A JÁSZFÉNYSZARUÉRT Alapítvány 2009. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából 636.211.- Ft-ot kapott. 2008. évről tartalékolásra került 206.780.- Ft, így összesen a felhasználható összeg 842.991.- Ft volt. A Kuratórium az Alapítvány közhasznú céljainak megfelelően gondoskodott a fenti összeg felhasználásáról. Ennek megfelelően a Drámapedagógiai Műhely nyári táboroztatására 120.000.- Ft-ot, a Fényszaruiak Baráti Egyesület Helytörténeti Tábor támogatására 100.000.- Ft-ot, helyi rendezvények támogatására (pld.: Múzeumok éjszakája) 102.350.- Ft-ot, ösztöndíj támogatásra 450.000.- Ft-ot, jó tanulók jutalmazására 48.735.- Ft-ot és működési célú felhasználásra (bélyegző készíttetése) 6480.- Ft-ot fordított. A következő évre tartalékolt összeg: 15.426.- Ft.

A kuratórium köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták az alapítványt és kér mindenkit, hogy a jövőben is támogassa adója 1 %-ának felajánlásával az alapítvány céljait: az oktatási-kulturális élet támogatását, megóvását, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés feltételeinek javítását

Adószám: 18823514-1-16

JÁSZFÉNYSZARUÉRT Alapítvány
Kuratóriuma