöki tájékoztató összegezte az előző elnökségi ülés óta történteket, a főbb intézkedéseket. Az év folyamán 7 fővel nőtt létszámunk (Gáspár Imre, Szilvási Dánielné, Kotánné Kovács Tímea, Csontos Ferencné, Zsólyomi Jánosné, Kiss Andrásné, Varga Józsefné), elhalálozás miatt 3 fővel (Tóth Zoltán, Csúz Sándorné, Dr. Kiss Á Ferenc) pedig csökkent, így jelenlegi taglétszámunk 256 fő. Legidősebb tagjaink 2010. decemberében voltak 90 évesek, Dr. László Kálmán, és Szeleczki Lajos mindkettőjüket kerekévfordulós születésnapjukon köszöntöttük, de rajtuk kívül még tovább 12 fő volt 60-70-75-80-85 éves tag, akiket szintén köszöntöttük.

Egyesületünk három önálló csoportjának pénzügyi bonyolítását is végzi, így a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a Színházbajárók Baráti Köre, és a Helytörténeti Kutatócsoport, ezen túl igyekezünk mindenben segíteni a csoportok munkáját. A Szűcs Mihály Huszárbandérium 2010. évben is 20 - nál több helyi, jászsági és országos rendezvényen öregbítette Jászfényszaru hó hírnevét. A Szíházbajárók Baráti Köre 2010. évben helyben négy színházi előadást, Budapestre 17 autóbuszos önköltségi színházlátogatást szervezett. A színházi évad során 4 színházba volt bérletünk, 3-3 előadással, így a Magyar Állami Operaházba, Budapesti Operett Színházba, Magyar Színházba, és a József Attila Színházba vásároltunk bérleteket, amely így mintegy 50 %-kal olcsóbb mintha ugyanazt az előadást nem bérlettel néznénk meg. 2011. év I. félévében helyben 2, és 14 Budapesti előadásra biztosítottunk lehetőséget, nemcsak tagjainknak, hanem színházat kedvelő Fényszarui lakosoknak is. Az évad utolsó előadására június 11-én szombaton a Madách színházban a Csoport terápia című musical lesz.

A helytörténeti kutatócsoport az elmúlt évben is megszervezte a XV. jubileumi honismereti és helytörténeti tábor, melyet a Mátrában Sástón tartottuk, ebben az évben június 27-től július 2-ig lesz a XVI. Tábor.

Nagy gondot fordítottunk tagjaink és a lakosság tájékoztatására, egyrészt Egyesületünk munkájáról, de ugyan ilyen fontosnak tartottuk a városi rendezvényekről való gyors, információáramlást. A kommunikációt jól szolgálta az elmúlt évben is a helyi lapban megjelenő publikálás, valamint a város és Egyesületi honlapon való tájékoztatás. Egyesületünk 5 év után ez év elején megújította honlapjának arculatát, több tartalommal, de átláthatóbbá fejlesztette azt. Március 1-től az elmúlt 3 hónapban közel 12.000 ezer fő látogatott www.febe.hu honlapunkra, a jövőben a tagok és érdeklődők tájékoztatását még inkább a honlap fogja biztosítani.


A tejesség igénye nélkül szeretnék az elnökség nevében néhány program eseményt felidézni: Az önkormányzattal az év folyamán 3 alkalommal közvetlenül működtünk együtt, így az első újévi operett és musical koncertben, a talentumok találkozójának megszervezésében, és a harmadik Tarlófesztivál megrendezésében gyümölcsöző együttműködés valósult meg. A hagyományos rendezvényeinket is jó színvonalon eredményesen megtartottuk, így 2010. február 20-án a XVII. műsoros esttel egybekötött jótékonysági bált, melynek fővédnöke Dr. Tóth Lajos gasztroentológus osztályvezető főorvos, díszvendége Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes volt. A bál szenzációja volt, hogy 24 Borostyán Táncklubos fiatal közreműködött a nyitótáncban.

