febe fejlec lekerekitett

2021

 • Hortáver Viktor (1876-1955) érseki tanácsosnyugalmazott felsőzsolcai plébános

   Az előző lapszámunkban megemlékeztünk Hortáver József községi orvos születésének 135 éves évfordulójáról. A cikk megírása közben derült ki, hogy bátyja, Viktor a papi hivatást választotta. Emlékeztem rá, hogy az elmúlt század tízes éveiben káplánként Hortáver Viktor Jászfényszarun is teljesített lelki szolgáltatot.
     A Hortáver családi név nem szokványos, gondoltam ez nem lehet véletlen. Érzésemet a Budapesten elő unoka, dr. Kanizsay Endréné Horta Nikolette (FÉBE-tag), aki ifj. Hortáver (Horta) József leánya megerősítette, hogy Hortáver Viktor édesapjának keresztapja ajánlotta Jászfényszarut öccsének.
     Az Atyának is köszönhetjük, hogy 40 évig Hortáver József Jászfényszarun folytatott gyógyító munkát. A feleségét, Popovics Mária (1888-1979) tanítónőt Kiskapuson bátyja meglátogatásakor 1910-ben ismerte meg, aki a helyi vasútállomáson pénztárosként dolgozott, mivel tanítóként nem tudott elhelyezkedni.

 • Hortiné dr. Bathó Edit múzeumi munkásságának elismerése

   Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület alapításának 30. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartott szeptember 16-án délelőtt a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében. A több mint ezer fős tagsággal rendelkező civil szervezet a hazai múzeumi közélet meghatározó közössége. Az ünnepség keretében adták át a szervezet 2021. évi elismeréseit.

 • Időszaki kiállítás nyílt a Jász Múzeumban

    A Jász Múzeumban november 11-én a múzeum barátok körében nyílt meg az intézmény időszaki kiállítása. A kiállítás közösen valósult meg a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárával. A kiállítás fotó anyagát a levéltár biztosította. A korabeli tárgyakat melyek a 1970 évek végét 1980 évek elejét idézték Nagy István magán gyűjtő, és más személyek, valamint a múzeum gyűjteményeiből került ki.
     A kiállítás címe is komplexitást mutat: „A történelem kereke fordult egyet – Településfejlesztés és átalakuló életmód a 20. század második felében” A megyei levéltár 14 tematikusan összeállított fotótablója (100X150 cm) egyenként 9-14 képkockát tartalmaz a képek nagysága alapján. A tabló másik érdekesége, hogy középen a témakör értelmezését szövegesen (15-20 sorban) összegezték, különösen azoknak nyújt ez nagysegítséget, akik nem éltek abban a korszakban.

 • IN MEMORIAM Kiss Sándor (1952-2021) értékesítési igazgató

    Kiss Sándor – Kiss Sándor és Ferencz Erzsébet szülők elsőszülött gyermekeként – Pásztón 1952. június 29-én született. Testvérével, Lászlóval a család a Jászfényszarui nagyszüléknél a Vasútállomásnál lévő tanyai házban éltek 8 éves koráig. Az általános iskola első két évét a Vasút-tanyai iskolában végezte.
     1960-ban a család Budapestre költözött. Itt a XVI. kerületben az akkori Hősök Fasora Általános Iskolában folytatta általános iskolai tanulmányait. A Szerb Antal Gimnáziumban 1970-ben érettségizett.
     Felvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karára, ahol 1976-ban szerzett gépészmérnöki diplomát.
     Első munkahelyén az Olajterv cégnél tervezőként három évet töltött el.
     1979-ben házasságot kötött Simándi Andreával, két leány (Boglárka és Luca) és egy fiú Márton Balázs gyermekük született. Boglárka révén 9 éves Gergely nevű unokája van.   
     Munkáját a Gépexport (Industrialexport) Vállalatnál szerelésvezető mérnökként folytatta. 1985-től személygépkocsi értékesítéssel vezetői szinten foglalkozott.
     1998-tól Porsche Inter Auto Buda Kereskedelmi Kft. értékesítési igazgatója. 2018-ban ment nyugdíjba, de folyamatosan változatlan beosztásban dolgozott nyugdíj mellett március 1-jei haláláig.
     Édesapja, nagyszülei, kisgyerekkori lakóhelyével, a rokonaival mindig előkapcsolata volt. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete megalakításáról értesülve, tagja lett az egyesületnek.   
     Megtiszteltetésnek vette és örömmel vállalta a IX. Jótékonysági műsoros est és bál fővédnöki tisztségét. Rendszeres résztvevője volt családjával ezen rendezvényeknek. Anyagi támogatója volt a Vasút-tanyai emlékmű 2013 évi létrehozásának.
     Rokonok, tisztelői, munkatársainak jelenlétében március 24-én a Cinkotai temetőben római katolikus szertartás keretében helyezték végső nyugalomra.
     A vasút-tanyai iskola osztálytársaként, gyerekkori barátként tekintettünk egymásra. Később a nagyszülőknél töltött nyári nyaralások során is sokat találkoztunk. A FÉBE nagycsaládja nevében is búcsúzunk Tőled, emlékedet kegyelettel megőrizzük.
  Tóth Tibor

 • In Memoriam Vágó Tiborné 1963-2021

    Tóth-Marinka Júlia – Tóth-Marinka József és Pócz Julianna munkás szülők gyermekeként – Jászberényben 1963. augusztus 22-én látta meg a napvilágot.
     Szülei példáját látva, neveltetésében meghatározó szerepet játszott a becsületes, szorgalmas munka szeretete, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés. Ezeket az otthonról hozott erkölcsi értékeket gyermekeinek is tovább adta.
     Általános iskolai tanulmányait Jászberényben a Székely Mihály Általános Iskolában végezte, majd élelmiszer eladó szakmunkás képesítést szerzett. Első munkahelyén a Hűtőgépgyári Csemege üzletben eladóként dolgozott.
     1983 májusában férjhez ment Vágó Tiborhoz, aki több vendéglátóipari végzettséggel rendelkezett. Három gyermekük született: Júlia, Tibor és Katalin, akik három unokával örvendeztették meg.