febe fejlec lekerekitett

2021

 • Kedves és figyelmes ajándék a FÉBÉ-nek

  A Napfény Óvoda óvódásai, szülők, nagyszülők közreműködésével készített sok madáretetőjéből kettőt a Fényszaruiak Baráti Egyesülete is kapott. Csizmadia Olivér és Horváth Olívia madáretetőit vettem át, melyből egyet a Városi Értéktár udvarán helyezünk el, egyet pedig kisgyermekes FÉBE-tag család fogad örökbe. Az átadáskor készült fotót Mezeiné Folyó Angéla készítette.

 • Képeslap jelent meg a Kulturális Örökség Napja alkalmából

    A 2021 évi Kulturális Örökség Napja (szeptember 18-19.) alkalmából a Jászfényszaruért Alapítvány nyolc képeslapot jelentetett meg.
     A képeslap egy település életében fontos kordokumentum. Jászfényszaruról több mint 110 évvel azelőtt jelent meg az első képeslap. Ezt követően időről-időre újabb lapok jelentek meg. Így tudjuk, illetve látjuk a képeken, hogy 1910-ben hogyan nézett ki a főtér, az ott álló épületek. Képeslap nélkül sokkal, kevesebb ismeretekkel rendelkeznénk. A fényképek elterjedésével ugyan egyre több fénykép készült és maradt fenn, de ezek a múltban is és a jelenben is elsősorban személyeket és eseményeket örökít meg. Utcák, terek, házak, intézmények épületei csak elvétve, úgy mond, járulékosan az eseményt kiegészítve ábrázolódik. Biztos vagyok benne, hogy 100 év múltával is kapaszkodót jelentenek a lapok az akkor élőknek. Eleink is megőrizték ezeket a képeslapokat, az utánunk jövő nemzedékeknél is marad fenn, amiből tudnak a múltra hiteles következtetéseket levonni. 

 • Kitüntették a jászfényszarui Polgárőr Egyesületet

    Budapesten október 15-én kitüntetések átadásával egybekötött központi ünnepséget tartott az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ). Megemlékeztek a 65 évvel ezelőtt történt 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól, hőseiről.

 • Köszönet

    Mindenkinek köszönöm, aki bármilyen módon és formában a Város- és Faluvédők Szövetsége Hungária Nostra Választmánya által részemre adományozott Podmaniczky-díj kapcsán a kitüntetéshez gratulált!
     A szövetség a kulturális értékek megőrzése, védelme és új értékek létesítésének elismerésére állapította a kitüntetést, amit személyeknek és közösségeknek egyaránt adományoznak. A felterjesztők és az adományozók döntése alapján dől el, hogy egyén vagy közösség kapja. Jelen esetben a szervezet képviselője mellett döntöttek. Személyemen túl a kitüntetés szól a Fényszaruiak Baráti Egyesületének, az általa létrehozott Jászfényszaruért Alapítványnak, az egyesület tagjainak, a kurátoroknak, a jászfényszarui lakosoknak, az elszármazottak egy részének, Jászfényszaru Város Önkormányzatának és mindenkinek, aki a város szépítésén, értékeinek megóvásán, újak létrehozásán valamilyen formában dolgozott és dolgozik.
     Egy ember részben szervezi, koordinálja, ötletekkel és példamutatással segíti, végzi ezt a munkát.
     Ez a terület, amit pénz nélkül megvalósítani nem lehet. Szükség van a jószándékú adományozókra, a SZJA 1 %-os felajánlásokra, pályázatokra, az önkormányzat anyagi támogatására, néha a kétkezi munkára is.
     Jó példa erre a Tanítók emlékműve, az Orvosok emléktáblája, a Vasút-tanyai emlékmű, a Homoktanyai Emléktábla, amelyek kizárólag adományokból valósultak meg. Több kulturális érték felújítása kis részben adományokból, nagyobb részben támogatásból jött létre.    
     Szerencsés, hogy a város vezetése, a polgármester, a képviselők is kiemelten kezelik az örökségvédelmet, az új értékek folyamatos létrehozását, így a civil kezdeményezésekre mindenkor nyitottak és támogatók.
     Ezt a kitüntetést a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit felterjesztése alapján kaptam, köszönöm szépen Neki.
     Az elismerést Jászfényszaru Város Közösségének ajánlom, hogy tovább ösztönözzön mindenkit szeretett városunk szebbé tételére.
     A magam részéről, mint eddig, erőmhöz, koromhoz képest továbbra is teszem a dolgom, különösen akkor, ha a város vezetése és lakossága továbbra is bármilyen formában anyagilag támogatja az örökségvédelmet, az új értékek létrehozását.


  Tóth Tibor


   

 • Köszönet a személyi jövedelemadó 1 %-ért

  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége és az általa alapított Jászfényszaruért Alapítvány Kuratóriuma ezúton köszöni meg, akik 2019. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át 2020. év tavaszán, összesen 840 ezer forint összegben a két szervezetnek ajánlották fel.
     A felajánlott összeget, mint eddig mindenkor a város lakossága és az innen elszármazottak érdekében maradandó értékek megteremtésére használja fel. A 2019-ben megkapott összeget az egyesületi elismerések (oklevél, bronzplakett) elkészíttetésére fordítottuk. Az összeg pontos felhasználással a NAV felé mindenkor előírásszerűen elszámoltunk. A honlapunkon, helyi lapban nyilvánosságra hozzuk.
     Kérjük, hogy ebben az évben is 1 %-os SZJA felajánlását a két szervezet egyikének ajánlja fel. Ne feledje, ha az adóbevallását a NAV által készítteti el, illetve a bevallás módjaként ezt választja, akkor adója 1 % százalékának felajánlását online felületen május 20-ig teheti meg, a 20EGYSZA jelű nyomtatványon.
  Borítékban helyezve, a nyilatkozatot lezárva a NAV ügyfélszolgálatán is leadhatja. Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a ragasztás helyén pedig az aláírása!
     A 20EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan vagy postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban) is rendelkezhet. A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
  Az önadózók az eddigi gyakorlatnak megfelelően járhatnak el.
     A Fényszaruiak Baráti Egyesülete adószáma: 18822317-1-16, a Jászfényszaruért Alapítvány adószáma: 18823514-1-16.
     Kérjük, ne hagyja elveszni az 1 %-át, szolgáljon az nemes helyi célt, ha szükséges, kérje segítségünket, telefon: 06-57-660-800, mobil: +36/30-337-3336.
  Tóth Tibor