Sugárné Koncsek ArankaAz elmúlt év október havi számában adtunk hírt 100 éves születésnapi ünnepségéről. Még láthattuk és szót válthattunk vele a jubileumi XXV. Jász Világtalálkozón Jászkiséren, ott ült az elsősorban. A következő cél időpontja október 4-e a Jász Múzeum 145 éves ünnepségen való részvétel volt.
A sors közbe szólt és június 28-én jött a szomorú hír távozott közülünk. Nevét örökre beírta a „Jászok Nagykönyvébe”elsősorban Jászberény, de a Jászságot is gazdagította az elmúlt huszonöt évben folytatott helytörténeti kutatásával, az így szerzett tudással megírt könyveivel.             

A két kiadást is megélt, a második bővített a Jász történelmi arcképcsarnok című könyvében több jászfényszarui híres személy például a két Bedekovich, Hebrony Kálmán plébános életútja is bekerült. Aranka néni 1996. augusztus 20-án a FÉBE által kiadott Szűcs Mihály Életleírása című könyv bemutatóján járt először városunkban. Kutatásai során, ha Jászfényszaruval kapcsolatban talált érdekes, fontos eseményt azt eljutatta hozzám. Az évek során jó kapcsolatot ápoltunk, ennek vetett véget a megkapott gyászjelentés.
A Fehértói temetőben tisztelői július 22-én a katolikus egyház szertartása szerint és református lelkészi megemlékezéssel vettek tőle búcsút. Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója méltatta Aranka néni elismert és követésre méltó életművét. Hite és kitartása, az emberek iránti tisztelete és szeretete az életben minden nehézségen az átsegítette, talán ezért élt meg több mint egy évszázadot. Beszédéből idézve: „Az elmúlt évtizedek alatt Aranka néni neve fogalommá vált a jászok között. Ő volt az, akinek mindenről azonnal eszébe jutott egy régi történet. Az említett személy mikor és hol született, hol dolgozott, azonnal tudta, hogy ki, kivel áll szűkebb és tágabb rokonságban. Aranka néninek tartalmas és hosszú életet adott a jó Isten… S noha életének tízedik évtizedét lépte át, az elméje még mindig vágott, mint a borotva…”
A beszédet követően a Városvédő és Szépítő Egyesület és a Jászsági Hagyományőrző Egylet jelenlévő tagjainak közreműködésével egy régi népénekkel köszöntek el a szeretett Aranka nénitől.
A családi kriptába helyezték földi maradványait. Aranka nénit nem feledjük emléke szívünkben örökké élni fog.

Tóth Tibor

Fotó: Sugárné Koncsek Aranka (Jász Múzeum)