Költészet nap alkalmából vendégünk volt Kertész Ákos Kossuth és József Attila díjas író. Társrendezői voltunk a Vers és prózamondó találkozónak. Az Erkel év kapcsán ismeretterjesztő előadásra, Budapesti kirándulásra, éremkiadásra került sor az év folyamán.

A XV. jubileumi honismereti és helytörténeti tábort a Mátrában Sástón tartottuk. A Múzeumok éjszakája is hagyományos rendezvénnyé vált, hisz június 16-án már másodízben került megrendezésre. 2010. évben a lakodalmi szokások álltak a rendezvény középpontjában.

4 fővel részt vettünk a július 14-16 között Jászberényben megrendezett Város és Faluvédők XXIX. Országos Találkozóján és konferenciáján. 2 fővel képviseltettük magunkat Jászdózsán a Jászbaráti közösségek vezetőjének találkozóján.

Az elmúlt évben elkészült a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény bővítése kapcsán egyesületünknek további önként vállalható feladatok jelentkeznek, melyben tagjaink is közreműködhetnek.

A Jász Múzeumban továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk, terjesszük az általuk kiadott Redemptió című két havonta megjelenő újságot, valamint különböző kiadványaikra gyűjtünk előfizetőket. Ezúton köszönöm meg az elnökség nevében mindazok munkáját, akik a felsorolt rendezvényeken, de azon túlmenően is segítik tevékenységünket.

Egyesületünknek fontos, hogy civil közösségek tevékenységükkel segítsék a város fejlődését, biztosítsanak különböző lehetőségeket az itt élőknek. Ezt nem csak mondjuk és valljuk, hanem a mai nap folyamán átadott Egyesületi elismerések, kitüntetések többsége is, ezen tevékenységeket végzők legjobbjait ismeri el, díjazza.

Mivel közgyűlésünk 5 éves ciklust is zár, így magam és tisztviselő társaim, nevében köszönöm az elnökség, az ellenőrző bizottsági tagok elmúlt 5 évben végzett munkájukat, és kérem, a most megválasztásra kerülő tisztségviselőket, elnökségi és ellenőrző bizottsági tagokat, hogy a jövőben is az egyesületért, a városért, az itt élőkért végezzük még eredményesebben munkánkat.


A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közösség- és településfejlesztést végez, ezen belül döntően kulturális tevékenységet, ismeretterjesztést, kulturális örökség védelmet, hagyományápolást a helyi lokálpatriotizmus szellemének erősítéséért dolgozik.

Tagjai között és programjain minden korosztály megtalálható. A programok 30% specifikus réteg (diák, fiatal, idős) igényeket elégít ki. A programok, rendezvények többsége azonban korosztálytól függetlenül látogatható. Rendezvényeink minden esetben nyitottak azt bárki látogathatja, azon bárki részt vehet. A programok kb. 50 százaléka a résztvevőknek ingyenes, a másik fele önköltséges. A helyi kulturális kínálatot nagymértékben szélesíti, gazdagítja a FÉBE tevékenysége. A tevékenységünknek erőssége, hogy sikerül bevonni, megnyerni a különböző programokba a Jászfényszaruról elkerülteket (művészeket, közéleti személyeket).

Csoportjainkkal együtt évente a programok, rendezvények száma eléri a százat, melyet a településen és azon túl önkéntes munkával hozunk létre. A FÉBE sok esetben mások által szervezett rendezvényeken – főleg a város határain túl – képviseli a települést.

Jászfényszaru, 2011. május 28.

Tóth Tibor

elnök

Záradék:

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2010. évi közhasznúsági jelentését a 2010. május 28-i közgyűlésen jelenlévő tagok megtárgyalták és elfogadták.

Jászfényszaru, 2011. május 29.

Tóth Tibor

elnök

 

Közhasznúsági jelentés II. Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! 

Cég neve: Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Időszak:2010. január 01 – 2010. december 31. 

 

 

I. Tartalmi beszámoló A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közhasznú tevékenységében résztvevők önkéntes munkában végzik tevékenységüket, így bérköltség nem merül fel.

Közhasznú tevékenysége során 0 Ft. vállalkozási bevételt, 0 Ft. vállalkozási kiadást és ebből következően 0 Ft vállalkozási eredményt ért el.

