febe fejlec lekerekitett

Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.

Mobil: 30/3373336 www.febe.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS I.

2011. január 01. – december 31.

 

 

 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló tartalmazza a mérleget és az eredmény levezetését. (1. számú melléklet)

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közhasznú tevékenységében résztvevők önkéntes munkában végzik tevékenységüket, így bérköltség nem merül fel.

A közhasznú tevékenység során 0 Ft. vállalkozási bevételt, 0 Ft. vállalkozási kiadást és ebből következően 0 Ft. vállalkozási eredményt ért el.

A 3.982 eFt. összegű közhasznú tevékenység bevételével szemben 3948 eFt. összegű közhasznú tevékenység ráfordítás került elszámolásra, melynek hatása 34 eFt. összegű pozitív vagyonváltozás következett be.

A kiadások összetétele és nagysága arról tanúskodik, hogy az előző évekhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek ésszerű felhasználására.

A tevékenység az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően történt. A pályázaton nyert összegek felhasználása az előírások szerint történt.

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A tárgyévben a Fényszaruiak Baráti Egyesülete 220 eFt. költségvetési támogatást
kapott ez 630 eFt-tal kevesebb az előző évitől. A tárgyévben 360 eFt került
felhasználásra, az NCA működési támogatásból a keresztéves támogatás
bevezetése miatt 140 eFt a 2010 évi volt, amely 2011. év május 31-ig kerül
felhasználásra. (2. számú melléklet)

 1.  VAGYONFELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS  KIMUTATÁS
  Az előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 34 eFt. 1,1 %-al, nőt, a 2011. december 31-i záró pénzösszeg, 3158 eFt. volt. (3. számú melléklet)
 1.  CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
  Szervezetünk ebben az évben célszerinti jutatást nem adott, tehát kifizetés nem történt. (4. számú melléklet)

 

 1.  KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL KIMUTATÁS
  Tárgyévben szervezetünk 1192,4 eFt támogatást kapott, különböző címen, ez 892,3 eFt-tal kevesebb mint az előző évben volt. A csökkenés döntően a pályázati pénzeszköz és magánszemély adományainak csökkenéséből adódik. (5. számú melléklet)

 

 1.  A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
  Egyesületünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 46 eFt-ot fizettünk ki, ez 12,5 eFt-tal több az előző évinél. (6. számú melléklet)

 

VII.     KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közösség- és településfejlesztést végez, ezen
belül döntően kulturális tevékenységet, ismeretterjesztést, kulturális örökség
védelmet, hagyományápolást a helyi lokálpatriotizmus szellemének erősítéséért
dolgozik.

Tagjai között és programjain minden korosztály megtalálható. A programok 30% specifikus réteg (diák, fiatal, idős) igényeket elégít ki. A programok, rendezvények többsége azonban korosztálytól függetlenül látogatható. Rendezvényeink minden esetben nyitottak azt bárki látogathatja, azon az érdeklődők részt vehetnek. A programok kb. 50 százaléka a résztvevőknek ingyenes, a másik fele önköltséges. A helyi kulturális kínálatot nagymértékben szélesíti, gazdagítja a FÉBE tevékenysége. A tevékenységünknek erőssége, hogy sikerül bevonni, megnyerni a különböző programokba a Jászfényszaruról elkerülteket (művészeket, közéleti személyeket).

Csoportjainkkal együtt évente a programok, rendezvények száma eléri a százat, melyet a településen és azon túl önkéntes munkával hozunk létre. A FÉBE sok esetben mások által szervezett rendezvényeken – főleg a város határain túl – képviseli a települést.

Az Egyesület elnöksége 2011. május 28-i közgyűlésen jóváhagyott 2011. évi főbb feladatok jegyében végezte munkáját. Negyedévente megtartotta üléseit. Az elnökségi üléséken az aktuális feladatokat, illetve a következő időszak teendőit beszéltük meg. A két ülés közötti elnöki tájékoztató összegezte az előző elnökségi ülés óta történteket, a főbb intézkedéseket. Az év folyamán 4 fővel nőtt létszámunk (Deák Sándor, Farkas Kristóf Vince, Bujdosó Katalin Glöckner Sándor), kilépés folytán 2fővel (Jáger János, Herkóné Jáger Beáta) elhalálozás miatt 1 fővel (Szeleczki Lajos) pedig csökkent, így jelenlegi taglétszámunk 254 fő.

Az elmúlt évben összesen 9 főt köszöntöttünk kerekévfordulója alakalmából 3 főt

60 éves, 2 főt 70 éves, 2 főt 75 éves és 2 főt 85 éves születésnapja alkalmából.

