febe fejlec lekerekitett

Dr Tóth Katalin Veres AndrásBudapesten a Magyar Zene Házában november 13-án Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke jótékonysági est keretében adta át a Szent Erzsébet rózsája díjat. Az 1999-ben alapított elismerést évente egy személynek ítélik oda a 2023 év kitüntetettje dr. Tóth Katalin, az abonyi karitászcsoport vezetője.
 
Idén huszonharmadik alkalommal ítélték oda az elismerést, Marton Zsolt váci megyéspüspök ajánlása alapján Tóth Katalin gyermekorvosnak, Abony díszpolgárának, az abonyi karitászcsoport vezetőjének. A jótékonysági est bevételét az MKPK a gyöngyösi Ferences Rendi Autista Segítő Központ javára ajánlotta fel.

  Veres András ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Manapság az emberek nem akarnak tudomást venni arról, hogy őrzőik embertársaiknak, s csak akkor lehetnek boldogok, ha készek másokat segíteni a boldogulásukban" Tulajdonképpen a szeretethiányról van szó, hiszen a szeretet természete, hogy a másiknak segíteni akar, áldozatot is vállalva, s ez magától értetődik. Ez az, ami hiányzik. Most azonban – ahogyan a korábbi díjátadókon is – olyan embert köszöntünk, aki ismeri a szeretből fakadó szolgálat örömét. Általa és a korábbi díjazottak által is megerősödünk abban, hogy készek legyünk szolgálni másokat, nem csak a szeretteink körében – mutatott rá a főpásztor.
  A beszédet követően Veres András átadta a Szent Erzsébet rózsája díjat Tóth Katalinnak, aki megköszönve azt a következőket mondta: „A díj nemcsak engem illet, hanem a munkatársaimat is, valamint Adony egyházi és önkormányzati vezetőit, akik támogatták a munkámat. Engedjék meg, hogy munkatársaim nevében (is) vehessem át az elismerést!" 
A díjazott – immár hagyományosan – több kiegészítő díjban is részesült.
 
Az idei kitüntetett, Tóth Katalin Jászfényszarun született, ott is nőtt fel három testvérével együtt. Általános iskolás volt, amikor szeretett osztályfőnöke meghívására részt vett egy elsősegélynyújtó tanfolyamon: itt döntötte el, hogy gyerekorvos lesz, s ettől fogva erre a hivatásra készült diákévei alatt.
 Dr Tóth Katalin a kitüntetéssel jó Orvosi pályáját Szolnokon kezdte, majd miután megüresedett egy gyermekorvosi hely Abonyban, jelentkezett az állásra. Tette mindezt azért is, mert egykori osztályfőnöke abonyi volt. Orvosi hivatása emberszeretetében válik mindenki számára adománnyá Abony városában, ahol több mint négy évtizede végzi gyógyító szolgálatát.
Gyermekgyógyászként immár több mint negyven éve ismerik őt gyermekek, szülők, nagyszülők.
  2004 óta vezeti az Abonyi Karitászcsoportot, amely akkoriban alakult újjá. Önzetlen segítő szeretete a rászorulók és az egész város életét, mindennapjait áthatja. Emberségét, hitét, szeretetből fakadó gyógyító és segítő munkáját, sugárzó személyiségét nem csupán a karitász szolgálatában fáradozók, hanem minden ember számára méltán tekinthetjük követendő példának.
 
2009-ben Abony városa díszpolgári címet adományozott neki, majd 2013-ban a Magyar Katolikus Karitász Caritas Hungarica díjjal tüntette ki. Az abonyi karitászcsoport vezetését a mai napig ellátja. Orvosi hivatása mellett arra is nagy gondot fordított, hogy mély hitéből fakadó szeretetével több papi hivatást érző fiatalt biztasson, támogasson, hogy anyagi helyzetük ne legyen akadálya papi hivatásuk betöltésének. Egészségi állapotát és korát meghazudtolva önzetlenül segít mindenkinek, legyen az beteg gyermek, felnőtt, idős, elhagyott, családos vagy magányos ember. Elkötelezett segítő szeretetével evangelizál, hitelesíti az Egyház szolgálatát.
  Az olvasók nevében, gratulálunk a magas egyházi elismeréshez, kívánjuk, hogy még nagyon sokáig jó egészségben, tevékenykedjen az Abonyi Karitászcsoport élén.
A cikk összeállításánál a Magyar Kurír Katolikus Hírportár anyagát is felhasználtam.
Tóth Tibor

Fotó: Dr. Tóth Katalin a kitüntetés átvétele után