febe fejlec lekerekitett

2021

 • Gyászhír

  A Fényszaruiak Baráti Egyesülete Elnöksége
  fájó szívvel tudatja, hogy


  BAGI JÁNOS
  1938 - 2021


  egyesületünk alapító tagja

  2021. december 9-én elhunyt.

  Temetésére Jászfényszarun
  2021. december 17-én (pénteken)
  14 óra 30 perckor

  a Szentkereszt (Felső) temetőben kerül sor.

  Előtte 14 órakor a jászfényszarui
  Felső temetői kápolnában gyászmise lesz.

  A FÉBE emlékét kegyelettel megőrzi!

  Bagi János Bagi János

  Fotó:
  1./ 2013. október 19-én Húszéves a FÉBE, jubileumi találkozó a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, Bagi János alapító tagunk a húszéves tagságért járó – az egyesület címerét ábrázoló – bronzkitűzőt veszi át a FÉBE elnökétől.
  2./ 2018. november 3-án Negyedszázados FÉBE jubileumi találkozó a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, Bagi János alapítóragunk Díszoklevélben részesült, a részvevők között.

 • Győriné dr. Czeglédi Márta Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat kapott

  A Jászkunság Hagyományőrzéséért díjat évente egy személynek adományozzák. A jászkapitányok döntése alapján 2020. évben Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru polgármestere érdemelte ki a díjat. A pandémia miatt az átadásra egy év múltával, a 2021. évi díjazottakkal együtt szeptember 4-én Jászkiséren a Jászkun Kapitányok Tanácsának ülésén került sor.

 • Házasságlevél – Kivonat 1943-ból

   Fábry Elek – Fábry János és Klinovszky Emília – szülők gyermekeként Békéscsabán 1857-ben született. Fábry Elek valószínű Jászfényszaru második gyógyszerésze volt. Az első gyógyszerész Kranczky Ferenc lehetett 1882-ben, egy Jászfényszarui házasságkötésnél tanúként közreműködött.
     A Csepeli Katolikus Plébánia Hivatal által 1943. március 11-én, kiadott 537 számú házasságlevél szerint Fábry Elek (1857-1931) gyógyszerész 1889. augusztus 18-án házasságot kötött Szalay Ilona (1867-1933) tanítónővel, Szalay Nándor és Huber Anna szülők gyermekével. A kivonat szerint a gyógyszerésznek lakhelyül Jászfényszaru van feltüntetve, tehát ekkor már a település gyógyszerésze volt, egészen 1929-ig. A feleség 1900-1929 között tanított a helyi katolikus elemi iskolában. Ezt követően halálukig Visegrádon éltek.
  Tóth Tibor

  Fotó: Házasságlevél
           A házaspár idős korban

 • Hetven éve alakult meg a Vegyesipari Kisipari Termelő Szövetkezet (VKTSZ)

  A Városi Értéktárban található a következő eredeti dokumentum, melyből pontosan tudjuk a VKTSZ megalakulásának idejét és az alapítók nevét.

     A Jászfényszarui Községi Tanács Végrehajtó Bizottságának 1951. július 27-én megtartott ülésén hozott 92/1951 V. B. határozat a következőkről rendelkezik:
     „A V. B. egyhangúlag úgy határozott, hogy községünkben a Vegyesipari Kisipari Termelő Szövetkezet megalakulását helyben hagyja, vagyis megalakulásához hozzájárul. Amelynek székhelye: Jászfényszaru. Tárgya: Szabó, cipész, fodrász, asztalos, kerékgyártó, bádogos, női szabó és villanyszerelő. Irányító szerve: Jászberényi Járási Tanács Ipari Csoportja.
  Kisipari Termelő Szövetkezet tagjai:
  Szabó: Berecz József, Korenkó Bertalan, Szászi László, Rácz Pál.
  Cipész: Borbély Imre, Borbély Sándor, Deák Sándor, Szücs Imre, Krasznár Mihály, Kéri Sándor, Budai János.
  Fodrász: Zentai István, Dugonics Sándor, ifj. Dugonics Sándor, Nádasdi Imre, Schmál János.
  Asztalos: Varga József, Varga Antal, Dobák Pál, Szilágyi Ferenc, Marton István, Salamon Endre.
  Kerékgyártó: Budai Antal, Csomor Nándor, Nádudvari Dezső.
  Bádogos: Riesz Pál.
  Női szabó: Nádudvari Ilona.
  Ezen határozatról értesítést nyernek:
  1./ Vegyesipari Kisipari Termelő Szövetkezet Jászfényszaru
  Felelős: Antal Ilona v. b. elnök.
  Határidő: Azonnal.”

 • Hírek

  Kedves ____________!

  A Fényszaruiak Baráti Egyesületének soros, ciklust záró elnökségi ülését 2021. augusztus 6-án (péntek) 16 órakor a Városi Értéktár tárgyalótermébe összehívjuk, melyre szeretettel elvárunk.

  Napirendi pontok:

              1./  Az egyesület éves és tisztújító közgyűlésének előkészítéséről tájékoztatás.                 
                   Előadó: Tóth Tibor elnök
              3./ A tisztújítás előkészítésének megbeszélése feladatok meghatározása.
                   Előadók: Tóth Tibor elnök és Varga Gáborné JB. elnök
              4./ Javaslatok a FÉBE elismerések és kitüntetések adományozására.
                  Előadó: Tóth Tibor elnök
              5./ Elnöki tájékoztató a két ülés közötti eseményekről.