A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 231 tagja és három önálló csoportja (Színházbajárók Baráti Köre, Kiss József Helytörténeti kutatócsoport, Szűcs Mihály Huszárbandérium) van. A csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai az egyesületnek.

   Az egyesületet a JNKSZ Megyei Bíróság 1999. január 21-i, majd a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 23-i végzésével közhasznú szervezetként jegyezte be.
   Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed ki.

   Az egyesület az elmúlt 25 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem az érdeklődő jászfényszarui lakosoknak és azon túl is sokszínű és rétű lehetőséget teremtett a közös együttlétre, a tartalmas foglalatosságra.

   Az egyesületnek a 25 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely az évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki.


   Így:

-          Az iskolai nyári táborok lebonyolításának, a helyi Vöröskereszt szervezet
            pályázatinak segítése.

-          Huszárhagyományok településen belüli fenntartásának biztosítása,
            pénzügyeinek bonyolítása;

-          Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása, újak létesítése;

-          Önköltséges budapesti színházlátogatás, országjáró, és külföldi
            kirándulások igény szerinti szervezése;

-          Ismeretterjesztő előadások tartása;

-          A magyar történelem és a város múltjához kötődő (építmények, jogi és
           magánszemélyek) kerek évfordulók méltó megünneplése;

-         Könyvek, kiadványok (érem, CD) megjelentetése;

-         A megalakulástól napjainkig a településsel kapcsolatos (tárgyi és
          írat) anyagokat, így a Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató    
          irathagyatékát, a Béke Mg. Tsz. (megszűnt gazdasági egység) levéltárba   
          nem került iratait és a lakosságtól kapott iratokat, az egyesület kezeli.
          Elhelyezésük, feldolgozásuk a Városi Értéktárba
          folyamatosan történik.

          (A fotók, értékes régi iratok digitalizálása is folyamatosan történik 

          önkéntes munkában.)

-         Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező, adminisztrációs és
          pénzügyi feladatok ellátásával támogatjuk az önálló csoportok
          tevékenységét, programjaik megvalósulását;

-        Felvállaltuk a településről elszármazottakkal való szervezett
          kapcsolattartást, település életében történő bevonásukat;

-        Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i             ülésén hozott     
         57/2017.(II.22.) határozata alapján Jászfényszaru Város Önkormányzata és a
         Fényszaruiak Baráti Egyesülete – határozatlan időre – közművelődési megállapodást
         kötött.

-        A FÉBE 2017. április 29-től 2018. február 28-ig alkalmazott - NMI
          keretében egy fő kulturális közfoglalkoztatottat, aki szeptember hónaptól
          táppénzes állományban volt.

2018. február 17-én 18 órakor Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében: XXV. Jubileumi - egyben az utolsó - jótékonysági műsoros est és bál került nagyérdeklődés mellett megrendezésre.
A bál alkalmából a FÉBE negyedszázadát bemutató fotó kiállítás nyílt, mely harminc napig volt látható.

Társrendezői voltunk a XI. Jász Fény Vers- és Prózamondó találkozónak, a megye határain túlról is van résztvevője a rangos irodalmi eseménynek.

2018. május 6-án (vasárnap) du 15 órakor a Városháza falán lévő Redemptio-emléktábla került megkoszorúzásra. Ezt követően a Régi Kaszinó étterem és kávézóban kóstolóval egybekötve, mutattuk be a FÉBE és Jászfényszaruért Alapítvány által megjelentetett Ézsiás Rózsa: Süssünk, főzzünk – ízletesen és gyorsan - a múlt század harmincas évek közepén megjelent – szakácskönyvét. A könyv kiegészült az Ézsiás család és a szerző életének adataival és színes étel fotókkal, melyet a város, a FÉBE, Jászfényszaruért Alapítvány negyedszázados évfordulójának tiszteletére adtunk ki. A könyvet méltatta Bobák József mesterséf, a Jászsági Vendéglátósok Egyesülete elnöke, közreműködött a Városi Énekkar.

2018. május 25-én (péntek) 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében tartottuk az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést, mérleget, költségvetésvetést elfogadó és feladat meghatározó közgyűlésünket, melyen a 10 és 20 éves tagsággal rendelkezők köszöntésére is sor került.

A Hősök Napja alkalmából az első világháború évszázados évfordulója kapcsán megkoszorúztuk a 1924-ben felállított Világháborús emlékművet.

2018. június 29. és július 1. (péntek – vasárnap) között a XXIV. Jász Világtalálkozó programja keretében június 30-án a FÉBE-tornácon kiállítottuk a tevékenységünket bemutató fotó tablókat, kiadványokat. A Fényszaruról elszármazottakat és másokat is szeretettel fogadtunk, egy ásványvízre, pogácsára. Két előadás is elhangzott dr. Harangozó Imre és dr. Gulyás István részéről. Tagjaink közül sokan önkéntes segítőként közreműködtek a háromnapos rendezvényen.

