febe fejlec lekerekitett

2022

 • ANNO Gyógyszertár felállítása Jászfényszarun - 1876

  Gyógyszertár jelkép   „PÁLYÁZAT. Jászfényszaru község egy személyes jogú gyógyszertár felállítására a m. kir. belügyministeriumnak 1875. okt. 29. napján 51245. sz. a. leirata által engedélyt nyervén, ezen személyes jog elnyerésére ezennel pályázat nyittat ik, a kellő okmányokkal ellátott folyamodványok, melyekben a szakképzettségen kívül a folyamodónak korú, vallása polgári állása s eddigi működése kimutatandó, a Jászkun kerületek közönségéhez intézendők, határidőül f. évi márt. 5. napja tűzetik ki, azon túl beérkezendő folyamodások figyelembe nem fognak vétetni, a kérvények véleményezés végett Jászfényszaru község képviselő testületének fognak átadatni.
  Jászberény, 1876. jan. 22. Jászkun kér. alkapitánysága.”
     A fenti pályázat a Budapesti Közlönyben egymást követő napon három alkalommal jelent meg. Így a 32. számban 1876. 02. 10-én, a 33. számban 1876. 02. 11-én, és a 34. számban 1876.02.12-én.
     Most már van, pontosan ismeretünk mikortól működik Jászfényszarun gyógyszertár.
  Kép és szöveg: Tóth Tibor

  Fotó: Gyógyszertárak jelképe - A jelkép a görög mitológiából származik: a kehelyből vagy pálcán tekerőző kígyó Aszklépioszt, a gyógyítás istenét szimbolizálja.

 • ANNO Hatvan – Szolnok vasút vonal kiépítésének jászfényszarui eseményei I. rész

   2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan – Szolnok vasútvonalat, a közelgő jubileum kapcsán korabbeli közlönyökből, újsághírekből ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.

 • ANNO Hatvan – Szolnok vasútvonal kiépítésének jászfényszarui eseményei II. rész

     2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan – Szolnok vasútvonalat, a közelgő jubileum kapcsán korabbeli közlönyökből, újsághírekből ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.

     A Hatvan Szolnok vasúti vonal átadásakor 1873. március 10-én összesen négy megállóhely volt, így Monostor, Jászberény, Tápiógyörgye.-Boldogháza és Újszász. A Hatvan Szolnok közötti utat 2 óra és 54 perc alatt tette meg a vonat.  

 • ANNO Hatvan – Szolnok vasútvonal kiépítésének jászfényszarui eseményei IV. (befejező) rész

     2023 márciusában lesz 150 éve, hogy átadták a Hatvan – Szolnok vasútvonalat, a közelgő jubileum kapcsán korabbeli közlönyökből, újsághírekből ismerhetjük meg a jászfényszarui történéseket.

  id Vidovich László   A vasútvonal korszerűsítése, felújítása 1920 után a kor színvonalához igazítva folyamatosan történt. A két világháború között egyes állomás közökben a síneket cserélték ki. A második világháború után 1963-1968 között a felépítményt 48-as sínekkel, betonaljzatokkal (a korábbi faaljzatot kicserélve) újították fel és hézag nélküli vágányrendszert képeztek ki. Jászfényszarun 1965-ben a 3. kitérővágányt kialakították, melynek a Szlávik Mihályék tanyája áldozatul esett. A 3. vágányhoz való közelsége miatt kisajátították. Így Jászfényszaru is háromvágányos, a vonatok találkozására alkalmas szolgálati hely lett. 1973-ban elkezdődött a Hatvan – Újszász vasút vonal villamosítása.

 • Athanász Szilárd - Jászfényszaru Mezőváros Statisztikai Leírása