dorozsma 1 dorozsma 2 dorozsma 3

A Szeged tőszomszédságában és 1973 óta annak közigazgatása alá tartozó Árpád-kori település, Kiskundorozsma a török időkben - Jászfényszaruhoz hasonlóan - elnéptelenedett és gyakorlatilag lakatlan pusztává vált. Az oszmán hódítók visszavonulása után ismét megnyílt a lehetőség a térség benépesítésre és a község 1719-ben számos, de elsősorban jászsági településekről – így Jászfényszaruról és Jászapátiról – kirajzó népességgel újratelepült. Ezen esemény 300. évfordulóját ünnepelve várta vendégeit Dorozsma népe 2019. február 9-én, ahol városunk delegációja is tiszteletét tette. A delegáció tagjai Győriné dr. Czeglédi Márta, Győri Ernő, Ézsiás Barnabás, Vas Annamária, Lovász Dénes, Lovászné Török Magdolna, Baranyi József, Baranyi Anita, Bohoni Beáta, dr. Kiss Dávid Sándor és dr. Ouanphanivanh-Kiss Noémi Kensy voltak.

Az ünnepség a Keresztelő Szent János tiszteletére felszentelt római katolikus templomban cerebrált szentmisével vette kezdetét. A szertartást Gordos Ferdinánd plébános celebrálta a Hozsanna kórus kíséretében. Az evangélium felolvasása után Mihálffy Béla, Dorozsma önkormányzati képviselője vonultatott fel néhány szemelvényt Sztriha Kálmán egykori plébános Dorozsma történetét feldolgozó elévülhetetlen kötetéből, külön hangsúlyozva a fényszarui és apáti telepesek által behozott jász mentalitás máig való továbbélését és annak meghatározó szerepét a község fennmaradásában, fejlődésében.

A szentmise után az ünneplő tömeg a meglehetősen csípős hidegben átvonult az Ács Géza Sportcsarnokba, ahol a hagyományőrzők és művészek produkcióit felvonultató rendezvény vette kezdetét a betelepítő városok és a Dorozsmához hasonló sorsú szomszédos testvértelepülések (az ún. Homokháti Négyek: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó) elöljáróinak beszédével.

A moderátor elsőként a meghívottakat, a települések elöljáróit, majd az ünnepség díszvendégét, Orczy Ágnest, Dorozsma újratelepítőjének, báró Orczy István egyenesági leszármazottját köszöntötte. Ezt követően az ünnepség megnyitásaként dr. Botka László, Szeged polgármestere átvette a Jászkürtöt a regnáló jászkapitány Ézsiás Barnabástól és a Jász múzeum igazgatójától, Hortiné dr. Bathó Edittől, majd a Jász Hagyományőrző Egylet tagjai, köztük Sós Zsolt Jászfényszaruról, behozták a redemptiós és az 1848-as szabad jászok zászlót.

Az évforduló tiszteletére dr. Botka László új zászlót adományozott Szeged képviseletében Dorozsma számra. Őt követte B. Nagy László országgyűlési képviselő ünnepi beszéde, amelyben Dorozsma múltbéli eseményeit, a község sorsát, sikerének zálogát foglalta össze dióhéjban, kiemelve Dorozsmának a környező településekre gyakorolt inspiráló hatását. Borbás Ferenc jászkun főkapitány az alkalom kapcsán díszoklevelet nyújtott át és olvasott fel az ünneplő sokadalomnak.

A köszöntők után Juhász Lujza, Mészáros Mária helybeli népdalénekesek oldották a közönség hangulatát. Az ünnepség második traktusában a Dorozsma új népességét adó települések elöljáróit invitálták a pódiumra. Elsőként Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármesterasszony köszöntötte az egybegyűlteket bemutatva a delegációval érkező, jász viseletbe öltözött Bohoni Beát és tanulmányi kirándulásra invitálta a dorozsmai diákokat, diákcserét inspirálva a két település iskoláinak szervezésében. Jászapáti polgármestere, Farkas Ferenc megilletődötten emelt ki szemelvényeket apáti történetéből és a Dorozsmára való kirajzás XVIII. század meghatározó eseményét.

A második zenei betétben Altorjay Tamás operaénekes énekelte el a „Hazám, hazám” áriát Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából. Az ünnepi beszédek sorát Kiskundorozsma négy testvértelepülésének polgármestere követte. Tanács Gábor, Bordány polgármestere, mint a Dorozsmáról kitelepült egyik család leszármazottja, köszöntőjében a Dorozsmára érkező egykori telepesek reményét igyekezett érzékletesen ábrázolni. A szintén dorozsmai gyökerekkel rendelkező Fodor Imre, Forráskút polgármestere gyermekkori élményei révén mutatta be az ünneplő községhez fűződő kötődését. Üllés első embere, Nagy Attila Gyula, összetartó harcos népként mutatta be Dorozsma lakóit. Zsombót Gyuris Zsolt polgármester képviselte, aki a jövő zálogaként a gyökereink és a múlt ismeretének fontosságát emelte ki. Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke közvetlen hangvételű hozzászólásában a homokháti négyek összetartozás-tudatát, máig tartó közös törekvéseit hangsúlyozta.

Az előadók sorát a Jász Népi Együttes zárta fergetegesen koreografált kalotaszegi, jászsági és Szent Benedek táncokkal, hozzá a talpalávalót a Jártató zenekar szolgáltatta. A csarnokban rendezett ünnepség lezárásaként dr. Botka László ünnepélyesen visszaadta a Jászkürtöt Hortiné dr. Bathó Editnek, a Jász múzeum igazgatójának.

A sportcsarnokban a színpaddal és nézőtérrel átellenben az ünneplő települések, Jászfényszaru, Jászapáti, Szeged, Üllés, Zsombó, Forráskút, Bordány, Kiskundorozsma települései mutatkoztak be kiállítóstandokon elhelyezett kulturális, helytörténeti kiadványaik felvonultatása révén. Az ünnepség előtt és után a Dorozsmai Íjászok Baráti Köre Sportegyesület, a kunszentmiklósi Iloncsuk szabadcsapat, valamint az Öreghegyi Bodza citerazenekar bevonulását, produkcióját tekinthette meg az érdeklődő közönség.

Az ünneplő tömeg 11 órai kezdettel a sportcsarnok tőszomszédságában elterülő Hősök ligetében gyülekezett a 300 éves évforduló emlékére emelt monumentális fakapu, a Dorozsmai összetartozás kapuja átadására. A ceremóniát Lauer István és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők vezették, a kaput Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök és Gordos Ferdinánd plébános áldotta meg; az ünnepségen közreműködött a PAVANE Táncegyüttes is. Az ünnepélyes felszentelés után a tömeg a táncosok vezetésével áthaladt, áttáncolt a megnyitott kapu alatt.

Az ünnepséget követően az érdeklődőknek, így a fényszarui küldöttségnek is lehetősége nyílt megtekinteni Dorozsma műemléki nevezetességeit, a Szélmalmot, a Dorozsmai tájházat, a Fogadalmi kápolnát és az ahhoz vezető Kálváriát. A meghívott delegációk tagjait délidőben ebéd várta a Vadliba vendéglőben.

A rendezvény a délutáni óráktól könnyedebb műfajra váltott: 17 órától a Kormorán együttes szórakoztatta a sportcsarnokban összegyűlteket, majd 18:30-tól tűzijáték részesei lehettek a Művelődési Ház udvarán.

Dr. Kiss Dávid Sándor{jcomments off}