Szanto LorantSzántó Lóránt, felvidéki származású tanító, helytörténész, költő, fafaragó, aki a HatvanyLajos Múzeum egyik alapítójának is tekinthető. Pozsonyban 1927. július 6-án született és Kicsinden nevelkedett, 1946 óta munkálkodott a mai Magyarország területén. Tanítói tevékenységének legfontosabb állomásai: a Nógrád megyei Keszeg, Boldog és Nagykökényes.
   A nagykökényesi éveiben a Hatvany Lajos Múzeum megalapításában is aktívan részt vett. Az intézmény létrehozásában Doktay Gyula és Németi Gábor (Bajza József Gimnázium igazgatóhelyettese) mellett neki is oroszlánrésze volt. Régészeti magángyűjteményét az 1969-ben megalakult múzeumnak adományozta, a gyűjtemények kezelésében - felhasználva komoly néprajzi és helytörténeti tudását is - már a kezdetektől Doktay Gyula segítségére volt. Doktay 1971-ben bekövetkezett halála után Szántó Lóránt lett az intézmény új igazgatója. Miután a pozícióról 1973-ban lemondott, folytatta pedagógiai tevékenységét.

Nagykökényesre, majd ismét Boldogra került, ahol a tanítás mellett régészeti és néprajzi kutatásokkal is foglalkozott. Szellemi frissességét és szakmai tudását élete végéig megőrizte, a Hatvany Lajos Múzeum mindenkori igazgatói és muzeológusai rendszeresen kikérték véleményét és tanácsát.
   Boldogi munkásága majd nyugdíjas évei alatt igazi polihisztori tevékenységet végzett. A település meghatározó személyiségé vált feleségével Júlia asszonnyal együtt, aki szintén tanítóként dolgozott. A helytörténeti munka mellett, művészi szinten faragott és írt verseket településéről, környezetéről, emberekről.
   Boldog Község Önkormányzata 2002-ben a Szántó házaspárnak Díszpolgári címet adományozott.
   Szanto LorantJászfényszaruról több emberrel tartott közelebbi, baráti kapcsoltatott. Jól ismerte Kiss József,Lantos Péter és Zsámboki László tanárokat.
   Mindenben készségesen segített. 1994. október 8-án nagyszabású ünnepség keretében vette fel a Helytörténeti Gyűjtemény Kiss József (1924-1989) tanár, helytörténeti kutató nevét. Szántó Lóránt az ünnepséget megelőzően segített – a gyűjtemény megnyitása óta eltelt 10 év alatt történt változásokat figyelembe véve – a helységekben található berendezéseket, eszközöket átrendezni. A gyűjteményt az ünnepség kapcsán Ő mutatta be. Kezdeményezője volt egy Boldog – Jászfényszaru nap megrendezésének a városháza dísztermében. Több verset írt az elmúlt negyedszázadban a jászokról, Jászfényszaruról, legutóbb 91 évesen a 2018 évi Jász Világtalálkozó kapcsán lepett meg bennünket egy költeményével. A FÉBE Honismereti és helytörténeti tábor résztvevőit több esetben kalauzolta a Boldogi Tájházban.
   Hamvait augusztus 1-jén helyezték örök nyugalomba a boldogi temetőben. 
   Emléke szívünkben örökké él.

Tóth Tibor

Fotó: Tamus Angéla (FÉBE archívum) 1994. október 8-án a Kiss József Helytörténeti Gyűjteményt mutatja be az ünnepség résztvevőinek.