Egyesületünk három önálló csoportjának pénzügyi bonyolítását is végzi, így a Szűcs Mihály Huszárbandérium, a Színházbajárók Baráti Köre, és a Helytörténeti Kutatócsoport, ezen túl igyekezünk mindenben segíteni a csoportok munkáját. A Szűcs Mihály Huszárbandérium 2011. évben is 25 - nél több helyi, jászsági és országos rendezvényen öregbítette Jászfényszaru hó hírnevét.

A Színházbajárók Baráti Csoportja az elmúlt évben 23 színházi előadásra   
szervezett látogatást, ebből kettőt helyben, 21-et Budapesten.

A helytörténeti kutatócsoport az elmúlt évben is megszervezte a XVI. honismereti és helytörténeti tábor, jelentős helyi értékek felkutatásában közreműködtek.

Nagy gondot fordítottunk tagjaink és a lakosság tájékoztatására, egyrészt egyesületünk munkájáról, de ugyan ilyen fontosnak tartottuk a városi rendezvényekről való gyors, információáramlást. A kommunikációt jól szolgálta az elmúlt évben is a helyi lapban megjelenő publikálás, valamint a város és egyesületi honlapon való tájékoztatás. Egyesületünk 5 év után 2011. januárjában megújította honlapjának arculatát, több tartalommal, de átláthatóbbá fejlesztette azt. Az elmúlt évben közel 180 ezer fő látogatott www.febe.hu honlapunkra.


Az elmúlt év nagyobb rendezvényei voltak:

Az Újévi Operett koncert megrendezésében közreműködtünk.

A Jászság településeinek képeslapjait megjelenítő Jász Múzeumért Alapítvány

kiadvány előfizetőinek gyűjtését segítettük.

Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, majd a Görbe János Színjátszó
egyesület bemutatta Nóti Károly: Szeressük egymást c. három felvonásos zenés

vígjátékát.

Kovács Andrásné egyesületi tagunk Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díjat kapott

Iparművészeti múzeumban, amelyet január 21-én adták át.

Új helytörténeti kiadvány jelent meg a XIX. századi Természeti és Kulturális

Örökség megőrzése Jászfényszarun címmel, melybe a FÉBE rendezvényei is
belekerült.

A XVIII. Jótékonysági műsoros est és bál megrendezése.

Redemptió a jász és kun települések honismereti lapját 44 példányban Lukács Pál

terjeszti, melyet ezúton is köszönjük.

Részt vettünk a Jászok Egyesülete 20 éves jubileumi ünnepségén.

A költészet és Mi pódium társrendezők voltunk.

Két színházi bérletet hirdetünk meg a Magyar és a József Attila Színházba.

III. Múzeumok Éjszakája június 24-én az egyik főrendező a FÉBE.

XVI. Honismereti és helytörténeti tábor június 27- július 2. között.

A Jásziványi XVII. Jász világtalálkozón képviseltettük magunkat.

IV. Tarlófesztiválon Főző és kenyérsütő versenyt hirdetett a FÉBE.

Augusztus 19-én Mészáros László egyesületi titkár és az alapítvány kuratóriumának

elnöke „Jászfényszaruért” kitüntető emlékérmet vett át, ugyan ebben az

elismerésben részesült Szűcsné Jáger Magdolna alapítványi kurátorunk.

Kemenceavatót illetve a kemence ünnepét hagyományteremtő céllal augusztus 20-
án tartottuk.

Szeptember 4-én Koltay József 100. Dr. Hortáver József születésének 125.

évfordulójárta emlékeztünk.

Szeptember 24-én Pusztamonostoron részt vettünk a VII. Jász Baráti Társaságok
Fórumán.

Liszt Emlék év alakalmából Liszt Ferenc Emlékérem kiadása, valamint Liszt zenés
estre került sor.

Október 22-én az egyesület legmagasabb kitüntetése az „Örökös-tag” cím Cserháti
Imrének és Dr. Harangozó Imrének került átadásra.

Két LIDER pályázatot nyújtott be a FÉBE egyet az Jászfényszaruért Alapítvány.

A Jász Múzeummal továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk, terjesszük az általuk

kiadott Redemptió című kéthavonta megjelenő újságot, valamint különböző

kiadványaikra gyűjtünk előfizetőket. Ezúton köszönöm meg az elnökség nevében

mindazok munkáját, akik a felsorolt rendezvényeken, de azon túlmenően is segítik

tevékenységünket.

Jászfényszaru, 2012. május 22.

Tóth Tibor

elnök

Záradék:

 

A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2011. évi közhasznúsági jelentését a 2012. május 22-i közgyűlésen jelenlévő tagok megtárgyalták és elfogadták.

