febe fejlec lekerekitett

A Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat évente egy személynek adományozzák. A jászkapitányok döntése alapján 2020. évben Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere érdemelte ki a díjat. A pandémia miatt az átadásra egy év múltával, a 2021. évi díjazottakkal együtt szeptember 4-én Jászkiséren a Jászkun Kapitányok Tanácsának ülésén került sor.

   A Jászkun Kapitányok Tanácsa 2014-ben egy díjat alapított, amelyet minden évben azon személyeknek adományozzák elismerésük és tiszteletük jeléül, akik a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A kapitányi határozat szerint minden évben a Jász, a Nagykun és a Kiskun Kerületekből egy-egy arra érdemes személy veheti át a díjat. Az eddig kialakult szokás szerint minden évben május 6-án, a jászkun redemptio ünnepén adták át a díjakat Jászberényben.

   A hosszú kényszerszünet után a jászkun kapitányok tanácsülésén Jászkisér városban Nemes József regnáló jászkapitány köszöntötte a kiskun-, nagykun- és jászkapitányokat. Örömét fejezte ki, hogy újra találkozhatnak.
   Az elmúlt évben nem csak a Jászkun Kapitányok Tanácsának elismeréseinek átadása maradt el, nem lehetett megtartani a redemptiós ünnepséget. Az eseményen pótolták az elmúlt évben odaítélt díjak átadását, és az ez évi díjakat is átadták.
   A díjazottakat Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója méltatta.
Győriné dr. Czeglédi Márta laudációja:
   „Czeglédi Béla és Basa Mária gyermekeként született 1955. március 18-án. Ősei redemptus jászok voltak.
   A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett, a tanulmányait munka mellett Szegeden a József Attila Tudományegyetemen folytatta, 1982-ben szerzett jogi diplomát.
1975 és 1981 között humánpolitikai területen, a Kalapgyár Jászfényszarui Gyáregységében, majd 1982-től Jászfényszaru Nagyközségi Közös Tanács VB-titkáraként dolgozott.
Győriné dr. Czeglédi Mártát első alkalommal 1990-ben választotta meg Jászfényszaru lakossága a település polgármesterévé, s immáron a nyolcadik ciklusban tölti be ezt a tisztséget.
   1991-ben a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnökévé választották, amely tisztséget magas színvonalon, a 18 jász település bizalmából 15 éven keresztül látta el.1995 óta a jász öntudat és összetartás erősítésében jelentős szerepet vállalt azáltal, hogy minden évben, más és más jászsági településen kerül megrendezésre a jászok világtalálkozója, amely rendezvény az elszármazott és a Jászságban élő jászok legnagyobb, identitást erősítő és hagyományőrző seregszemléje.
   A Jász Múzeummal való közös hagyományőrző munka egyik legszebb eredménye az 1998-ban, Jászfényszaruban megrendezett IV. Jász Világtalálkozón az első legújabb kori jászkapitány megválasztása volt, amelynek előkészítésében és kivitelezésben Győrié dr. Czeglédi Márta aktív szerepet vállalt. A régi hagyomány protokolláris visszaállítása követendő példaként szolgált a nagy- és kiskunok számára is.
   Győriné dr. Czeglédi Márta rendkívül sokat tett és tesz ma is Jászfényszaru kulturális, művészeti életének fejlesztéséért, valamint a hagyományőrzésért. Teszi ezt személyes példamutatással és az önkormányzat anyagi támogatásával.
   Középiskolás korában maga is színjátszó volt, s a Fortuna Együttes tagjaként számos szép színpadi műsornak volt közreműködője.
   Bábáskodott a Fényszaruiak Baráti Egyesülete és a Jászfényszaruért Alapítvány létrehozásánál. Támogatta a Szűcs Mihály Huszárbandérium 1996-ban való megalakítását, valamint a tánckultúra megteremtését Jászfényszarun. A szülők támogatásával 1994-ben megalakult az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, majd 1996-ban a FÉBE Borostyán Társastánc Klubja, amelyben ő maga is jelentős szerepet vállalt.
   Jászfényszaru Város Önkormányzat a polgármesterrel az élen partner volt a művészeti oktatás elindításában, vállalva az anyagi és személyi feltételeinek megteremtését. 2000. szeptember 1-jén indult el a képző- és színművészeti, majd zene- és táncművészeti tanszak.
   A városközpont fejlesztése kapcsán is kereste a régi és modern stílusok harmonikus megvalósítását. A saját elképzelésén túl minden olyan egyéni, közösségi és civil kezdeményt támogat, ami az elődök tevékenységének méltó megőrzését jelenti az utókor számára. A megvalósítás anyagi hátterét a városban működő ipari beruházások folyamatos bővítésével biztosítja.
   Szabadideje nagy részét is a városnak szenteli, fáradságot nem ismerve dolgozik a helyi, a kistérségi vagy országos rendezvények magas színvonalú megvalósításában.
   Munkáját precízen, lelkiismeretesen látja el, szakmai ismerete kiemelkedő. Vezetői stílusa és elvárásai munkatársaitól is magas szakmai felkészültséget kívánnak. Felelősségérzete példamutató. Nagy László idézete híven tükrözi lényét: „Műveld a csodát, ne magyarázd!” Ő műveli.
   A Jászság kulturális és művészeti életének, valamint hagyományőrzésének közel négy évtizedes támogatásáért, a jász identitás és összetartozás erősítése érdekében végzett elkötelezett munkájáért a Jászkun Kapitányok Tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony részére.”
   A kitüntető oklevéllel együtt a fakeretben elhelyezett Jászkun Kerületek színes bronz címer plakettje is járt.
   A kiskun kapitányok 2020-ban testvérvárosunk, Kiskunfélegyháza Kiskun Múzeuma igazgatójának, Mészáros Márta néprajzos muzeológusnak adományozták a kitüntetést.
   A Jászságban a 2021. évi díjat Molnár Levente hagyományőrző huszár őrnagy kapta.
   A Jászkun kapitányok tanácsülésén Eszes Béla, Jánoshida polgármestere a XXVI. Jász Világtalálkozó aktualitásairól számolt be. A redemptiós ünnepséget 2022. július 22-24.  között tervezi Jánoshida megrendezni.
Tóth Tibor

Képaláírások:
1./ Díszoklevél
2./ Nemes József regnáló jászkapitány átadja a díjat Győriné dr. Czeglédi Mártának (Facebook)
3./ A kitüntetés megköszönése (Facebook)