Az egyesület két fővel részt vett 2018. július 12-14. között a Szombathelyen megrendezett XXXVII. Országos Város és Faluvédők konferenciáján, melyen a FÉBE negyedszázados tevékenységért Elismerő Oklevélben részesült, melyet Ráday Mihály szövetségi elnök és alelnökök adtak át.

2018. augusztus 19-én, a városi ünnepségen Jászfényszaru Város Önkormányzata Elismerő Oklevelet adott át a FÉBE negyedszázados tevékenységének elismeréseként, melyet az elnök és titkár vett át.

2018. augusztus 20-án (hétfőn) VII. alkalommal rendeztük meg a Kemence ünnepét a Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél a Jászfényszaruért Alapítvánnyal közösen. A közönség szórakoztatásáról a helyi színjátszók két bohózat előadásával gondoskodtak. A programra a lengyel testvérváros delegációjának tagjai is ellátogattak. 

2018. augusztus 24 és 27. között 4/3 éjszakás (Sopron) Nyugat-Dunántúl és Ausztria Burgenlandba kirándulás szerveztünk önköltséges alapon, jelentős önkéntes szervező munkával és 300 ezer önkormányzati támogatással, 50 fő részvételével. A kirándulás keretében 1. nap: Fertőd, Nagycenk, Fertőrákos, 2. nap: Fraknó három látnivaló1. Hősök, kincsek, zsákmányok, 2. fegyvergyűjtemény, 3. kincstár, Kismarton (Eisenstadt) látnivalók 1. Az Esterhávy-kastély fénypontjai, 2 Hercegnői lakosztály, 3. Haydn Explosív, 4. bormúzeum– különhajó az vacsorával Rust-ról – Fertőrákosra. 3. nap: Élményvonatozás a Semmerinbahn-on,  majd Bécsújhely (Wr. Neustadt) 1 óra vásárlási szabadprogram. A délelőtti program befejezéséhez igazítva Sopron városnézés idegenvezetéssel, Stornó ház megtekintése, majd szabad program.
4.  nap: Doborján (Raiding) Liszt szülőházának megtekintéseLéka várába látogatás, Kőszeg 2 óra városnézés idegenvezetéssel, ebéd 15 óra Bécsi kapu étteremben. Szombathely 17 óra Főtéri séta.

2018. szeptember 15-től három héten át V. alkalommal rendeztük meg a Kulturális Örökség Napját Jászfényszarun. A Városi Értéktár közösségi termében a településhez kapcsolódó legszebb nyomdai meghívókból kiállítást rendeztünk.

2018. október 6-án Tóth Tibor egyesületi elnök és Cserháti Vencelné EB elnök részt vett a XIV. Jász Baráti Társaságok jászboldogházi találkozóján.

2018. november 3. (szombat) 10 óra – 16 óra között Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében rendeztük meg a FÉBE az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány megalakulásának negyedszázados jubileumi ünnepségét. Program: jubileumi faültetés, beszámoló, vetítés, alapító tagoknak Díszoklevél és FÉBE kitüntetések átadása, Tamus István grafikus művész és FÉBE történeti kiállítása, FÉBE negyedszázadának története könyvbemutató, közös ebéd és kulturális program (Borbély Brigitta, Hompok Tamás, Német Gábor énekesek).

2018. november 21-én a Jász Múzeumban az egyesület képviselője és Ézsiás István FÉBE-tag emeritus jász- és jászkun főkapitány vett rész a Redemptio jász és kun települések honismereti újságának negyedszázados jubileumi ünnepségén.

2018. december 15-én a Falumúzeum félévszázados megalakulásának ünnepsége. A Kiss József Helytörténeti Gyűjteménynél emlékezés a névadóra dr. Kiss Dávid Sándor és koszorúzás.
Helytörténeti konferencia a Városháza dísztermében, a konferenciát Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester nyitotta meg, majd dr. Dobos László, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, dr. Selmeczi László, Hortiné dr. Bathó Edit, dr. Farkas Kristóf Vince és dr. Langó Péter tartott előadást.
A jubileum kapcsán jelent meg és Tóth Tibor szerkesztő és felelős kiadó mutatta be Történelmi források Jászfényszaru múltjához című díszkiadványt. A könyv szöveges részét dr. Langó Péter írta, lektorálta dr. Farkas Kristóf Vince, anyanyelvi lektor Kotánné Kovács Tímea, technikai munkatársak Mészáros László és dr. Kiss Dávid Sándor. A könyvhöz elő- és utószót Győriné dr. Czeglédi Márta írt. A konferencia előadói, a könyv kiadásában közreműködők és anyagi támogatók egy-egy tiszteletpéldányban részesültek.

2018. december 28-án V. alkalommal rendeztük meg az Óévbúcsúztatót. A műsorban felléptek Mászáros János Elek, Tóth Boglárka, Koczka Tamás és Szabó Bence valamint a Városi Énekkar.

