A Jász Múzeum szerte az országban, a Jászságban, a Kunságban sok személlyel tart munkakapcsolatot. Szép és sok éves hagyomány, hogy a múzeum vezetése kerekévfordulós születésnapi rendezvényeket szervez.
Az együtt végzett munkát elismerve és megköszönve szeptember 30-án a Jász Múzeumban hat nagyszerű és értékes közismertszemélynek rendezett születésnapi ünnepséget.
Hortiné dr. Bathó Edit köszöntőszavai után a köszöntött személyek életútját, munkáságát foglalta össze egy-egy ünnepelthez közelálló személy. Így köszöntöttük habil. Dr. Örsi Julianna néprajzkutatót (Karcag), Dr. Pethő László szociológust (Jászberény), Papp Izabella levéltárost (Jászboldogháza), Kiss Erika helytörténeti kutatót (Jászberény), Katona Katalint (Pórtelek), és Pál Mihály népzenészt (Jászberény).
Az ünnepségen Jászfényszarut képviselve vettem részt és valamennyi ünnepelt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete részéről egy fényes ezüstözött IV. Béla Emlékérmet kapott 2020-as naptár hátlappal. Az ünnepelt valamennyi személlyel városunknak, a civilszervezetek egy részének kapcsolata volt, van és lesz a jövőben is.
Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben és aktívan tevékenykedjenek a Jászság és Kunság és településük érdekében, további maradandó érteket hagyva a következő nemzedékeknek.
                                                                             Tóth Tibor

Fotó: Bugyi Gábor

A csoportképen (balról jobbra haladva) Papp Izabella, habil. Dr. Örsi Julianna, Pál Mihály, Dr. Pethő László, Kiss Erika és Katona Katalin látható.