A 5.093 e Ft. összegű közhasznú tevékenység bevételével szemben 5.400 e Ft. összegű közhasznú tevékenység ráfordítása került elszámolásra, melynek hatására 307 e Ft. összegű negatív vagyonváltozás következett be.

A szervezet a mérleg fordulónapon 0 Ft. összegű kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága arról tanúskodik, hogy az előző évekhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek ésszerű felhasználására.

A tevékenység az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően történt. A pályázaton nyert összeg felhasználása az előírások szerint történt.

 

 

II. Támogatások részletezése

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

Központi költségvetési szervtől

0

2

Helyi önkormányzat

0

3

Dr. Harangozó Imre Heves

3

4

Berényi Ferenc Jászfényszaru

7

5

Csáky László Jászfényszaru

8

6

Bodony Béla Budapest

9

7

Berze Lászlóné Budapest

15

8

Szabó László Jászberény

50

9

Tamus Józsefné Jászfényszaru

62

10

Sándor Csilla Budaörs

100

11

Dr. Tóth Lajos Mosinmagyaróvár

100

12

Prof. Dr. Dobák Miklós

150

13

Tusor Kft. Jászfényszaru

20

14

APEH 1% SZJA

20

 

összesen

544

 

 

III. Cél szerinti főbb juttatások, pályázatok

 

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

NCA pályázat - működés

850

2

„Jászfényszaruért” Alapítvány

150

3

Helyi önkormányzat - programokra

540

 

összesen

1.540

IV. Tagdíj

 

Megnevezés

eFt.

1

Tagok befizetése

117

 

Összesen:

117

 

V. Közhasznú tevékenység egyéb bevétele

 

Megnevezés

eFt.

1

Rendezvények, programok bevétele

2.801

2

Kapott kamatok

91

 

Összesen:

2.892

 

VI. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(2010. évi közhasznú tevékenység ráfordításai)

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

Anyagköltségek

569

 

Energia költség

0

 

Védőfelszerelés, huszárok, táncosok ruházata

42

 

Nyomtatvány, irodaszer

23

 

Fenntartási és üzemelési anyagok

74

 

Programok anyag költsége

424

 

Egyéb anyag költség

6

2

Igénybevett szolgáltatások

4.380

 

Szállítás-rakodás, raktározás

0

 

Bérleti díjak

27

 

Karbantartási költségek

0

 

Szakkönyvek, újság

82

 

Belföldi utazási, kiküldetési költség tömegközlek.

39

 

Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű költségtérítés kiküld. rendelvény alapján egyesületi

55

 

Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű költségtérítés kiküld. rendelvény alapján huszárok

348

 

Oktatás, továbbképzés költsége

31

 

Posta, telefon, Internet szolgáltatás

324

 

Programok anyagjellegű szolgáltatási díja

3425

 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatások

49

3

Egyéb szolgáltatások

411

 

Pénzintézeti szolgáltatás

30

 

Hatósági, igazg. szolg. illeték díjak

0

 

Honlap karbantartás

120

 

Számviteli, adminisztrációs szolgáltatás költsége

215

 

Fotó költség

46

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

4

Személyi jellegű ráfordítások

5

 

Törzsbér

 
 

Egyéb munkabér

 
 

Nyugdíjbiztosítási járulék

 
 

Egészségbiztosítási járulék

 
 

Egészségügyi hozzájárulás

 
 

Munkaadói járulék

 
 

Betegszabadság

 
 

Étkezési hozzájárulás

 
 

Táppénz

 
 

Munkába járás költség térítése

 
 

Napidíj

 
 

Reprezentáció

5

5

Értékcsökkenési leírás

35

6

Egyéb ráfordítások

0

 

Összesen:

5.400

 

 

 

VII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

Tóth Tibor elnök szgk. költségtérítés

34

 

Összesen:

34

 

 

 

 

Kelt: Jászfényszaru, 2011. május 28.

 

 

Tóth Tibor

elnök

A szervezet vezetője (képviselője)

 

 

P.H.