Konferebcia JB A Jász Múzeum volt a helyszíne március 6-án a Nemzedékek kulturális jellemzői című tudományos konferenciának. A rendezők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány és a Túrkevei Kulturális Egyesület gazdag programot állított össze.
   A résztvevőket dr. habil. Őrsi Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke, Besnyi Károly, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság titkára és Nemes József jászkapitány köszöntötte.

   A konferencián összesen tíz előadás hangzott el. Hortiné dr. Bathó Edit Két „jászberényi” színész a magyar színészet hőskorából címmel foglalta össze az ismert Déryné SzéppatakiRóza (1793-1872) és a feledésbe merült Kőszeghy Alajos (1796- ?) életútját, színészi pályáját. Besenyi Vendel helytörténész, ny. agrármérnök dr. Kele József (1863-1929) sokoldalú munkássággát ismertette. Jászfelsőszentgyörgyön született, édesapja Jászfényszarun is volt főjegyző. Részletesen kutatta a jászkunok történetét, főleg a Jászkunság eladását, illetve az önmegváltás körülményeit. A hármas kerület megszűnése után „Élete végéig vallotta a váltságösszeg visszakövetelésének jogosságát.” A jászkun redempcionális per vezéralakja volt. A mozgalom nem érte el a célját. Szenvedélyes gyűjtő volt végakaratának megfelelően a megmaradt gyűjteményét a Jász Múzeumra hagyta. Sírja a jászberényi Szent Imre temetőben található. Papp Izabella ny. levéltáros, helytörténész a Konferencia JB 2Szent Vendel hagyományok és változásairól szólt kiemelve Jászboldogházán betöltött szerepéről. A Jászság 18 településén összesen 13 ilyen szobor található, ebből három Jászboldogházán, így a községet Szent Vendel falujának is hívják. Záró előadásként két főiskolán tanító dr. Pénzes Ibolya Rózsa és dr. Pólya Éva egy 600-as mintafelvétel alapján az élelmiszer-vásárlási kultúra változásaitvázolták fela generációk tükrében. Érdekes volt szembesülni a jelenlévő generációknak a rájuk vonatkozó összegzett megállapításokkal. A konferencia anyaga később könyvben is megjelenik.
   A rendezvényhez kapcsolódott a Jászkunság évkönyv 6. kötetének bemutatása, melyet Kovács János ny. könyvtárvezető, helytörténész, újságíró ismertetett. A Jászkunság folyóirat 55 évfolyamot ért meg 1954 és 2012 között. 2013-tól jelenik meg a Jászkunság évkönyv a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kiadásában. A könyv szerkesztője dr.Örsi Julianna. A 400 oldalas színvonalas vaskos kötetben 9 fejezettben 32 szerző írása szerepel. A kiadványban a múlt a jelen témái egyaránt megtalálható.
                                                                               Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó:

1./  Dr. habil. Örsi Julianna előadását tartja, mellette dr. H. Bathó Edit levezető elnök

2./ Az elnökségi asztalon a Jászkunság évkönyv 5. és 6. kötete látható