febe fejlec lekerekitett

 Redemptio jubilium elnökség 2023 Három évtizede a Jász Múzeumban, mint a Jászság egyik fontos szellemi műhelyében, határozták el – a redemptio 250. évfordulójának ünnepi előkészítése kapcsán – az újság kiadását.  Az első megbeszélésen a még élők közül jelen volt Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna, Mihályi József és Tóth Tibor. A lap kiadója kezdetektől a Jász Múzeumért Alapítvány volt, a szerkesztőbizottságot a múzeum mindenkori munkatársai alkották, a szakmai hátteret a Jász Múzeum biztosította. A lapindító szerkesztő Muhoray György, 1997-től Kiss Erika és 2006-tól Hortiné dr. Bathó Edit. Az újság A/4-es nagyságban, kezdetben 12 oldalon, majd 16, 20, 24, 28 és jelenleg 32 oldalon, 2006-tól a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása folytán színesben jelenik meg. A jubileumot a laphoz kötődő cikkírók, terjesztők, technikai segítők közösen, bensőséges családi hangulatban szeptember 7-én a Jász Múzeumban ünnepelték.

  A rendezvényt a lap szerkesztője, felelős kiadója, az intézmény igazgatója, Hortiné dr.Bathó Edit nyitotta meg, aki elmondta, maga sem hitte, hogy három évtizedet megér az újság. Az évek múlásával egyre igényesebb, egyre tartalmasabb lett, egyre szerethetőbbé vált a kiadvány, amely a települését, a szülőföldet, a Jászságot, a Kis- és Nagykunságot szerető emberek önkéntes munkájának a gyümölcse. Neki pedig a szívé-csücske.
  Köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Ván Jenő jászkun főkapitányt, Farkas Ferenc, a Jászsági Önkormányzatok szövetsége elnökét, dr. Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnökét, Papp Izabella nyugalmazott levéltárost.
  A jászkun főkapitány köszöntőjében hangsúlyozta értékes és maradandó tartalommal töltik meg a lapot és 30 évig fennmaradni nagydolog a mai világban.
  Farkas Ferenc igazolva látja a szövetség évenkénti döntését, hogy fél millió forinttal támogatják a lap kiadását. A Redemptio újság hiteles tájékoztat, hogy a Jászságban milyen fontos események történtek illetve Jászság kutatásával kapcsolatban feltárt új ismereteket is megismerheti az olvasó.
  A Honismereti Szövetség elnöke örömét fejezte ki, hogy a negyedszázados jubileumon is jelenlehetett és most öt év elteltével is itt lehet ünnepelni egy gazdag és szépkivitelű újságot. A 50 éve megjelenő Honismeret országos folyóiratnak, minden tekintetben méltó kisöccse a Redemptio újság. Kiemelte az újság tudományos cikkeit, amely sok esetben első közlés, és máshol nem jelenik meg, ezért fontos forrás a kutatók számára. A lap színes, nemcsak a fotók alapján, hanem tartalmában is. A sok profi kép szemléletessé és gazdaggá teszi a cikkeket. A képriport műfaját kevesen alkalmazzák, pedig azolvasók, tapasztalata szerint, szeretik. A jó példák bemutatása inspirál, példát mutat másoknak.
  Papp Izabella a lapban rendszeresen tudományos cikkek írója, 25 percben szóban, de háttér vetített képekkel színesítve összegezte rovatok szerint a három évtized írásait. Vallja, hogy a XXI században az újság egy fontos összekötő kapocs a volt hármas kerület jászok, kis és nagykunok között. Sipos Orbán gondolatai is igazolva látszik. Amikor 1876-ban megszűnt a Jászkun Kerület, Sipos Orbán megható levéllel búcsúzott a jászkun tisztségviselőktől. Az évszázados összetartozás megszűnte miatti fájdalom mellett leveléből remény is tükröződik: „A testvéri kapocs, mely bennünket összefűzött, megszakadt ugyan, de reméljük és hisszük, hogy e kapocs szíveinkből kiirthatatlan lesz. Meg vagyunk győződve, hogy az egykori összetartozás emléke még soká, igen soká élni fog.” A Jászkun kerület utolsó alkapitánya  reményét igazolja a rangos folyóirat elmúlt három évtizede.
Közben Pénzes Tivadar népzenész tekerőlanton Dél-alföldi, Dunántúli és jászsági dallamokat játszott és énekelt.
   Hagyomány, hogy a kiadó, a szerkesztő maradandó oklevéllel vagy ötévvel ezelőtt aranyozott jász tulipános kitűzővel köszönte meg a szerzőknek, a terjesztőknek és minden segítőnek, akik önzetlenül a lap két havonkénti megjelenését biztosították.
  Az A/3-as nagyságú díszes és névre szóló Oklevelet ez évben kék plüss mappába helyezték. Közel száz fő kapott Oklevelet, Jászfényszaruról Kovács Béla, Kovács Béláné Pető Magdolna cikkírói és Tóth Tibor cikkírói és terjesztői munkájáért kapta meg az elismerést.
A zárszóban Hortiné dr. Bathó Edit bejelentette, hogy ez volt igazgatóságának utolsó nyilvános rendezvénye. Munkakörét szeptember 28-ig tölti be. A kapcsolata az intézménnyel nem szűnik meg, a Jász Múzeumért Alapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségét továbbra is betölti. Mint igazgató a jelenlévők munkáját segítő, támogató tevékenységét köszönte meg. A közönség vastapsa jelezte munkásságának elismerését. Tóth Tibor a FÉBE nevében egy cserepes orchidea átadásával fejezte ki köszönetét.
  Köszönjük Hortiné dr. Bathó Editnek az elmúlt háromévtizedben városunkat, intézményeinket és civil közösséget segítő sokoldalú munkáját. A közösségi tevékenységéhez és a nyugdíjas évekhez jó egészséget, sok örömet kíván a szerkesztőség, az olvasók nevében is.
  Délelőtt az ódonfalak között bent folyt az ünnepség, majd a múzeum udvarán felállított sátorban ebéddel látta el a vendégeket az intézmény. A finom ebédet elfogyasztva még tovább folyt főleg szakmai elmecsere a résztvevők között.
Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: Az ünnepség elnöksége balról jobbra Hortiné dr. Bathó Edit, dr. Debreczeni-Droppán Béla, Ván Jenő, Farkas Ferenc, Papp Izabella.