Jászfényszaru, 2012. május 23.

Tóth Tibor

elnök

 

Közhasznúsági jelentés II. Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! 

Cég neve: Fényszaruiak Baráti Egyesülete

Időszak: 2011. január 01 – 2011. december 31. 

 

 

I. Tartalmi beszámoló A Fényszaruiak Baráti Egyesülete közhasznú tevékenységében résztvevők önkéntes munkában végzik tevékenységüket, így bérköltség nem merül fel.

Közhasznú tevékenysége során 0 Ft. vállalkozási bevételt, 0 Ft. vállalkozási kiadást és ebből következően 0 Ft vállalkozási eredményt ért el.

A 3982 e Ft. összegű közhasznú tevékenység bevételével szemben 3948 e Ft. összegű közhasznú tevékenység ráfordítása került elszámolásra, melynek hatására 34 e Ft. összegű pozitív vagyonváltozás következett be.

A szervezet a mérleg fordulónapon 0 Ft. összegű kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága arról tanúskodik, hogy az előző évekhez hasonlóan törekedtünk a takarékosságra és a költségek ésszerű felhasználására.

A tevékenység az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően történt. A pályázaton nyert összeg felhasználása az előírások szerint történt.

 

 

II. Támogatások részletezése

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

Központi költségvetési szervtől

0

2

Helyi önkormányzat

0

3

Szeder László Sárospatak

4

4

Berényi Ferenc Jászfényszaru

5

5

Drégeli Ádám

20

6

Berze Lászlóné Budapest

43

7

Koltay Zsolt Békés

50

8

Nagy Lászlóné Kecskemét

50

9

Prof. Dobák Miklós Budaörs

120

10

Andrimó Kft. Jászfényszaru

70

11

Saturnus Kft. Budapest

52

12

APEH 1% SZJA

49

 

összesen

463

 

 

III. Cél szerinti főbb juttatások, pályázatok

 

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

NCA pályázat - működés

220

2

„Jászfényszaruért” Alapítvány

160

3

Helyi önkormányzat - programokra

350

 

összesen

730

IV. Tagdíj

 

Megnevezés

eFt.

1

Tagok befizetése

120

 

Összesen:

120

 

V. Közhasznú tevékenység egyéb bevétele

 

Megnevezés

eFt.

1

Rendezvények, programok bevétele

2.402

2

Kapott kamatok

257

3

Egyéb

10

 

Összesen:

2.669

 

VI. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(2011. évi közhasznú tevékenység ráfordításai)

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

Anyagköltségek

562

 

Energia költség

0

 

Védőfelszerelés, huszárok, táncosok ruházata

60

 

Nyomtatvány, irodaszer

78

 

Fenntartási és üzemelési anyagok

61

 

Programok anyag költsége

340

 

Egyéb anyag költség

23

2

Igénybevett szolgáltatások

3.048

 

Karbantartási költségek

40

 

Szakkönyvek, újság

74

 

Belföldi utazási, kiküldetési költség tömegközlek.

41

 

Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű költségtérítés kiküld. rendelvény alapján egyesületi

157

 

Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű költségtérítés kiküld. rendelvény alapján huszárok

328

 

Kiküldetéshez kapcsolatos szállásktg.

29

 

Oktatás, továbbképzés költsége

7

 

Posta, telefon, Internet szolgáltatás

328

 

Programok anyagjellegű szolgáltatási díja

2029

 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatások

15

3

Egyéb szolgáltatások

312

 

Pénzintézeti szolgáltatás

28

 

Hatósági, igazg. szolg. illeték díjak

0

 

Honlap karbantartás

126

 

Számviteli, adminisztrációs szolgáltatás költsége

135

 

Fotó költség

23

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

4

Személyi jellegű ráfordítások

9

 

Törzsbér

 

 

Egyéb munkabér

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulék

 

 

Egészségbiztosítási járulék

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

 

Munkaadói járulék

 

 

Betegszabadság

 

 

Étkezési hozzájárulás

 

 

Táppénz

 

 

Munkába járás költség térítése

 

 

Napidíj

 

 

Reprezentáció

9

5

Értékcsökkenési leírás

17

6

Egyéb ráfordítások

0

 

Összesen:

3.948

 

 

 

VII. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

 

 

 

Megnevezés

e Ft.

1

Tóth Tibor elnök szgk. költségtérítés

46

 

Összesen:

46

 

 

 

 

Kelt: Jászfényszaru, 2012. május 22.

 

 

Tóth Tibor

elnök

A szervezet vezetője (képviselője)

 

 

P.H.