febe fejlec lekerekitett

2021

 • FÉBE kirándulások

  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete augusztus és szeptember utolsó vasárnapján önköltséges kirándulást szervezet. A két alkalommal összesen 106 fő vett részt a programon.

 • FÉBE kitüntetettek

    A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 2021. szeptember 3-án megtartott cikluszáró és tisztújító közgyűlésen 1996-ban és 1998-ben alapított FÉBE elismeréseket, kitüntetéseket adott át Tóth Tibor elnök és Lovászné Török Magdolna titkárhelyettes. Az elismerés indoklását dr. Kiss Dávid Sándor elnökségi tag ismertette.

  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége 2021. szeptember 3-án közgyűlésen a városért, az egyesületért, az itt élőkért végzett átlagon felüli tevékenységért, Elismerő Oklevelet adományozott a következő közösségeknek és személyeknek:
    
  Lumina Cornu Szerepjáték Klub részére, városunkban az elmúlt 15 évben a hagyományőrző történelem iránt érdeklődő ifjúságot összefogó tevékenységükért, helyi gyermekfoglalkoztató programok megrendezéséért, jelentős regionális, országos rendezvények szervezéséért;
  Városi Énekkar részére, közel tízéves aktív tevékenységükért, a városi és civil rendezvények kulturális színvonalának emeléséért, az énekkultúra továbbviteléért;
  Bugyi Gábor részére, a Jász Múzeum kulturális szervezőjének, egyesületünket segítő, kapcsolattartó tevékenységéért;

 • FÉBE közgyűlés

  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete szeptember 3-án délután székhelyén a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében tartotta cikluszáró és tisztújító közgyűlését. A tagsági viszonnyal kapcsolatos elismeréseket és FÉBE-kitüntetéseket adtak át.

     Tóth Tibor elnök dióhéjban ötéves tevékenységünk lényegesebb eseményeit idézte fel:
  A most leköszönő elnökséget a tagság 2016. május 28-án ötéves időtartamra választotta meg, a járványhelyzet miatt ez három hónappal meghosszabbodott.

 • FÉBE-hírek

   Dr. Kuti György (1921-1994) a FÉBE alapítótagja, Jászfényszaru város posztumusz díszpolgára születésének 100. évfordulója – szeptember 2. – alkalmából az egyesület emlékpostabélyeget, jelentet meg.
     A közgyűlés előtt 16 órakor a földszinti kiállító termekben Zsólyominé Kiss Mária kortárs festő alkotásaiból nyílik kiállítás, melyre tagjainkat és művészet barátokat szeretettel várjuk.
     A Fényszaruiak Baráti Egyesülete cikluszáró elnökségi ülését augusztus 6-án tartja. Az éves közgyűlésére, az egyesületi kitüntetések átadására, a tisztségviselők, elnökségi és Ellenőrző Bizottsági tagok megválasztására szeptember 3-án (pénteken) du. 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében kerül sor. Az összejövetelre minden tagunkat elvárjuk.
  Tóth Tibor

 • FELHÍVÁS - a volt mg-i termelőszövetkezeti dolgozók találkozója

  Több volt tsz. dolgozó javaslatát, egy találkozó megszervezését felkarolta Pál Károly mezőgazdasági gépszerelő, aki 1975. szeptember 1-től, 1993. augusztus 31-ig a helyi Béke Mg. Tsz-ben dolgozott.
     Wass Albert (1908-1998) erdélyi magyar író és költő gondolatát idézve, pontosan megfogalmazza az idő és emlékek viszonyát: Furcsa, ahogy az idő az ember fölött tovamegy. Események, emberek, gondolatok jönnek és mennek, érzések hullámzanak az ember lelkén keresztül, aztán egy idő múlva nem marad belőlük semmi. Elkallódnak szerte az életben, mint apró haszontalan holmik a házban. Itt-ott valami leszakad az emberből, valami láthatatlan kis lelki cafat, odaakad egy ajtókilincshez, egy-egy ablakpárkányhoz, rozoga padlóhoz, keskeny sétaúthoz. Az ilyeneket emlékeknek nevezzük, tiszteljük őket hosszabb-rövidebb ideig, aszerint, hogy mekkora bennünk a romantika. Aztán szépen és észrevétlenül végképpen elmaradnak mellőlünk, mint halk szavú régi barátok, vagy mint az élet, aki velünk indult s valahol egyszer lemaradt.”
     A találkozóa volt tsz-tagok közös egymás iránti tiszteletét, együtt emlékezését szolgálja.
  A rendezvény tervezett időpontja 2021. november 20. (szombat) 13 óra, helye a Royal Kaszinó étterem (Dózsa György út 1.). Emlékek felidézése képeken, tárgyakban és szóban. Az asztalon pogácsa, ásványvíz.