febe fejlec lekerekitett

 Vágó Pál Önarckép A Budapesten megjelent Magyarság napi lap 1928. október 17-én szerdán megjelent IX. évfolyam 236. számának 8 oldalán megjelent egy tudósítás.  „Vágó Pál temetése. Vágó Pál, a nagy magyar festőművész halála az egész országban mély részvételt keltett, de kiváltképpen a Jász-földön, ahol az elhunyt ősei egykor nagytekintélyű jászkapitányok voltak. A jásztestvérek nagy halottjukat nem, is engedik eltemetni más földön, mint az ősi jászföldön.

Jászapátiból, Vágó Pál szülőföldjéről a következőket jelenti:. Jászapátinak képviselőtestülete és egyházvédnöksége hétfőn délután gyászülést tartott, amelyen a művészt rendkívüli érdemeire való tekintettel a Jászság halottjának nyilvánították. Jászapáti képviselőtestülete érintkezésbe lépett Budapest székesfőváros tanácsával és kérte, hogy a művész holtestét ne a főváros által felajánlott díszsírhelyen a Kerepesi-temetőben temessék el, hanem engedjék meg, hogy a művész holtestét Jászapátiba szállíthassák. Csütörtökön délután a Kerepesi-temető halottasházában csupám beszentelik Vágó Pál holtestét, majd a művész barátainak búcsúztatója után Jászapátiba szállítják. A temetés pénteken délután négy órakor lesz Jászapátiban, amelyen részt vesz a Jászságnak összes képviselőtestülete, külön küldöttséggel Kisér, Jászladány, Jászberény, Jákóhalma, Jászalsószentgyörgy, Árokszállás és Jászfényszaru. A küldöttségek nagy gyászbandériummal kisérik be a művész hülttetemét Jászapáti város határától egész a ravatalozó helyig. A gyászszertartást a régi jászhagyományok szerint tartják meg. A gyászünnepségre igen sokan utaznak le Budapestről, köztük a Képzőművészeti Társulat igazgatósága Hódossy Gedeon igazgatóval az élen.”
Vágó Pál Jászapátin 1953. június 6-én született és Budapesten 1928. október 15-én hunyt el.  
  Valamennyi jász köztük a Fényszaruiak is büszkék lehetnek művészi nagyságára, egyéb vonatkozásában is kapcsolódik településünkhöz. V. Ferdinánd Jászfényszarunak 1845-ban adományozott díszes oklevélben rögzíti az éves négy vásártartási jog biztosítását. Melyet a Jászkun kerületgyűlésén 1846. szeptember 1-jén hirdettek ki, ennek tényét Vágó Ignác (1784-1855) jászkapitány aláírásával igazolt, akinek gyermeke volt Vágó Pál.
  Szűcs Mihály (1823-1903) Jászfényszaru főbírojának, István (1855-1879) fia, Eperjesen a kir. kath. főgimnáziumban szobatársak voltak Vágó Pállal és 1872-ben együtt érettségiztek, majd lettek joghallgatók. Sajnos Szűcs István 1879. szeptember 1-jén joghallgatóként hunyt el.
Tóth Tibor

Fotó: Önarckép (Wikipédia)