Kiss Laszlo 2014 05 04 IX Jasz   Kiss László neve sok jászfényszarui és innen elszármazott amatőr versmondó és színjátszó számára ismerősen cseng. Nemzetközi-, hazai vers és prózamondó, versenyeken, valamint színjátszók fesztiválján találkoztunk vele, sokat ült a zsűribe, illetve vezette a grémiumot. Sok fényszarui versmondó és színjátszó kapott tőle személyes jó tanácsot, útmutatást a továbbfejlődéshez. Jászfényszarun az irodalom és színjátszás művelőit, barátait jól ismerte, sokszor volt városunkban az elmúlt két évtizedben. A kétévente megrendezendő Jász Fény Vers- és prózamondó találkozó első rendezvénye 1998. május 31-én jászfényszarui Jász Világtalálkozó részeként került megrendezésre, a zsűri elnöke Kiss László volt. Az ezt követő tíz alkalommal megrendezett rendezvény többségénél is a zsűriben foglalt helyet és elnöki tisztséget látott el.  Az idén megrendezendő XII. találkozón április 29-én már nem lehet jelen, mert 2019. december 29-én váratlanul elhunyt.

Kiss Lászlót, a Magyar Versmondók Egyesülete alapító elnökét, a Magyar Szín-Játékos Szövetség alapító elnökét és az Országos Diákszínjátszó Egyesület egyik életre hívóját az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Versmondók Egyesülete saját halottjánaknyilvánította. Kimagasló érdemeket szerzett az amatőr művészeti ágak hazai és Kárpát-medencei tehetségkutatásban és tehetséggondozásban.
Kiss Laszlo 216 05 01 X   Kiss László munkásságát számtalan kitüntetéssel ismerték el, így többek között Radnóti-, Bessenyei- és Csokonai-díjban részesült.
   Budapesten, a Rózsák terén az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban február 7-én megtartott római katolikus gyászszertartás keretében több százan vettek tőle búcsút. A szertartás végén a templom alagsorában az urnatemetőben végső nyugalomra felesége mellé helyezték.
                                                               Kép és szöveg: Tóth Tibor

Fotó: FÉBE archívum

1./  IX. Jász Fény Vers- és prózamondó találkozó 2014.05.04. Kiss László a versmondóknak tanácsot ad.

2./ X. Jász Fény Vers- és prózamondó találkozó 2016.05.01. Munkában a zsűri balról jobbra: Bordásné Kovács Katalin, Csomor Csilla, Kiss László elnök