A FÉBE elnöksége a jubileumi évre tekintettel 32 fő részére városi közösségi, egyesületi tevékenységért, egyesületi elismeréseket, kitüntetéseket adott át magán- és jogi személyeknek. A 45 fő alapító tag 25 éves tevékenységéért díszoklevelet, a találkozó résztvevői Emléklapot kaptak. Az erkölcsi elmerésnek, jelentős költség kihatása volt.

Az év folyamán három ismeretterjesztő előadást tartottunk.

Január, február, március hónapokban hétfői napokon, kéthetente a Város Értéktár közösségi termében Nosztalgiavetítést tartottunk.

A FÉBE szervezésében a Fővárosi Operettszínházba, a József Attila Színházba, az Erkel Színházba összesen 11 előadásra szóló bérlete van 100 főnek. Évadonként Budapestre további 8-10 előadásra szervezünk önköltséges autóbuszos színházlátogatást.

A FÉBE-nek az elmúlt több mint 25 év alatt kialakult tevékenységi köreihez, kapcsolati rendszerei (elszármazottakkal, intézményekkel, és neves személyekkel) jött létre.


Az egyesületünk továbbra is működteti www.febe.hu honlapját, melyen Jászfényszaru és a Jászság eseményeit is népszerűsítjük ugyan így a közösségi oldalán is.


A tagsági viszonyhoz kapcsolódva 22 főt köszöntünk kerekévfordulós születésnapján (60-70-75-80-85-90). 10 fő kapta meg a 10 éves tagsággal, 18 fő a 20 éves tagsággal járó emlékérmet illetve bronzkitűzőt. Ezáltal megköszönjük az egyesületben végzett munkájukat, a szervezethez való tartozásukat, anyagi támogatásukat.
Az évfolyamán 5 főtől örökre búcsúztunk, minden esetben egy görög koszorút helyeztünk el volt tagunk sírján.

Az évfolyamán 5 fő lépett ki az egyesületből és 9 fő kérte tagfelvételét.

A FÉBÉ-nek 1993-tól jelentős településtörténeti, rendezvénytörténeti fotó gyűjteménye van (kb.15.000 db), évente 18 db nagyított képből egy-egy tablót állítunk össze munkákból, amely remek kiállítási anyag.

Az évfolyamán négy önálló kiállítást szerveztünk.

A településen már csak az önkormányzat és a FÉBE tagja LEADER térségi egyesületnek, ennek éves tagdíja 25.000.- Ft, a HONGÁRI NOSZTRA Város és Faluvédők Szövetségének 5000,- Ft éves tagdíj, a Jászok Egyesületének 5000,- Ft az éves tagdíj, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek 10.000,- Ft, ez összesen 45.000,- Ft.

A Városi Értéktár kedd és csütörtöki napokon 13 és 17 óra között áll a nyilvánosság rendelkezésére. Előzetes egyeztetés alapján más időpontokban is csoportos látogatás esetén (legalább 5 fő) fogadjuk a látogatókat, kutatókat.

A Városi Értéktár tárgyaló termében civil közösségeknek (20-22 fő) üléseik megtartására lehetőséget biztosítunk, ebben a helységben tartjuk nosztalgiavetítéseket, a FÉBE elnökségi üléseit, megbeszéléseket.   

A jubileumi napon a résztvevők promóciós anyagként a megjelentek - a FÉBE 1993-2018 negyedszázados jubileumi tollat és emléklapot kaptak.

A FÉBE elnökségi tagja dr. Kiss Dávid Sándor egyetemi adjunktus, az évfolyamán folyamatosan gondozza a www.kozterkep.hu honlapot, melyre Jászfényszaru köztéri alkotásai az országos közösségi adatbázisába kerültek feltöltésre.

A FÉBE 2016. december 1-jével indította be facebook oldalát, amely az elmúlt évben-tartalmában, színvonalában sokat javult, a látogatósága jelentősen nőtt.

Többségében a FÉBE budapesti tagjai látogatják a Jászok Egyesülete általszervezett ősztől tavaszig neves előadók által tartott érdekes és értékes előadásokat.

Tamus Béla elnökségi tagunk az évfolyamán három esetben képviselte egyesületünket Budapesten országos szintű környezetvédelemmel foglalkozó konferenciákon.

Folyamatosan gyűjtjük a lakosságtól a településsel kapcsolatos régi fotókat, iratokat, dokumentumokat. Aki nem akarja elajándékozni azokat digitalizálás után visszaadjuk. A helyi lapban a hónap értéktári érdekessége rovatot indítottunk és gondozzuk.

A FÉBE elnöke a települést képviselve negyedévente részt vett a Jászsági
Honismereti Egylet
soros ülésén.

A FÉBE a település lakosai és az innen elkerültek körében rendszeresen gyűjt előfizetőket a Jász Múzeum által kiadott könyvekre, illetve terjeszti a Redemptio újságot.


A FÉBE az elszármazottakkal, intézményekkel, szervezetekkel szoros
kapcsolatot tart
, amely igen időigényes, de a város szempontjából gyümölcsöző.

Jászfényszaru, 2019. április 26. 


              
FÉBE Elnöksége Jászfényszaru