Redemptio 20190001

   A Redemptio a jász és kun települések honismereti lapjának negyedszázados jubileumát az elmúlt év november 21-én a kiadó, a szerkesztőség méltóképen ünnepelte meg.
   A lap megjelentetését az elmúlt 25 évben a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta fel, Hortiné dr. Bathó Edit Jász Múzeum igazgatója, a FÉBE Tiszteletbeli tagja kitüntető cím birtokosa, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztőjének áldozatos tevékenységének köszönhetően.    
   A negyedszázad alatt az újság megjelenésében és tartalmában jelentősen fejlődött. 2006-tól 24 oldalon, jelenleg 28 vagy ettől is több oldalon színes kiadásban két havonként 1000 példányban jelenik meg.
   A 2019 évi kiadáshoz, a rendszeres megjelenéshez az előfizetők és az újságot megvásárlók 500,- Ft-tal példányonként járulhatnak hozzá.
   A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakulásától felkarolta, bonyolítja az újság Jászfényszarun a lakosság és az elszármazottak körében való terjesztését. Havi 30 példány értékesítését végzi.


   A XXVI. évfolyam 1. szám 2019. februári 32 oldalas számából egy kis ízelítő: Emlékezés régi jászberényi tanárokra Barla Kálmán (1857-1915); Emlékezés kőhalmi Horváth Péterre 1756-1829), a Jászkunság első történetírójára; Emlékkonferencia Dr. Dienes Erzsébet (1934-2018) tanárnőről; Betlehemi Jászolkiállítás Lajosmizsén; JÁSZ-KUN TÖRTÉNELMI ARCKÉPCSARNOK Fajszi Károly (1911-2004) eszperantista, könyvgyűjtő, bibliográfus; Beszélgetés a százéves Sugárné Koncsek Aranka helytörténésszel, Búcsú Dr. Gulyás Éva (1946-2019) néprajzkutatótól;… Két jászfényszarui cikk is olvasható az újságban: Helytörténeti konferencia Jászfényszarun; Félévszázada nyílt meg Jászfényszarui „Falumúzeum”.
   Kérjük a jász-kun múltunk és jelenünket figyelemmel kísérő tagjainkat, érdeklődőket, hogy a 3000,- Ft/év összegért a FÉBÉ-nél fizessenek elő az újságra. Egy-egy lapszámot 500,- forintért megvásárolhatják Hangosiné Réz Máriánál a 3A Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén, vagy Városi Értéktárban Szentcsalád tér 12 szám alatt Tóth Tibornál.
Az elszármazottaknak igény esetén, postán jutatjuk el a lapot.
                                                                                           Kép és szöveg: Tóth Tibor