aparol01   A félévszázadhoz méltóan ünnepelt március 7-én a helyi művelődési hátban a jászkiséri Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai, vendégei. A jubileumi rendezvényen Jászság számos településéről szervezetek képviselői mellet, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület, a kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör, országos és megyei szakmai szervezetek vezetői is jelen voltak.
   Az ünnepség előtt a résztvevők egy része a Református temetőben Csete Balázs (1893-1958) és Győri János (1922-2008) sírjánál munkásságukra emlékeztek és koszorúkat, virágokat helyeztek el.
   Csete Balázs Jászkiséren született etnográfus, rajztanár 1921-1947 között csepeli polgári iskolában tanított, 1949-től hat éven át nyugdíjazásáig Jászkiséren rajzszakos tanár és néprajzi gyűjtéssel és rajzolással foglalkozott. Csepelen iskola és utca, Jászkiséren az iskola, a tájház és a szakkör viseli nevét.
   Győri János Nagyrédén született, 33 éves korától Jászkiséren élt, 1955-től 1982-ig tanár, népművelő, 1970-ben a Csete Balázs Honismereti Szakkör megalapítója és harminc éven át vezetője.

aparol02   Az ünnepség a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. A résztvevőket köszöntötte Lukácsi György polgármester. A Jászok Egyesületének elnöke dr. Dobos László megnyitotta meg a rendezvényt. Három vendégelőadó képes prezentációjával folytatódott a program. Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke „A honismereti mozgalom múlt-jelen-jövő időben” címmel foglalta össze honnan indult a mozgalom hová jutott el és mik a jövőbeni feladatok.  Jászkisér sok tekintettben példaként szolgál másoknak, a jelentkező gondok is többségében azonosak. Dr. Gecse Annabella, a Szolnoki Damjanich János Múzeum osztályvezetője, néprajzkutató Szabó László professzor jászsági tanulmánykötete alapján szólt a „Honismeret és tudományosság a Jászság kutatásában” játszott szerepéről. Hortiné dr. Bathó Edit a Jászberényi Jász Múzeum igazgatója a „Jászkapitányok a hagyományőrzés szolgálatában” címmel vázolta az elmúlt 21 év tapasztalatait és érintette a Kis- és Nagykunságban is meghonosított hagyományt.
 aparol03  Az utolsó 19 év szakköri vezetője Benedek József foglalta össze dióhéjban a félévszázadot. 
A beszédéből három tevékenységet szeretnék kiemelni 1978-tól játszóházi foglalkoztatókat. A szakköri tagok 25-30 fő, melyet 2003-ig Győri Jánosné Jucika néni vezette, azt követően Szüle Katalin vezeti, mind ketten Jászságért-díjasok. A tevékenységüket országban és határainkon túl is megismerik és elismerik. Jászfényszarun is több alkalommal egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan a csuhé és egyéb anyagokból népi játékok készítését mutatták be a gyermekeknek. aparol04
1990-ben indították el az Apáról – fiúra hagyományőrző bemutatókat, az elmúlt év decemberében a 30. találkozón 12 csoport 287 fővel vett részt. Jászfényszaruról a 90-es évek második felétől a Napsugár Gyermekszínpad tagjai közül, Kovács Andrásné felkészítésével, a FÉBE nevezésével, anyagi támogatásával (az utazás biztosításával) sok fényszarui diák lépett fel a kíséri színpadon, kapott sikerélményt, láthatta mások produkcióját és kapott díjat.
A szakkör tagjainak jelentős munkája van abban, hogy 1981-ben Jászkiséren országosanjegyzett tájház létesült, több mint 1800 kiállított tárggyal. Az elmúlt húsz évben több építménnyel és kiállítással, gyűjtött tárggyal bővült, gazdagodott a törzsanyag. Az elnök a jövő eredményességének zálogaként a fiatal, középkorosztály bevonását, megnyerését jelölte meg fő célként.   
aparol05   A több mint 60 fős közösséget a meghívott vendégek köszöntötték. A Fényszaruiak BarátiEgyesületének elnöke megköszönte a két szervezet vezetői között több évtizedes együttműködő-tapasztalatcserét és a jubileum alkalmából egy tanyát ábrázoló akvarell képet adott át, hogy a most kezdődő kíséri, tanyavilág feldolgozáshoz adjon inspirációt.
   A Szózat után, a fehér asztal mellet elfogyasztott ebéd közben és után még sokáig elevenedtek meg a régi emlékek, melyhez segítséget adott az öt évtized fotó kiállításának anyaga. Gratulálunk az ötven évhez, mely a jászsági, megyei, sőt határon túli kihatással bírt, mindannyiunk épülésére.

 
aparolsir01 aparolsir02

                                                                 

 

Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó:

1./ A Jászkiséri Református temetőben Csete Balázs sírja
2./ Győri János sírja Jászkiséri temetőben
2./ A IX. Apáról – fiúra bemutatón 1998. december 12-én Jászfényszaruról Erdei Gábor népmese elmondásával aratott nagy sikert. A zsűri két díjjal is jutalmazta, melyet Győri János szakkörvezető adott át.
3./ A X. Apáról fiúra bemutatón 1999. december 11-én Ördög István kishuszár prózamondással szerepelt eredményesen.